KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2019 - 20:44
KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
81.110 0 0 2.295 0 0 0 0 0 335 0 335 94.332 29.182 22.114 0 229.368
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
81.110 0 0 2.295 0 0 0 0 0 335 0 335 94.332 29.182 22.114 0 229.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335 0 -335 0 0 21.616 0 21.281
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 22.114 -22.114 0 -31.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 22.114 -22.114 0 -31.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 81.110 0 0 2.295 0 0 0 0 0 0 0 0 63.332 51.296 21.616 0 219.649
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 0 0 0 0 44.242 19.436 37.435 184.647
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 0 0 0 0 44.242 19.436 37.435 184.647
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.257 27.257
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.435 -37.435 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.435 -37.435 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 81.110 0 0 2.295 0 129 0 129 0 0 0 0 44.242 56.871 27.257 211.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
130.804 120.414 64.726 62.639
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 130.804 120.414 64.726 62.639
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
122.547 116.746 61.037 61.136
İskontolu
82.980 79.299 42.220 42.209
Diğer
39.567 37.447 18.817 18.927
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.257 3.668 3.689 1.503
İskontolu
1.954 833 772 487
Diğer
6.303 2.835 2.917 1.016
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -82.436 -73.308 -42.402 -39.116
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-76.705 -57.645 -41.022 -29.932
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-104 0 -104 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.605 -12.887 0 -7.645
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.022 -2.776 -1.276 -1.539
BRÜT KAR (ZARAR)
48.368 47.106 22.324 23.523
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -20.512 -15.047 -12.501 -9.286
Personel Giderleri
-15.845 -11.295 -10.377 -7.225
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-50 -340 122 -262
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.617 -3.412 -2.246 -1.799
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
27.856 32.059 9.823 14.237
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 36.034 34.008 11.760 13.589
Bankalardan Alınan Faizler
4.530 458 2.210 298
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.837 114 3.134 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
24.695 25.791 8.724 8.263
Kambiyo İşlemleri Karı
0 5.948 -3.003 4.431
Diğer
2.972 1.697 695 597
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -3.520 -1.133 -1.787 -662
Özel Karşılıklar
-3.520 -1.133 -1.787 -662
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -25.168 -37.192 -6.097 -16.446
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-10.048 -27.166 8.073 -13.882
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.807 -8.776 -12.807 -1.441
Diğer
-2.313 -1.250 -1.363 -1.123
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
35.202 27.742 13.699 10.718
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.202 27.742 13.699 10.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -7.945 -6.126 -3.095 -2.376
Cari Vergi Karşılığı
-7.307 -6.564 -1.145 -3.420
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-638 0 -1.950 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 438 0 1.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
27.257 21.616 10.604 8.342
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
27.257 21.616 10.604 8.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.257 21.616 10.604 8.342
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
12.346 13.405
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
121.458 126.202
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-98.551 -92.699
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.226 4.091
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 2.863 1.079
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.687 -14.291
Ödenen Vergiler
11 -4.355 -6.606
Diğer
2.392 -4.371
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.564 29.990
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
50.641 1.271
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.868 -1.571
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.620 392
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-42.367 28.947
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.958 951
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
17.910 43.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -82 -71
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 25.683
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-67.000 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
52.290 0
Diğer
-229 -322
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.021 25.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 174.281
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-54.738 -208.385
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -31.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-54.738 -65.104
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
837 1.278
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-51.012 4.859
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 67.203 14.394
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 16.191


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.257 21.616 10.604 8.342
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -525 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -525 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -430 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -95 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.257 21.091 10.604 8.342


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 6.022 10.175 16.197 30.570 36.647 67.217
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 5.301 0 5.301
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 53.835 0 53.835 53.835 0 53.835
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
813.389 32.318 845.707 867.409 16.492 883.901
Faktoring Alacakları
7.1 792.975 32.318 825.293 848.659 16.492 865.151
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
576.996 14.098 591.094 551.801 11.364 563.165
Diğer Faktoring Alacakları
215.979 18.220 234.199 296.858 5.128 301.986
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7.2 14.878 0 14.878 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7.3 66.935 0 66.935 79.492 0 79.492
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7.3 -61.399 0 -61.399 -60.742 0 -60.742
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 7.173 0 7.173 4.307 0 4.307
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 363 0 363 256 0 256
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
10 16.444 0 16.444 16.444 0 16.444
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 5.284 0 5.284 7.826 0 7.826
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 5.649 0 5.649 6.287 0 6.287
DİĞER AKTİFLER
12 6.719 28 6.747 7.039 34 7.073
ARA TOPLAM
914.878 42.521 957.399 999.274 53.173 1.052.447
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
914.878 42.521 957.399 999.274 53.173 1.052.447
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 692.431 42.044 734.475 790.300 0 790.300
FAKTORİNG BORÇLARI
7.1 393 0 393 1.997 16 2.013
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 388 2.822 3.210 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 0 0 0 57.395 0 57.395
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 9.915 0 9.915
KARŞILIKLAR
3.645 0 3.645 3.374 0 3.374
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 3.645 0 3.645 3.374 0 3.374
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 3.694 78 3.772 4.736 67 4.803
ARA TOPLAM
700.551 44.944 745.495 867.717 83 867.800
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
211.904 0 211.904 184.647 0 184.647
Ödenmiş Sermaye
18.1 81.110 0 81.110 81.110 0 81.110
Sermaye Yedekleri
18.1 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
129 0 129 129 0 129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
44.242 0 44.242 44.242 0 44.242
Yasal Yedekler
18.3 41.289 0 41.289 41.289 0 41.289
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
18.3 2.953 0 2.953 2.953 0 2.953
Kar veya Zarar
84.128 0 84.128 56.871 0 56.871
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
56.871 0 56.871 19.436 0 19.436
Dönem Net Kâr veya Zararı
27.257 0 27.257 37.435 0 37.435
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
912.455 44.944 957.399 1.052.364 83 1.052.447


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.719 841 2.560 1.038 255 1.293
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
248.479 33.106 281.585 421.554 1.158 422.712
ALINAN TEMİNATLAR
27.1 10.673.346 375.178 11.048.524 10.813.918 416.714 11.230.632
VERİLEN TEMİNATLAR
27.2 551.516 0 551.516 688.902 0 688.902
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27.3 0 0 0 99.241 109.821 209.062
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 99.241 109.821 209.062
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 27.721 34.196 61.917
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 71.520 75.625 147.145
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
27.4 667.931 71.588 739.519 656.419 54.519 710.938
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.142.991 480.713 12.623.704 12.681.072 582.467 13.263.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781457


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,34% Hacim : 7.043 Mio.TL Son veri saati : 11:41
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3370 Değişim: 0,59%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3406
Açılış: 8,2883
9,7327 Değişim: 0,54%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,44 Değişim: 0,82%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.