KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:14
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905
Transferler
864.818 8.759.934 -9.624.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.654.092 1.654.092 1.654.092
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.157 -66.157 -66.157
Sermaye Arttırımı
6.297.983 39.866.232 46.164.215 46.164.215
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.973.869 4.973.869 -4.973.869 -4.973.869 -4.973.869
Dönem Sonu Bakiyeler
17.279.983 -4.973.869 39.866.232 -272.127 5.838.687 9.245.188 1.654.092 68.638.186 68.638.186
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Transferler
-8.056.567 -8.056.567 -8.056.567
Dönem Karı (Zararı)
8.056.567 -2.481.218 5.575.349 5.575.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.997 -23.997 -23.997
Sermaye Arttırımı
55.181 55.181 55.181
Kar Payları
-1.103.625 -1.103.625 -1.103.625
Dönem Sonu Bakiyeler
60.479.941 -678.372 919.999 15.859.135 -2.481.218 74.099.485 74.099.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.888.233 -18.185.757
Dönem Karı (Zararı)
-2.481.218 1.654.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.861.461 5.772.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.996.403 1.147.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.041.913 -77.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.041.913 -77.085
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
204.757 22.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
204.757 22.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.913.030 4.659.430
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.913.030 4.659.430
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-289.786 -132.384
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.856 152.672
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.856 152.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.507.990 -25.612.729
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.203.092 -25.604.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.056.832 23.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.146.260 -25.628.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.702.425 8.296.944
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.988.220 8.359.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.714.205 -62.525
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.873.261 -7.539.636
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-176.737 -1.136.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.415.197 4.420.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.415.197 4.420.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-331.254 -414.445
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.383.763 -102.118
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.048.443
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.432.206 -102.118
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-83.260 -1.679.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
270.795 -1.853.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
206.618 -141.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
64.177 -1.711.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.888.233 -18.185.757
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.212.718 -3.851.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.800 564.506
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.800 564.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.342.518 -4.416.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.460.188 21.226.390
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -4.973.869
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.973.869
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.164.215
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.164.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.460.188 -19.963.956
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.460.188 -19.963.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.215.327 -810.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.215.327 -810.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.522.566 5.037.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.737.893 4.226.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.737.893 6.522.566
Ticari Alacaklar
54.212.219 103.556.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.480.039 5.536.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 52.732.180 98.020.005
Diğer Alacaklar
28.325.600 6.623.175
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.197.370 6.209.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.128.230 414.025
Stoklar
7 21.252.741 19.379.480
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.914.320 8.549.055
Diğer Dönen Varlıklar
263.443 470.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 263.443 470.061
ARA TOPLAM
133.706.216 145.101.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.706.216 145.101.213
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
55.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 55.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
11 7.076.782 6.842.786
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.351.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.851.650 4.139.374
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.810 1.855.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.466.673 2.848.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.206.534 17.085.943
TOPLAM VARLIKLAR
155.912.750 162.187.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 40.665.591 44.571.591
Ticari Borçlar
22.328.434 23.258.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.328.434 23.258.369
Diğer Borçlar
1.173.740 227.415
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.048.443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 125.297 227.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.360.796 2.444.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 110.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.268.010 1.809.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 969.819 686.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.298.191 1.123.101
ARA TOPLAM
68.796.571 72.421.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.796.571 72.421.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.822.784 10.463.942
Ticari Borçlar
346.348 931.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 346.348 931.262
Uzun Vadeli Karşılıklar
525.465 717.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 525.465 717.233
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 322.097
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.016.694 12.112.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.813.265 84.534.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.099.485 77.653.144
Ödenmiş Sermaye
16 60.479.941 60.479.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-678.372 -654.375
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-678.372 -654.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 919.999 864.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.859.135 8.906.193
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.481.218 8.056.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.099.485 77.653.144
TOPLAM KAYNAKLAR
155.912.750 162.187.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 29.527.186 49.306.080 17.318.563 27.363.988
Satışların Maliyeti
17 -20.004.683 -34.304.418 -11.442.270 -19.436.530
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.522.503 15.001.662 5.876.293 7.927.458
BRÜT KAR (ZARAR)
9.522.503 15.001.662 5.876.293 7.927.458
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.665.143 -5.527.109 -2.714.488 -3.394.605
Pazarlama Giderleri
18 -1.856.873 -843.793 -676.354 -490.929
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -324.772 -200.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.289.467 7.760.125 495.070 649.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.206.543 -7.736.107 -125.600 -1.379.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.758.639 8.654.778 2.654.620 3.311.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.856 191.737 4.856 172.392
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -17.979
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -782.428 -782.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.981.067 8.828.536 1.877.048 3.484.104
Finansman Gelirleri
21 488.676 285.930 241.442 133.900
Finansman Giderleri
22 -5.240.747 -7.592.758 -2.115.466 -3.998.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.771.004 1.521.708 3.024 -380.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
289.786 132.384 273.022 514.805
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -736.179 -217.482
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 289.786 868.563 273.022 732.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.481.218 1.654.092 276.046 134.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.481.218 1.654.092 276.046 134.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.481.218 1.654.092 276.046 134.182
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04102546 0,09572303 0,00456426 0,00776519
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.997 -66.157 139.318 -56.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.997 -66.157 139.318 -56.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.768 16.539 -39.294 14.128
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
30.765 -82.696 178.612 -70.642
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.997 -66.157 139.318 -56.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.457.221 1.587.935 415.364 77.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.457.221 1.587.935 415.364 77.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781177


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,02% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,7017 Değişim: 0,08%
Düşük 5,6832 21.11.2019 Yüksek 5,7103
Açılış: 5,6973
6,3150 Değişim: 0,09%
Düşük 6,2991 21.11.2019 Yüksek 6,3322
Açılış: 6,3096
269,22 Değişim: -0,22%
Düşük 267,76 21.11.2019 Yüksek 270,56
Açılış: 269,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.