KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 16:52

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.672.299 181.223 2.208.924 2.208.924
Transferler
181.223 -181.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.420 -21.420 -21.420
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.491.076 -21.420 2.187.504 2.187.504
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.491.076 -64.567 2.144.357 2.144.357
Transferler
-64.567 64.567
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
391.091 391.091 391.091
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.555.643 391.091 2.535.448 2.535.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.048.954 -83.018
Dönem Karı (Zararı)
33 391.091 -21.420
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.007 83.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 69.558 68.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.735
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 10.184 15.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.184 15.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
590.856 -145.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -18.697 153.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,12,15 -47.617 -288.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -16.147 -16.854
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,32 673.317 7.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.048.954 -83.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
427.076 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
324.576
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
12 102.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.476.030 -83.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.476.030 -83.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 812.381 102.876
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.288.411 19.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.288.412 812.381
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
9 450.653 431.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 29.110 24.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 421.543 406.998
Türev Araçlar
12 260.875 363.375
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
260.875 363.375
Peşin Ödenmiş Giderler
15 70.040 22.810
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
70.040 22.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 10.017 9.628
ARA TOPLAM
3.079.997 1.640.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.079.997 1.640.150
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
324.576
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 191.586 259.965
Tesis, Makine ve Cihazlar
110.252 154.594
Taşıtlar
32.633 37.611
Mobilya ve Demirbaşlar
48.701 67.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 18.878 20.060
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.878 20.060
Diğer Duran Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.464 604.601
TOPLAM VARLIKLAR
3.290.461 2.244.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 7.541 23.688
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.541 23.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 20.749 5.902
Ertelenmiş Gelirler
28 653.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 10.915 10.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 10.915 10.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 34.954 30.869
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 34.954 30.869
ARA TOPLAM
727.659 70.489
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
727.659 70.489
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 27.354 29.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.354 29.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.354 29.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
755.013 100.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.535.448 2.144.357
Ödenmiş Sermaye
33 3.700.000 3.700.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -1.555.643 -1.491.076
Net Dönem Karı veya Zararı
391.091 -64.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.535.448 2.144.357
TOPLAM KAYNAKLAR
3.290.461 2.244.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 617.654 906.022 289.780 445.666
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
617.654 906.022 289.780 445.666
BRÜT KAR (ZARAR)
617.654 906.022 289.780 445.666
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -840.823 -730.396 -274.651 -243.759
Pazarlama Giderleri
47-48 -59.628 -17.125 -23.037 -5.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 61.080 1.307 45.782 676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -76.857 -205.833 -184.301 -51.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-298.574 -46.025 -146.427 145.135
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-298.574 -46.025 -146.427 145.135
Finansman Gelirleri
51 1.185.861 204.218 631.965 53.301
Finansman Giderleri
51 -496.196 -179.613 -162.850 -31.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
391.091 -21.420 322.688 166.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
391.091 -21.420 322.688 166.796
DÖNEM KARI (ZARARI)
391.091 -21.420 322.688 166.796
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
391.091 -21.420 322.688 166.796
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
391.091 -21.420 322.688 166.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
391.091 -21.420 322.688 166.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716256


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.781 Değişim: 0,00% Hacim : 10.534 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 103.309 14.11.2019 Yüksek 105.165
Açılış: 104.307
5,7500 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7457 15.11.2019 Yüksek 5,7558
Açılış: 5,7493
6,3410 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3311 15.11.2019 Yüksek 6,3479
Açılış: 6,3412
271,44 Değişim: -0,14%
Düşük 271,32 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.