KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

08.08.2019 - 19:24
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Transferler
227.342 3.870.083 -4.097.425
Dönem Karı (Zararı)
1.734.458 1.734.458 1.734.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
149.702 149.702 149.702
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -120.640 818.198 10.494.235 1.734.458 42.422.451 42.422.451
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Transferler
22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429
Dönem Karı (Zararı)
6.813.136 6.813.136 6.813.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-172.052 -172.052 -172.052
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 -620.069 1.749.772 11.295.200 6.813.136 59.238.129 59.238.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.559.270 7.923.403
Dönem Karı (Zararı)
6.813.136 1.734.458
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.813.136 1.734.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.786.260 2.970.429
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.531.279 1.813.923
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
440.334 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 440.334 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.048 17.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 60.866 83.333
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -21.818 -65.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
404.906 -99.708
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 185.347 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -98.918 -143.789
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 318.477 44.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.231.804 990.218
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 8.138.889 248.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.802.849 3.247.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.259.685 855.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.259.685 855.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-26 -2.322.867 141.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
141.812
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -169.784 -224.296
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -540.359 2.335.195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.335.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.397.757 225.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -488.259 37.960
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.939.022 -123.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.964.318 -112.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.974.704 -11.288
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.796.547 7.952.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -237.277 -29.115
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.919.584 -9.735.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.919.584 -9.735.333
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -868.911 -1.011.797
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.050.673 -8.723.536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-512.610 -1.076.202
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-327.263 -828.078
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -327.263 -828.078
Ödenen Faiz
24 -185.347 -248.124
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.872.924 -2.888.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -2.872.924 -2.888.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.095.046 3.295.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.222.122 407.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.222.122 6.095.046
Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
6.479.871 8.498.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.479.871 8.498.367
Diğer Alacaklar
2.489.829 166.962
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 2.285.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 204.829 166.962
Stoklar
10 857.649 687.865
Peşin Ödenmiş Giderler
415.077 162.974
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 415.077 162.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 79.591 20.789
Diğer Dönen Varlıklar
20.305 17.464
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 20.305 17.464
ARA TOPLAM
13.564.444 15.649.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.564.444 15.649.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
39.380 39.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.380 39.380
Maddi Duran Varlıklar
12 5.022.226 4.651.329
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 5.022.226 4.651.329
Kullanım Hakkı Varlıkları
947.227 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 53.226.173 49.208.765
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 53.226.173 49.208.765
Peşin Ödenmiş Giderler
564.456 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 564.456 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.504.280 3.345.686
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.303.742 57.245.160
TOPLAM VARLIKLAR
75.868.186 72.894.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
405.254 254.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
405.254 254.899
Banka Kredileri
7 121.085 254.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 284.169 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
373.059 1.476.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
373.059 1.476.120
Banka Kredileri
7 373.059 1.476.120
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 139.340 130.097
Ticari Borçlar
1.392.300 2.031.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.392.300 2.031.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.381.710 1.983.953
Diğer Borçlar
422.683 910.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 47.116 94.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 375.567 816.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.236.123 7.993.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.236.123 7.993.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
875.043 900.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 347.096 350.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 527.947 549.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.306 97.103
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 11.306 97.103
ARA TOPLAM
12.236.818 15.778.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.236.818 15.778.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 663.058 46.858
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
663.058 46.858
Banka Kredileri
7 0 46.858
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 663.058 0
Ticari Borçlar
8 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.131.945 2.263.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.131.945 2.263.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
722.970 675.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 722.970 675.428
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.875.266 1.533.396
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.393.239 4.519.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.630.057 20.297.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.238.129 52.597.045
Ödenmiş Sermaye
19 40.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 0 11.496.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -620.069 -448.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-620.069 -448.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -620.069 -448.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.749.772 818.198
Yasal Yedekler
19 1.749.772 818.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 11.295.290 10.494.235
Net Dönem Karı veya Zararı
6.813.136 12.236.429
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.238.129 52.597.045
TOPLAM KAYNAKLAR
75.868.186 72.894.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 23.090.529 12.574.565 12.114.793 6.629.948
Satışların Maliyeti
20 -13.367.739 -8.009.706 -6.618.471 -4.830.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.722.790 4.564.859 5.496.322 1.799.114
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.722.790 4.564.859 5.496.322 1.799.114
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.677.833 -2.626.344 -1.603.495 -1.497.193
Pazarlama Giderleri
21 -510.756 -239.171 -246.893 -111.463
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -447.821 -15.971 -447.821 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.746.331 1.412.712 517.536 1.109.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -247.496 -121.940 -46.408 -40.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.585.215 2.974.145 3.669.241 1.259.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 731.530 60.857 328.829 10.789
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.316.745 3.035.002 3.998.070 1.270.636
Finansman Gelirleri
24 0 0 0 0
Finansman Giderleri
24 -271.805 -310.326 -125.047 -155.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.044.940 2.724.676 3.873.023 1.114.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.231.804 -990.218 -509.722 -825.066
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.231.804 -990.218 -509.722 -825.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.813.136 1.734.458 3.363.301 289.799
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.813.136 1.734.458 3.363.301 289.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.813.136 1.734.458 3.363.301 289.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-172.052 149.702 -226.313 147.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -220.579 187.128 -290.144 183.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.527 -37.426 63.831 -36.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 48.527 -37.426 63.831 -36.793
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-172.052 149.702 -226.313 147.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.641.084 1.884.160 3.136.988 436.970
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.641.084 1.884.160 3.136.988 436.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781391


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.141 Değişim: -1,01% Hacim : 5.528 Mio.TL Son veri saati : 11:18
Düşük 1.140 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2456 Değişim: 0,74%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2479
Açılış: 8,1848
9,6930 Değişim: 0,35%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7059
Açılış: 9,6589
504,92 Değişim: 0,65%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 505,62
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.