***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 20:10

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920
Transferler
-1.409.199 1.409.199 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
311.544 311.544 311.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.989 -22.989 -22.989
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 10.933.049 75.537 26.672 -8.482.327 311.544 8.364.475 8.364.475
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871
Transferler
867.799 -867.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.114 -278.114 -278.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.505 128.505 128.505
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 13.693.275 219.957 26.672 -7.614.528 -278.114 12.062.262 12.062.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
406.143 5.211.829
Dönem Karı (Zararı)
-278.114 311.544
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-278.114 311.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
748.672 2.828.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 755.300 661.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.034.200 1.580.690
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.034.200 1.580.690
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
383.145 230.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-13 380.939 225.165
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.206 5.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
718.474 398.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 126.023 298.000
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 592.451 100.699
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -74.047 -42.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
87.139 2.211.301
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.869 1.296.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 38.869 1.296.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
339.495 527.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
339.495 527.565
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.877.054 4.930.298
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-82.174 -438.752
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.468.287 -3.294.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -5.468.287 -3.294.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -687.721 -302.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.187 -568.164
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-194.187 -568.164
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 3.264.090 60.326
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
557.697 5.351.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -151.011 -135.376
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -543 -4.459
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-398.989 -57.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-398.989 -57.779
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -395.959 -57.779
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.214.429 1.560.499
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6 500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
586.963
Kredilerden Nakit Girişleri
4 586.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.335.675 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 1.335.675
Ödenen Faiz
-121.246 -26.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.221.583 6.714.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.221.583 6.714.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 143.233 328.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.364.816 7.042.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.364.816 143.233
Ticari Alacaklar
2.237.459 2.269.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.237.459 2.269.374
Diğer Alacaklar
709.241 648.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 709.241 648.522
Stoklar
7 12.613.801 14.456.655
Peşin Ödenmiş Giderler
15 245.005 281.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 7.123 6.580
Diğer Dönen Varlıklar
14 550.738 932.117
ARA TOPLAM
17.728.183 18.738.225
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.728.183 18.738.225
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
57.429 76.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 57.429 76.264
Maddi Duran Varlıklar
8 23.919.273 24.276.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.734 15.248
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 15.734 15.248
Peşin Ödenmiş Giderler
15 122.604 3.691
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.115.040 24.371.273
TOPLAM VARLIKLAR
41.843.223 43.109.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.332.543 1.131.871
Ticari Borçlar
4.828.708 9.977.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.828.708 9.977.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 757.434 1.445.155
Diğer Borçlar
40.299 234.486
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 40.299 234.486
Ertelenmiş Gelirler
16 3.285.130 21.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
198.564 183.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 132.779 119.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 65.785 63.579
ARA TOPLAM
10.442.678 12.993.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.442.678 12.993.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.326.617 10.186.837
Ticari Borçlar
4.980.418 4.700.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.980.418 4.700.644
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.496.146 1.443.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.496.146 1.443.967
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.535.102 1.572.904
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.338.283 17.904.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.780.961 30.897.627
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.062.262 12.211.871
Ödenmiş Sermaye
17 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.913.232 13.784.727
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.913.232 13.784.727
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.693.275 13.693.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
219.957 91.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.614.528 -8.482.327
Net Dönem Karı veya Zararı
-278.114 867.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.062.262 12.211.871
TOPLAM KAYNAKLAR
41.843.223 43.109.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 26.576.837 23.474.864 12.695.724 11.500.153
Satışların Maliyeti
18 -21.568.594 -18.604.769 -10.284.210 -8.557.487
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.008.243 4.870.095 2.411.514 2.942.666
BRÜT KAR (ZARAR)
5.008.243 4.870.095 2.411.514 2.942.666
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.061.561 -3.237.296 -875.628 -2.385.694
Pazarlama Giderleri
19 -415.583 -277.153 -191.492 -109.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.385.104 1.108.846 933.990 206.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.301.027 -957.301 -341.856 -293.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.615.176 1.507.191 1.936.528 359.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.615.176 1.507.191 1.936.528 359.882
Finansman Gelirleri
23 663 1.237 0 585
Finansman Giderleri
23 -3.968.000 -1.238.904 -2.238.729 -262.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-352.161 269.524 -302.201 97.740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
74.047 42.020 10.816 17.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 74.047 42.020 10.816 17.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-278.114 311.544 -291.385 115.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
-278.114 311.544 -291.385 115.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-278.114 311.544 -291.385 115.084
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
128.505 -22.989 101.703 -13.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 164.750 -28.736 131.247 -16.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.245 5.747 -29.544 3.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-36.245 5.747 -29.544 3.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.505 -22.989 101.703 -13.099
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-149.609 288.555 -189.682 101.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-149.609 288.555 -189.682 101.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704411


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8107 Değişim: 0,16%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5420 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
238,39 Değişim: 0,19%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.