KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2019 - 22:10
KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -10.899 0 -10.899 243.284 0 167.002 1.464.590 0 1.464.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -10.899 0 -10.899 243.284 -322.597 167.002 1.141.993 0 1.141.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.620 0 -11.620 0 0 79.290 67.670 0 67.670
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 0 -167.002 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 0 -167.002 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -22.519 0 -22.519 410.286 -322.597 79.290 1.209.663 0 1.209.663
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.894 0 22.894 0 0 109.289 132.183 0 132.183
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 92.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.769 0 92.769
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 92.769 0 -5.743 0 -5.743 0 -3.678 0 -3.678 284.348 0 109.289 1.546.824 0 1.546.824


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.129.151 30.699.577 43.828.728 14.192.074 28.752.316 42.944.390
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 395.056 560.276 955.332 419.636 451.914 871.550
Teminat Mektupları
395.056 288.518 683.574 419.207 266.723 685.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
395.056 288.518 683.574 419.207 266.723 685.930
Banka Kredileri
0 151.717 151.717 429 128.996 129.425
İthalat Kabul Kredileri
0 151.717 151.717 429 128.996 129.425
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 120.041 120.041 0 56.195 56.195
Belgeli Akreditifler
0 120.041 120.041 0 56.195 56.195
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.561.102 2.608.666 5.169.768 2.090.036 1.909.177 3.999.213
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.561.102 2.608.666 5.169.768 2.090.036 1.909.177 3.999.213
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.559.069 2.608.666 4.167.735 1.168.457 1.909.177 3.077.634
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
740.037 0 740.037 615.901 0 615.901
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
201.888 0 201.888 199.635 0 199.635
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.708 0 6.708 6.502 0 6.502
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
38.725 0 38.725 85.881 0 85.881
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2 0 2 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.673 0 14.673 13.659 0 13.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 10.172.993 27.530.635 37.703.628 11.682.402 26.391.225 38.073.627
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 503.405 427.169 930.574
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 503.405 427.169 930.574
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.172.993 27.530.635 37.703.628 11.178.997 25.964.056 37.143.053
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.413.484 4.417.368 5.830.852 1.468.168 3.893.850 5.362.018
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
707.251 2.207.991 2.915.242 622.317 2.048.015 2.670.332
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
706.233 2.209.377 2.915.610 845.851 1.845.835 2.691.686
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.566.277 19.561.689 26.127.966 7.002.428 17.823.279 24.825.707
Swap Para Alım İşlemleri
2.010.477 10.767.158 12.777.635 2.669.515 9.553.843 12.223.358
Swap Para Satım İşlemleri
4.505.800 8.219.021 12.724.821 4.282.913 7.743.346 12.026.259
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 287.755 312.755 25.000 263.045 288.045
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 287.755 312.755 25.000 263.045 288.045
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.180.825 2.697.697 4.878.522 2.700.476 3.545.849 6.246.325
Para Alım Opsiyonları
1.100.162 1.334.799 2.434.961 1.258.568 1.853.870 3.112.438
Para Satım Opsiyonları
1.080.663 1.362.898 2.443.561 1.441.908 1.691.979 3.133.887
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 5.484 0 5.484
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 5.484 0 5.484
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.407 853.881 866.288 2.441 701.078 703.519
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
126.842.196 61.877.596 188.719.792 119.227.962 57.297.849 176.525.811
EMANET KIYMETLER
2.816.681 301.548 3.118.229 1.499.164 299.350 1.798.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.244.924 0 1.244.924 260.501 0 260.501
Emanete Alınan Menkul Değerler
619.832 138.378 758.210 270.090 124.099 394.189
Tahsile Alınan Çekler
477.558 144.996 622.554 469.250 161.039 630.289
Tahsile Alınan Ticari Senetler
141.928 18.174 160.102 141.021 14.212 155.233
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
332.439 0 332.439 358.302 0 358.302
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
124.025.515 61.576.048 185.601.563 117.728.798 56.998.499 174.727.297
Menkul Kıymetler
250.567 12.467 263.034 245.559 330 245.889
Teminat Senetleri
195.781 191.337 387.118 183.471 203.345 386.816
Emtia
0 45.855 45.855 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.490.069 9.619.869 19.109.938 9.339.825 8.405.100 17.744.925
Diğer Rehinli Kıymetler
114.089.098 51.706.520 165.795.618 107.959.943 48.389.724 156.349.667
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
139.971.347 92.577.173 232.548.520 133.420.036 86.050.165 219.470.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
87.634 -131.467
Alınan Faizler
1.259.001 1.173.949
Ödenen Faizler
-896.607 -737.330
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
129.210 53.747
Elde Edilen Diğer Kazançlar
13.551 44.267
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.803 2.062
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-219.511 -232.554
Ödenen Vergiler
-10.542 -90.885
Diğer
-191.271 -344.723
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-374.976 -660.402
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.487.681 604.639
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.172 210.956
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.714.887 -928.936
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
86.902 -163.947
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-502.807 319.109
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
563.313 -1.476.810
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 -3.664
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-197.172 208.869
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-96.834 569.382
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-287.342 -791.869
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-219.257 -106.805
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -5.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
34.608 -10.209
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
114.965 52.781
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -24.782
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-102.769 40.570
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-256.233 -150.699
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-9.828 -9.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
203.881 1.436.798
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
130.060 1.528.078
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.948 -91.280
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
92.769 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
130.369 86.642
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-172.349 624.766
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.087.857 1.295.951
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.915.508 1.920.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
109.289 79.290
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
22.894 -11.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.894 -11.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
27.897 -14.704
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.003 3.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.183 67.670


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.572.113 3.347.409 4.919.522 4.485.205 2.323.300 6.808.505
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 368.732 2.496.057 2.864.789 1.440.777 1.595.013 3.035.790
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
158.873 2.326.719 2.485.592 403.654 1.360.908 1.764.562
Bankalar
(5.I.3) 199.337 123.483 322.820 731.408 234.105 965.513
Para Piyasalarından Alacaklar
11.023 45.855 56.878 306.208 0 306.208
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-501 0 -501 -493 0 -493
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 84.578 15.500 100.078 1.582.306 5.315 1.587.621
Devlet Borçlanma Senetleri
22.905 3.612 26.517 22.097 3.986 26.083
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
61.673 11.888 73.561 1.560.209 1.329 1.561.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 11.193 815.324 826.517 7.399 696.939 704.338
Devlet Borçlanma Senetleri
11.193 171.296 182.489 7.399 16.376 23.775
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.400 3.400 0 2.713 2.713
Diğer Finansal Varlıklar
0 640.628 640.628 0 677.850 677.850
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.107.610 20.528 1.128.138 1.454.723 26.033 1.480.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.107.610 20.528 1.128.138 1.454.723 26.033 1.480.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 8.765.951 5.957.613 14.723.564 7.729.631 5.237.999 12.967.630
Krediler
(5.I.5) 9.180.892 5.586.477 14.767.369 8.096.236 5.063.831 13.160.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 5.259 0 5.259 14.311 0 14.311
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 248.129 371.136 619.265 188.864 174.168 363.032
Devlet Borçlanma Senetleri
188.631 371.136 559.767 188.864 174.168 363.032
Diğer Finansal Varlıklar
59.498 0 59.498 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-668.329 0 -668.329 -569.780 0 -569.780
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 153.128 0 153.128 215.235 0 215.235
Satış Amaçlı
153.128 0 153.128 215.235 0 215.235
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
31.842 0 31.842 31.842 0 31.842
İştirakler (Net)
(5.I.7) 4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 26.945 0 26.945 26.945 0 26.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.445 0 5.445 5.445 0 5.445
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
21.500 0 21.500 21.500 0 21.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 318.587 0 318.587 256.817 0 256.817
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 47.783 0 47.783 35.001 0 35.001
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
47.783 0 47.783 35.001 0 35.001
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
142 0 142 47 0 47
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 79.554 0 79.554 79.305 0 79.305
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 98.410 24.008 122.418 206.049 17.840 223.889
VARLIKLAR TOPLAMI
11.067.510 9.329.030 20.396.540 13.039.132 7.579.139 20.618.271
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 5.505.381 5.839.154 11.344.535 6.314.694 4.998.532 11.313.226
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 8.042 1.138.498 1.146.540 10.298 1.328.914 1.339.212
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 708.443 708.443 0 495.936 495.936
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 597.360 1.356.278 1.953.638 503.729 1.338.856 1.842.585
Bonolar
597.360 0 597.360 480.459 0 480.459
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 23.270 0 23.270
Tahviller
0 1.356.278 1.356.278 0 1.338.856 1.338.856
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 1.047.873 20.534 1.068.407 1.490.186 26.067 1.516.253
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.047.873 20.534 1.068.407 1.490.186 26.067 1.516.253
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 60.889 7.644 68.533 0 463 463
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 233.026 0 233.026 109.511 0 109.511
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
22.814 0 22.814 23.259 0 23.259
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
210.212 0 210.212 86.252 0 86.252
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 62.707 0 62.707 39.376 0 39.376
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 1.609.571 1.609.571 0 1.596.143 1.596.143
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.609.571 1.609.571 0 1.596.143 1.596.143
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 336.245 318.071 654.316 691.043 352.651 1.043.694
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.553.532 -6.708 1.546.824 1.348.081 -26.209 1.321.872
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
221.447 0 221.447 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
92.769 0 92.769 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.743 0 -5.743 -5.743 0 -5.743
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.030 -6.708 -3.678 -363 -26.209 -26.572
Kar Yedekleri
284.348 0 284.348 410.286 0 410.286
Yasal Yedekler
31.719 0 31.719 21.886 0 21.886
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
252.629 0 252.629 388.400 0 388.400
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
109.289 0 109.289 -125.938 0 -125.938
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -322.597 0 -322.597
Dönem Net Kâr veya Zararı
109.289 0 109.289 196.659 0 196.659
Azınlık Payları
(5.II.13) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.405.055 10.991.485 20.396.540 10.506.918 10.111.353 20.618.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.264.326 1.133.135 629.153 586.364
Kredilerden Alınan Faizler
1.130.038 1.029.732 566.759 524.813
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.123 14.847 8.608 7.825
Bankalardan Alınan Faizler
67.660 61.128 25.865 39.198
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.015 1.925 2.356 1.035
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
44.710 25.256 25.141 13.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.006 1.297 1.106 666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
22.680 16.340 11.733 8.800
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
20.024 7.619 12.302 3.876
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
780 247 424 151
FAİZ GİDERLERİ (-)
-871.851 -753.239 -401.860 -394.481
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -656.124 -526.795 -292.637 -271.128
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -95.371 -93.468 -47.343 -50.572
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-12.506 -6.334 -6.721 -3.501
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -99.246 -126.277 -50.965 -69.274
Kiralama Faiz Giderleri
-7.941 -9 -4.128 -2
Diğer Faiz Giderleri
-663 -356 -66 -4
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
392.475 379.896 227.293 191.883
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
112.222 34.988 55.460 18.218
Alınan Ücret ve Komisyonlar
129.391 57.564 64.310 27.177
Gayri Nakdi Kredilerden
6.950 6.993 3.493 3.087
Diğer
(5.IV.12) 122.441 50.571 60.817 24.090
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-17.169 -22.576 -8.850 -8.959
Gayri Nakdi Kredilere
-132 -56 -48 -28
Diğer
(5.IV.12) -17.037 -22.520 -8.802 -8.931
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 100.721 11.641 -42.180 33.529
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
45.557 3.046 18.529 1.827
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.757 -393 -83.502 17.732
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
50.407 8.988 22.793 13.970
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 101.448 168.578 -11.000 128.790
FAALİYET BRÜT KÂRI
706.866 595.103 229.573 372.420
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -209.878 -193.160 -57.554 -146.593
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-124.056 -63.670 6.972 -47.217
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-129.314 -118.050 -64.967 -62.988
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -121.497 -104.985 -60.185 -54.542
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
122.121 115.238 53.839 61.080
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 122.121 115.238 53.839 61.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -12.832 -35.948 -5.727 -21.811
Cari Vergi Karşılığı
-18.083 -3 -18.083 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -35.945 7.105 -21.811
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.251 0 5.251 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 109.289 79.290 48.112 39.269
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 109.289 79.290 48.112 39.269
Grubun Karı (Zararı)
109.289 79.290 48.112 39.269
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00116000 0,00084000 0,00051000 0,00042000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780752


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.