KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

14.11.2019 - 16:29
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
200.606 315.604
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
114.442 -163.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.735 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.669 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-934 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
110.707 -163.571
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
145.410 -223.704
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.206 19.734
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.497 40.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
315.048 152.033


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 95.961 375.360 4.060.598 0 4.060.598
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 -3.075 375.360 3.961.562 0 3.961.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -178.963 15.392 0 0 315.604 152.033 0 152.033
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.968 0 0 0 0 0 0 54 0 0 3.022 0 3.022
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.968 14.504 -13.619 0 0 -181.417 5.788 1.375.864 -3.075 315.604 4.116.617 0 4.116.617
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.735 0 0 116.328 -5.621 0 0 200.606 315.048 0 315.048
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 48.892 0 0 0 0 0 0 134 0 0 49.026 0 49.026
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 56.617 14.504 -18.032 0 0 17.629 -1.742 1.817.673 0 200.606 4.687.255 0 4.687.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 3.524.364 2.732.223 1.124.961 1.097.537
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.056.814 2.321.526 979.634 950.688
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
94.347 48.632 23.017 19.066
Bankalardan Alınan Gelirler
30.981 415 9.149 168
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
258.840 271.301 87.816 96.212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.390 0 1.146 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
253.788 236.232 86.670 85.505
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.662 35.069 0 10.707
Finansal Kiralama Gelirleri
54.476 67.414 16.965 23.436
Diğer Kar Payı Gelirleri
28.906 22.935 8.380 7.967
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -2.115.512 -1.407.487 -639.157 -577.207
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.262.329 -781.477 -422.393 -295.440
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-715.457 -483.085 -168.325 -204.973
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-7.468 -66.197 -4.902 -44.244
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-47.985 0 -16.397 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-82.273 -76.728 -27.140 -32.550
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.408.852 1.324.736 485.804 520.330
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
105.657 92.580 26.596 31.076
Alınan Ücret ve Komisyonlar
252.028 223.891 76.279 79.394
Gayri Nakdi Kredilerden
65.239 74.989 20.024 24.179
Diğer
9 186.789 148.902 56.255 55.215
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-146.371 -131.311 -49.683 -48.318
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -146.371 -131.311 -49.683 -48.318
TEMETTÜ GELİRLERİ
6 177 -2.763 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 28.217 90.737 48.160 59.676
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.708 5.138 2.822 1.709
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
233.231 696.501 -89.774 569.569
Kambiyo İşlemleri Karı 135.112 -511.602
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 566.722 526.754 146.917 125.743
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.109.454 2.034.984 704.714 736.825
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -992.116 -813.722 -414.188 -290.005
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -46.143 -108.169 -22.994 -68.319
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-398.653 -337.046 -129.747 -111.047
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -422.262 -371.189 -144.882 -124.935
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
250.280 404.858 -7.097 142.519
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7 250.280 404.858 -7.097 142.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-49.674 -89.254 2.599 -30.786
Cari Vergi Karşılığı
0 -117.252 0 -56.880
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-78.082 -49.698 5.360 -21.792
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
28.408 77.696 -2.761 47.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
200.606 315.604 -4.498 111.733
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 200.606 315.604 -4.498 111.733
Grubun Karı (Zararı)
200.606 315.604 -4.498 111.733
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.495.199 16.356.885 18.852.084 2.686.198 10.748.398 13.434.596
Nakit ve Nakit Benzerleri
632.228 12.824.078 13.456.306 432.960 9.596.126 10.029.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 634.650 7.728.652 8.363.302 436.472 8.161.992 8.598.464
Bankalar
2 1.623 5.095.426 5.097.049 1.166 1.434.134 1.435.300
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.045 0 -4.045 -4.678 0 -4.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 17.090 252.689 269.779 3.613 811 4.424
Devlet Borçlanma Senetleri
376 247.316 247.692 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
16.714 5.373 22.087 3.613 811 4.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.595.047 3.271.260 4.866.307 1.958.363 1.148.733 3.107.096
Devlet Borçlanma Senetleri
1.093.611 3.270.683 4.364.294 1.283.483 1.102.955 2.386.438
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 577 5.489 4.912 562 5.474
Diğer Finansal Varlıklar
496.524 0 496.524 669.968 45.216 715.184
Türev Finansal Varlıklar
5 250.834 8.858 259.692 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
250.834 8.858 259.692 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 17.922.083 10.600.394 28.522.477 22.058.984 7.973.534 30.032.518
Krediler
18.748.168 10.452.526 29.200.694 22.622.518 7.859.028 30.481.546
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
562.982 147.868 710.850 788.144 114.506 902.650
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 208.378 0 208.378
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 208.378 0 208.378
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.389.067 0 -1.389.067 -1.560.056 0 -1.560.056
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 208.796 0 208.796 406.616 0 406.616
Satış Amaçlı
208.796 0 208.796 406.616 0 406.616
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.176.375 0 1.176.375 900.166 0 900.166
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
91.547 0 91.547 88.372 0 88.372
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
91.547 0 91.547 88.372 0 88.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 64.942 0 64.942 143.047 0 143.047
DİĞER AKTİFLER
13 1.046.814 667.595 1.714.409 859.728 1.187.341 2.047.069
VARLIKLAR TOPLAMI
23.005.856 27.624.874 50.630.730 27.143.211 19.909.273 47.052.484
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 11.665.046 25.372.338 37.037.384 10.902.974 15.959.505 26.862.479
ALINAN KREDİLER
2 2.456.562 2.562.922 5.019.484 4.526.673 7.487.945 12.014.618
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 42.041 88.169 130.210 51.949 374.096 426.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
42.041 5.228 47.269 51.949 10.431 62.380
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 82.941 82.941 0 363.665 363.665
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 286.793 4.812 291.605 0 0 0
KARŞILIKLAR
5 242.846 51.184 294.030 219.547 34.581 254.128
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
112.586 0 112.586 110.826 0 110.826
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
130.260 51.184 181.444 108.721 34.581 143.302
CARİ VERGİ BORCU
6 71.532 0 71.532 69.714 0 69.714
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.432.705 1.432.705 0 1.326.515 1.326.515
Krediler
0 1.432.705 1.432.705 0 1.326.515 1.326.515
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.358.199 308.326 1.666.525 1.533.676 242.128 1.775.804
ÖZKAYNAKLAR
11 4.694.630 -7.375 4.687.255 4.386.323 -63.142 4.323.181
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
56.617 0 56.617 7.725 0 7.725
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
56.617 0 56.617 7.725 0 7.725
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.528 0 -3.528 -7.263 0 -7.263
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.262 -7.375 15.887 -31.678 -63.142 -94.820
Kar Yedekleri
1.817.673 0 1.817.673 1.375.864 0 1.375.864
Yasal Yedekler
172.884 0 172.884 150.809 0 150.809
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.546.531 0 1.546.531 1.222.894 0 1.222.894
Diğer Kar Yedekleri
98.258 0 98.258 2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
200.606 0 200.606 441.675 0 441.675
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -3.075 0 -3.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
200.606 0 200.606 444.750 0 444.750
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.817.649 29.813.081 50.630.730 21.690.856 25.361.628 47.052.484


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.498.158 13.575.539 22.073.697 7.593.066 16.682.536 24.275.602
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.897.837 3.079.795 6.977.632 4.216.393 3.342.615 7.559.008
Teminat Mektupları
3.884.187 2.379.772 6.263.959 4.193.623 2.800.495 6.994.118
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
86.792 0 86.792 142.281 0 142.281
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.797.395 2.379.772 6.177.167 4.051.342 2.800.495 6.851.837
Banka Kredileri
13.650 287.661 301.311 21.250 109.625 130.875
İthalat Kabul Kredileri
0 287.661 287.661 3.100 109.625 112.725
Diğer Banka Kabulleri
13.650 0 13.650 18.150 0 18.150
Akreditifler
0 412.362 412.362 1.520 432.495 434.015
Belgeli Akreditifler
0 412.362 412.362 1.520 432.495 434.015
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.314.525 2.600.794 4.915.319 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Cayılamaz Taahhütler
2.314.525 2.600.794 4.915.319 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
646.741 2.600.794 3.247.535 390.826 1.875.149 2.265.975
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
153 0 153 418 0 418
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
694.042 0 694.042 673.652 0 673.652
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
20.760 0 20.760 17.031 0 17.031
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
934.222 0 934.222 780.704 0 780.704
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.982 0 2.982 1.698 0 1.698
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.625 0 15.625 7.214 0 7.214
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.285.796 7.894.950 10.180.746 1.505.130 11.464.772 12.969.902
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
71.000 1.212.254 1.283.254 214.000 3.753.672 3.967.672
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
71.000 155.027 226.027 214.000 441.761 655.761
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.057.227 1.057.227 0 3.311.911 3.311.911
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.214.796 6.682.696 8.897.492 1.291.130 7.711.100 9.002.230
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.214.796 6.682.696 8.897.492 1.291.130 7.379.803 8.670.933
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.393.268 3.115.552 4.508.820 245.392 3.906.053 4.151.445
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
821.528 3.567.144 4.388.672 1.045.738 3.473.750 4.519.488
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 331.297 331.297
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
450.161.811 74.501.408 524.663.219 449.350.654 74.159.547 523.510.201
EMANET KIYMETLER
3.639.537 2.743.559 6.383.096 4.694.504 2.119.017 6.813.521
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.271 0 7.271 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.490.812 302.023 2.792.835 2.778.176 308.797 3.086.973
Tahsile Alınan Ticari Senetler
897.549 147.584 1.045.133 1.040.032 104.302 1.144.334
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 450.066 450.066 0 153.396 153.396
Emanet Kıymet Alanlar
243.905 1.843.886 2.087.791 876.296 1.552.522 2.428.818
REHİNLİ KIYMETLER
446.522.274 71.606.676 518.128.950 444.656.150 71.899.561 516.555.711
Menkul Kıymetler
52.314 0 52.314 11.529 0 11.529
Teminat Senetleri
162.543.502 14.853.742 177.397.244 157.847.973 13.912.631 171.760.604
Emtia
5.698.232 1.248.349 6.946.581 5.238.653 1.311.901 6.550.554
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
66.793.671 1.083.026 67.876.697 71.955.528 1.225.370 73.180.898
Diğer Rehinli Kıymetler
211.282.811 54.421.559 265.704.370 209.451.135 55.449.659 264.900.794
Rehinli Kıymet Alanlar
151.744 0 151.744 151.332 0 151.332
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 151.173 151.173 0 140.969 140.969
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
458.659.969 88.076.947 546.736.916 456.943.720 90.842.083 547.785.803


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-604.822 -1.485.806
Alınan Kar Payları
3.456.772 2.548.988
Ödenen Kar Payları
-2.124.457 -1.275.622
Alınan Temettüler
6 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
252.028 223.891
Elde Edilen Diğer Kazançlar
48.897 48.659
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
368.936 287.746
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-536.460 -521.043
Ödenen Vergiler
-61.584 -119.436
Diğer
-2.008.960 -2.678.989
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.308.118 1.128.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-264.004 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.546.341 -261.992
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.453.974 -6.980.668
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
560.994 -330.423
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
4.658 120.306
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
10.187.836 7.028.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-7.067.642 570.109
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-21.357 982.419
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.703.296 -357.756
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.344.545 441.209
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-76.098 -110.129
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
619 2.310
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.617.632 -3.788.626
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.148.566 4.087.654
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
200.000 250.000
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-82.730 53
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-82.866 0
Diğer
136 53
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
646.417 3.408.137
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.922.438 3.491.643
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.148.791 2.606.712
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 8.071.229 6.098.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.