***FNY*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 14:56

***FNY*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.409.828.736 3.628.356.201 969.747.656 1.491.375.637
Satışların Maliyeti
15 -4.404.208.603 -3.624.488.621 -967.991.418 -1.489.688.774
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.620.133 3.867.580 1.756.238 1.686.863
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 91.985.940 65.513.669 28.753.015 23.400.459
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
91.985.940 65.513.669 28.753.015 23.400.459
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.985.940 65.513.669 28.753.015 23.400.459
BRÜT KAR (ZARAR)
97.606.073 69.381.249 30.509.253 25.087.322
Genel Yönetim Giderleri
16 -54.821.775 -52.005.774 -18.799.488 -17.117.205
Pazarlama Giderleri
16 -11.084.918 -7.015.309 -3.865.651 -2.194.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 51.673.900 25.973.657 27.607.999 7.447.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -37.196.356 -15.096.910 -20.877.872 -4.920.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.176.924 21.236.913 14.574.241 8.302.884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.176.924 21.236.913 14.574.241 8.302.884
Finansman Giderleri
19 -9.907.484 -370.590 -4.356.948 -292.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.269.440 20.866.323 10.217.293 8.010.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.234.289 -4.165.255 -3.452.800 -1.579.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.098.601 -3.672.508 -3.220.732 -1.692.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-135.688 -492.747 -232.068 112.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.035.151 16.701.068 6.764.493 6.430.512
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.035.151 16.701.068 6.764.493 6.430.512
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-590 -231 -277 34
Ana Ortaklık Payları
27.035.741 16.701.299 6.764.770 6.430.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -455.012 14.308.738 29.138.666 36.466.385 132.772.766 6.152 132.778.918
Transferler
2.112.213 34.354.172 -36.466.385 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.701.299 16.701.299 -231 16.701.068
Dönem Karı (Zararı)
16.701.299 16.701.299 -231 16.701.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Kar Payları
-3.760.000 -3.760.000 -3.760.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -455.012 16.420.951 59.732.838 16.701.299 145.714.065 5.921 145.719.986
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -424.166 0 16.420.951 59.732.838 25.280.408 154.324.020 5.980 154.330.000
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 1.282.878 0 0 0 1.282.878 0 1.282.878
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 16.420.951 59.732.838 25.280.408 155.606.898 5.980 155.612.878
Transferler
3.376.604 21.903.804 -25.280.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.035.741 27.035.741 -590 27.035.151
Dönem Karı (Zararı)
27.035.741 27.035.741 -590 27.035.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
-22.300.000 -22.300.000 -22.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 19.797.555 59.336.642 27.035.741 160.342.639 5.390 160.348.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.994.087 -40.027.639
Dönem Karı (Zararı)
27.035.151 16.701.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.119.664 -12.284.779
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.004.334 966.163
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.187.229 597.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.521.572 3.993.033
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-334.343 -3.395.563
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.106.209 -17.783.523
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-439.307 -219.533
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-439.307 -219.533
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.234.289 4.165.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -10.611
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-10.611
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.125.357 -33.729.721
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44.421.500 -48.488.648
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.678.042 -110.655.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.569.782 -368.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189.108.260 -110.287.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.120.525 1.294.539
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.088 -30.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.124.613 1.325.476
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.330.076 32.872.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.946 -19.397
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.381.022 32.891.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.581.786 91.248.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.790.130 -29.313.432
Ödenen Temettüler
-22.102.000 -3.760.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.610.501 -3.151.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.640.422 -4.365.306
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
568.706 562.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-719.425 -565.618
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-719.425 -574.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.475.370 17.500.841
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.856.474 -370.590
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.856.474 -370.590
Alınan Faiz
33.331.844 17.871.431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.238.142 -23.092.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.238.142 -23.092.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.963.760 44.492.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.725.618 21.399.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.035.151 16.701.068 6.764.493 6.430.512
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.035.151 16.701.068 6.764.493 6.430.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-590 -231 -277 34
Ana Ortaklık Payları
27.035.741 16.701.299 6.764.770 6.430.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.821.099 24.377.392
Finansal Yatırımlar
4 71.601.117 114.665.070
Ticari Alacaklar
6 519.810.181 329.132.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 2.105.051 535.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
517.705.130 328.596.870
Diğer Alacaklar
7 19.681.605 14.615.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 29.665 33.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.651.940 14.581.842
Peşin Ödenmiş Giderler
1.853.440 264.753
Diğer Dönen Varlıklar
25.046 43.548
ARA TOPLAM
635.792.488 483.098.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
635.792.488 483.098.497
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 3.177.659 1.481.072
Maddi Duran Varlıklar
9 1.756.440 1.532.629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.815.910 2.324.630
Peşin Ödenmiş Giderler
2.131.845 2.344.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.808.599 2.018.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.690.453 9.701.385
TOPLAM VARLIKLAR
646.482.941 492.799.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 291.680.010 140.870.695
Ticari Borçlar
6 170.200.511 179.530.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 668.969 618.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
169.531.542 178.912.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
675.181 595.620
Diğer Borçlar
7 3.674.340 2.423.573
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.674.340 2.423.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.656.981 1.993.848
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.061.769 8.597.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.610.119 6.249.150
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.451.650 2.348.641
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.158.992 610.723
ARA TOPLAM
482.107.784 334.622.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
482.107.784 334.622.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.027.128 3.847.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.027.128 3.847.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.027.128 3.847.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
486.134.912 338.469.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
160.342.639 154.324.020
Ödenmiş Sermaye
14 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-424.166 -424.166
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-424.166 -424.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.878 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.282.878 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 19.797.555 16.420.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 59.336.642 59.732.838
Net Dönem Karı veya Zararı
27.035.741 25.280.408
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.390 5.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.348.029 154.330.000
TOPLAM KAYNAKLAR
646.482.941 492.799.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715461


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.