***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2018 - 20:28

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -10.899 -15.535 0 0 0 0 243.284 -158 167.128 1.464.558 54 1.464.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -10.899 -15.535 0 0 0 0 243.284 -322.755 167.128 1.141.961 54 1.142.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -11.620 -11.620 0 0 0 0 0 0 79.435 67.815 0 67.815
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 126 -167.128 0 1 1
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 -167.002 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.128 -167.128 0 1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -22.519 -27.155 0 0 0 0 410.286 -322.629 79.435 1.209.776 55 1.209.831


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
19.337.872 33.685.847 53.023.719
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 568.155 791.593 1.359.748
Teminat Mektupları
567.726 306.059 873.785
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
567.726 306.059 873.785
Banka Kredileri
429 275.225 275.654
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
429 275.225 275.654
Akreditifler
0 210.309 210.309
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 210.309 210.309
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
2.008.671 1.386.043 3.394.714
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.008.671 1.386.043 3.394.714
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.168.156 1.386.043 2.554.199
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
477.359 0 477.359
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
251.266 0 251.266
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.340 0 6.340
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
102.268 0 102.268
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.281 0 3.281
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 16.761.046 31.508.211 48.269.257
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
16.761.046 31.508.211 48.269.257
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.499.053 6.744.158 11.243.211
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.136.542 3.484.377 5.620.919
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.362.511 3.259.781 5.622.292
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.668.241 16.677.985 24.346.226
Swap Para Alım İşlemleri
2.724.280 9.557.930 12.282.210
Swap Para Satım İşlemleri
4.893.961 7.120.055 12.014.016
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 0 25.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 0 25.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.412.952 7.691.774 12.104.726
Para Alım Opsiyonları
2.251.476 3.800.280 6.051.756
Para Satım Opsiyonları
2.161.476 3.891.494 6.052.970
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
180.800 394.294 575.094
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
112.567.532 50.606.432 163.173.964
EMANET KIYMETLER
1.815.807 337.990 2.153.797
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
184.785 0 184.785
Emanete Alınan Menkul Değerler
449.908 121.834 571.742
Tahsile Alınan Çekler
713.246 158.524 871.770
Tahsile Alınan Ticari Senetler
145.743 57.632 203.375
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
322.125 0 322.125
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
110.751.725 50.268.442 161.020.167
Menkul Kıymetler
198.190 35.600 233.790
Teminat Senetleri
169.060 201.118 370.178
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
9.659.146 7.708.138 17.367.284
Diğer Rehinli Kıymetler
100.725.329 42.323.586 143.048.915
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
131.905.404 84.292.279 216.197.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
79.436
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-11.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.620
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-14.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.816


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.133.155 586.375
Kredilerden Alınan Faizler
1.029.732 524.813
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
14.847 7.825
Bankalardan Alınan Faizler
61.148 39.209
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.925 1.035
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
25.256 13.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.297 666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
16.340 8.800
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.619 3.876
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
247 151
FAİZ GİDER 44.648 0 44.648
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9.897 0 9.897
İştirakler (Net)
(5.I.7) 9.897 0 9.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.897 0 9.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 196.837 0 196.837
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 13.152 0 13.152
Şerefiye
0 0 0
Diğer
13.152 0 13.152
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
338 0 338
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 83.376 0 83.376
DİĞER AKTİFLER
(5.I.17) 72.069 21.043 93.112
VARLIKLAR TOPLAMI
13.406.161 8.281.178 21.687.339
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 6.520.542 4.602.573 11.123.115
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 19.696 2.277.140 2.296.836
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 572.059 572.059
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 1.293.110 1.398.754 2.691.864
Bonolar
1.293.110 0 1.293.110
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 1.398.754 1.398.754
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 1.304.882 13.083 1.317.965
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.304.882 13.083 1.317.965
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.6) 0 476 476
Finansal Kiralama
0 532 532
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -56 -56
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 146.699 0 146.699
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
20.953 0 20.953
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
125.746 0 125.746
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 40.575 0 40.575
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 1.444.440 1.444.440
Krediler
0 47.587 47.587
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.396.853 1.396.853
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 270.358 573.121 843.479
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.231.676 -21.845 1.209.831
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
128.678 0 128.678
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.310 -21.845 -27.155
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
410.286 0 410.286
Yasal Yedekler
21.886 0 21.886
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
388.400 0 388.400
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-243.194 0 -243.194
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-322.629 0 -322.629
Dönem Net Kâr veya Zararı
79.435 0 79.435
Azınlık Payları
(5.II.13) 55 0 55
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.827.538 10.859.801 21.687.339


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-131.574
Alınan Faizler
1.173.969
Ödenen Faizler
-736.972
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
55.084
Elde Edilen Diğer Kazançlar
44.222
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.062
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-233.959
Ödenen Vergiler
-90.925
Diğer
-345.055
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-660.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
604.639
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
210.956
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-928.936
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-164.090
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
319.109
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.476.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-3.664
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
208.869
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
569.505
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-791.878
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-106.805
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.209
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
52.781
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-24.782
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.570
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-150.699
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-9.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.436.798
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.528.078
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-91.280
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.