KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.02.2019 - 20:01
KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -10.899 -15.535 0 0 0 0 243.284 -158 167.128 1.464.558 54 1.464.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -10.899 -15.535 0 0 0 0 243.284 -322.755 167.128 1.141.961 54 1.142.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.109 -15.671 -16.780 0 0 0 0 0 0 197.010 180.230 4 180.234
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 126 -167.128 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 -167.002 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.128 -167.128 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.745 -26.570 -32.315 0 0 0 0 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.192.074 28.752.316 42.944.390
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 419.636 451.914 871.550
Teminat Mektupları
419.207 266.723 685.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
419.207 266.723 685.930
Banka Kredileri
429 128.996 129.425
İthalat Kabul Kredileri
429 128.996 129.425
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 56.195 56.195
Belgeli Akreditifler
0 56.195 56.195
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
2.090.036 1.909.177 3.999.213
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.090.036 1.909.177 3.999.213
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.168.457 1.909.177 3.077.634
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
615.901 0 615.901
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
199.635 0 199.635
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.502 0 6.502
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
85.881 0 85.881
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.659 0 13.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 11.682.402 26.391.225 38.073.627
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
503.405 427.169 930.574
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
503.405 427.169 930.574
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.178.997 25.964.056 37.143.053
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.468.168 3.893.850 5.362.018
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
622.317 2.048.015 2.670.332
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
845.851 1.845.835 2.691.686
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.002.428 17.823.279 24.825.707
Swap Para Alım İşlemleri
2.669.515 9.553.843 12.223.358
Swap Para Satım İşlemleri
4.282.913 7.743.346 12.026.259
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 263.045 288.045
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 263.045 288.045
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.700.476 3.545.849 6.246.325
Para Alım Opsiyonları
1.258.568 1.853.870 3.112.438
Para Satım Opsiyonları
1.441.908 1.691.979 3.133.887
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
5.484 0 5.484
Futures Para Alım İşlemleri
5.484 0 5.484
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
2.441 701.078 703.519
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
119.227.962 57.297.849 176.525.811
EMANET KIYMETLER
1.499.164 299.350 1.798.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
260.501 0 260.501
Emanete Alınan Menkul Değerler
270.090 124.099 394.189
Tahsile Alınan Çekler
469.250 161.039 630.289
Tahsile Alınan Ticari Senetler
141.021 14.212 155.233
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
358.302 0 358.302
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
117.728.798 56.998.499 174.727.297
Menkul Kıymetler
245.559 330 245.889
Teminat Senetleri
183.471 203.345 386.816
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
9.339.825 8.405.100 17.744.925
Diğer Rehinli Kıymetler
107.959.943 48.389.724 156.349.667
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
133.420.036 86.050.165 219.470.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
197.014
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-16.780
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.780
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-21.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
180.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 2.620.901
Kredilerden Alınan Faizler
2.379.330
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
31.645
Bankalardan Alınan Faizler
144.851
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.312
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
59.003
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.063
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
39.419
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
16.521
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
760
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.747.535
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -1.243.137
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -217.688
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-308
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -270.389
Diğer Faiz Giderleri
-16.013
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
873.366
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
81.247
Alınan Ücret ve Komisyonlar
122.980
Gayri Nakdi Kredilerden
14.063
Diğer
(5.IV.12) 108.917
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-41.733
Gayri Nakdi Kredilere
-168
Diğer
(5.IV.12) -41.565
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-232.653
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 7.431
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
64.586
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-130.355
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
73.200
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 217.783
FAALİYET BRÜT KÂRI
947.174
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.IV.6) -486.904
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -221.992
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
238.278
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 238.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -41.264
Cari Vergi Karşılığı
-117
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-41.147
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 197.014
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 197.014
Grubun Karı (Zararı)
197.010
Azınlık Payları Karı (Zararı)
4
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00209000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.162.549 2.497.468 5.660.017
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 1.441.571 1.595.013 3.036.584
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
403.654 1.360.908 1.764.562
Bankalar
(5.I.3) 731.709 234.105 965.814
Para Piyasalarından Alacaklar
306.208 0 306.208
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 70.492 5.315 75.807
Devlet Borçlanma Senetleri
22.102 3.986 26.088
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
48.390 1.329 49.719
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 10.793 696.939 707.732
Devlet Borçlanma Senetleri
10.793 16.376 27.169
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 2.713 2.713
Diğer Finansal Varlıklar
0 677.850 677.850
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.6) 188.931 174.168 363.099
Devlet Borçlanma Senetleri
188.931 174.168 363.099
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.454.723 26.033 1.480.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.454.723 26.033 1.480.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.961 0 -3.961
KREDİLER (Net)
9.057.586 5.063.831 14.121.417
Krediler
(5.I.5) 8.991.192 5.063.831 14.055.023
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7.474.373 5.063.831 12.538.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.516.819 0 1.516.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 14.311 0 14.311
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
14.311 0 14.311
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
621.863 0 621.863
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-569.780 0 -569.780
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-104.447 0 -104.447
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-169.498 0 -169.498
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-295.835 0 -295.835
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 215.235 0 215.235
Satış Amaçlı
215.235 0 215.235
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
26.397 0 26.397
İştirakler (Net)
(5.I.7) 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 21.500 0 21.500
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
21.500 0 21.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 257.069 0 257.069
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 35.001 0 35.001
Şerefiye
0 0 0
Diğer
35.001 0 35.001
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
365 0 365
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 79.351 0 79.351
DİĞER AKTİFLER
(5.I.17) 206.484 17.840 224.324
VARLIKLAR TOPLAMI
13.040.037 7.579.139 20.619.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 6.314.662 4.998.479 11.313.141
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 10.298 1.328.914 1.339.212
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 495.936 495.936
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 503.729 1.338.856 1.842.585
Bonolar
480.459 0 480.459
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
23.270 0 23.270
Tahviller
0 1.338.856 1.338.856
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 1.490.186 26.067 1.516.253
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.490.186 26.067 1.516.253
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.6) 0 463 463
Finansal Kiralama
0 507 507
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -44 -44
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 109.751 0 109.751
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
23.499 0 23.499
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
86.252 0 86.252
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 39.477 0 39.477
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 1.596.143 1.596.143
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.596.143 1.596.143
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 691.315 352.651 1.043.966
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.348.458 -26.209 1.322.249
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
128.678 0 128.678
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6.106 -26.209 -32.315
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
410.286 0 410.286
Yasal Yedekler
21.886 0 21.886
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
388.400 0 388.400
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-125.619 0 -125.619
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-322.629 0 -322.629
Dönem Net Kâr veya Zararı
197.010 0 197.010
Azınlık Payları
(5.II.13) 58 0 58
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.507.876 10.111.300 20.619.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-78.030
Alınan Faizler
2.590.911
Ödenen Faizler
-1.691.601
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
120.560
Elde Edilen Diğer Kazançlar
148.530
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.800
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-401.278
Ödenen Vergiler
-32.475
Diğer
(5.VI.3) -817.477
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
444.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
597.196
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
940.948
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
47.568
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-154.303
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) 29.784
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.043.345
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
198.175
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-742.776
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) 570.938
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
366.155
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-395.201
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-21.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-204.399
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
59.424
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-193.392
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
(5.VI.3) -35.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
587.519
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
776.839
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-189.320
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
233.413
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
791.886
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 1.296.272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 2.088.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738909


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 0,00% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8904 Değişim: 0,15%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,8930
Açılış: 7,8787
9,2950 Değişim: 0,21%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,2969
Açılış: 9,2755
482,65 Değişim: 0,07%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 482,82
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.