***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2019 - 18:25

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406 67.952.406
Transferler
6 8.584.961 -8.584.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.571 3.233.401 3.233.401
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 186.437 21.520.325 7.336.215 3.233.401 71.276.378 71.276.378
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021
Transferler
6 27.953.024 -27.953.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.532 -528.936 -424.404
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 215.989 29.885.946 26.923.618 -528.936 95.496.617 95.496.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.494.389 -34.571.052
Dönem Karı (Zararı)
-528.936 3.233.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-147.122 -26.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -279.560 -331.136
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.018.789 464.002
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-90.440 -16.670
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 -795.911 -143.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.818.331 -37.777.557
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.324.999 -34.474.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
81.257 133.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
668.063 -3.921.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
757.348 1.351.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -866.527
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.494.389 -34.571.052
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-134.374 -17.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.374 -17.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.228 16.670
Alınan Faiz
11 86.228 16.670
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.542.535 -34.572.271
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
43.919.693 36.009.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.377.158 1.437.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.860.422 742.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.237.580 2.179.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.292.792 2.656.849
Ticari Alacaklar
4 240.354.271 200.631.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
240.354.271 200.631.240
Peşin Ödenmiş Giderler
990.916 536.439
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5 1.136.105 1.932.016
Diğer Dönen Varlıklar
88.182 75.850
ARA TOPLAM
248.862.266 205.832.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
248.862.266 205.832.394
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 2.045.088 1.337.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.045.088 1.337.296
Maddi Duran Varlıklar
2.071.814 1.587.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.760.134 2.772.046
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5 365.374 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.242.410 5.696.979
TOPLAM VARLIKLAR
256.104.676 211.529.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
326.742 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
326.742 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 326.742 0
Ticari Borçlar
4 157.161.327 112.573.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
157.161.327 112.573.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.123.450 1.017.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 561.059 403.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
561.059 403.077
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 925.784 1.222.078
ARA TOPLAM
160.098.362 115.216.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.098.362 115.216.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
316.255 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 316.255 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
316.255 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 193.442 357.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
193.442 357.476
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5 0 34.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
509.697 392.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
160.608.059 115.608.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.496.617 95.921.021
Ödenmiş Sermaye
6 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
215.989 111.457
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
215.989 111.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Yasal Yedekler
6 878.743 878.743
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
6 29.007.203 29.007.203
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.923.618 -1.029.406
Net Dönem Karı veya Zararı
-528.936 27.953.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.496.617 95.921.021
TOPLAM KAYNAKLAR
256.104.676 211.529.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 10.131.760 9.246.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.131.760 9.246.941
BRÜT KAR (ZARAR)
10.131.760 9.246.941
Genel Yönetim Giderleri
10 -8.973.764 -6.580.526
Pazarlama Giderleri
10 -4.294.589 -1.800.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 14.144.131 7.242.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.962.779 -3.921.594
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-955.241 4.187.245
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-955.241 4.187.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-955.241 4.187.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
426.305 -953.844
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5 0 -1.009.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5 426.305 55.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-528.936 3.233.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
-528.936 3.233.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-528.936 3.233.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104.532 90.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 130.665 116.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.133 -25.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5 -26.133 -25.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.532 90.571
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-424.404 3.323.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-424.404 3.323.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764207


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
86.993 Değişim: 0,23% Hacim : 1.906 Mio.TL Son veri saati : 12:23
Düşük 86.521 20.05.2019 Yüksek 87.108
Açılış: 86.895
6,0552 Değişim: 0,10%
Düşük 6,0411 20.05.2019 Yüksek 6,0807
Açılış: 6,0489
6,7612 Değişim: 0,25%
Düşük 6,7452 20.05.2019 Yüksek 6,7866
Açılış: 6,7452
248,28 Değişim: -0,10%
Düşük 247,95 20.05.2019 Yüksek 249,51
Açılış: 248,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.