KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2019 - 17:56
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.644.687 1.239.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.644.687 1.239.116
BRÜT KAR (ZARAR)
1.644.687 1.239.116
Genel Yönetim Giderleri
12, 13 -2.342.944 -2.047.862
Pazarlama Giderleri
12, 13 -39.622 -18.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 587.071 533.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -161.503 -4.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-312.311 -297.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-312.311 -297.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-312.311 -297.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.151 -80.010
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-87.151 -80.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-399.462 -377.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
-399.462 -377.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-399.462 -377.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.919.636 -520.109
Dönem Karı (Zararı)
-399.462 -377.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
729.212 180.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 20.897 10.267
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
937.431 264.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
267.250 185.938
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
670.181 78.477
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-177.671 -174.272
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-138.596 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
87.151 80.010
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.814.687 6.490
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.006.593 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-864.446 202.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.645 -314.876
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.418 4.194
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.579 114.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.484.937 -190.162
Alınan Faiz
278.318 254.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-655.634 -508.054
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.383 -76.523
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7, 8 0 -1.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.919.636 -521.955
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.919.636 -521.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.146.309 11.638.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.226.673 11.117.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.227.928 9.248.211
Finansal Yatırımlar
4 7.694.325 549.136
Ticari Alacaklar
5 1.377.062 512.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.340.022 449.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37.040 62.759
Diğer Alacaklar
6 42.532 24.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33.522 24.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.010 0
Peşin Ödenmiş Giderler
193.402 49.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
315.001 257.618
Diğer Dönen Varlıklar
3.346 17.335
ARA TOPLAM
10.853.596 10.659.216
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.853.596 10.659.216
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 215.660 228.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 65.875 73.662
Ertelenmiş Vergi Varlığı
193.162 280.313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
474.697 582.745
TOPLAM VARLIKLAR
11.328.293 11.241.961
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 74.538 11.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31.023 1.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.515 9.827
Diğer Borçlar
6 444.137 199.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
444.137 199.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
352.487 774.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
352.487 774.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
678.920 105.267
ARA TOPLAM
1.550.082 1.090.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.550.082 1.090.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
386.894 360.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
386.894 360.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.894 360.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.936.976 1.451.182
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.391.317 9.790.779
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -3.671 -3.671
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-3.671 -3.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 648.977 2.811.399
Net Dönem Karı veya Zararı
-399.462 -2.162.422
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.391.317 9.790.779
TOPLAM KAYNAKLAR
11.328.293 11.241.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897
Transferler
10 -431.135 -431.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-377.072 -377.072 -377.072
Dönem Karı (Zararı)
-377.072 -377.072 -377.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 2.811.399 -377.072 11.565.825 11.565.825
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779
Transferler
10 -2.162.422 2.162.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-399.462 -399.462 -399.462
Dönem Karı (Zararı)
-399.462 -399.462 -399.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 648.977 -399.462 9.391.317 9.391.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-399.462 -377.072
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-399.462 -377.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-399.462 -377.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758006


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.