KAP ***EYD*** EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 14:33

***EYD*** EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 2.100.000 -1.595 45.502 -1.206.706 -79.184 858.017
Transferler
-79.184 79.184
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.072 -70.072
Dönem Sonu Bakiyeler
22 2.100.000 -1.595 45.502 -1.285.890 -70.072 787.945 0 787.945
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 2.100.000 45.502 -1.285.890 1.336.290 2.195.902
Transferler
886.396 449.894 -1.336.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.945 63.945
Dönem Sonu Bakiyeler
22 2.100.000 931.898 -835.996 63.945 2.259.847 0 2.259.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-148.336 -32.142
Dönem Karı (Zararı)
63.945 -70.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.945 -70.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 524
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 28.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-240.867 37.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.647 -3.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.647 -3.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.173 22.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.173 22.483
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-138.846 -1.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-391 -1.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-391 -1.215
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.608 20.771
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.608 771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.418 815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.418 815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-148.336 -32.142
Alınan Temettüler
30 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.336 -32.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -148.336 -32.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.879.519 53.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.731.183 21.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.731.183 1.879.519
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
106.467 7.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 106.467 7.820
Diğer Alacaklar
157.914 151.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 157.914 151.741
Stoklar
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 138.846 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 138.846 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 27.438 13.020
ARA TOPLAM
2.161.848 2.052.100
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.161.848 2.052.100
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 2.003 2.527
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 132.516 160.578
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.519 163.105
TOPLAM VARLIKLAR
2.296.367 2.215.205
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
180 571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 180 571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 0 0
Diğer Borçlar
36.340 18.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 36.340 18.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 0
ARA TOPLAM
36.520 19.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.520 19.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.520 19.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.259.847 2.195.902
Ödenmiş Sermaye
17 2.100.000 2.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 931.898 45.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -835.996 -1.285.890
Net Dönem Karı veya Zararı
63.945 1.336.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.259.847 2.195.902
TOPLAM KAYNAKLAR
2.296.367 2.215.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 308.490 163.725
Satışların Maliyeti
18 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
308.490 0 163.725 0
BRÜT KAR (ZARAR)
308.490 0 163.725 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -348.974 -160.496 -169.192 -73.459
Pazarlama Giderleri
19 -4.317 -2.206 -2.125 -174
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 67 86.714 49.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-44.734 -75.988 -7.592 -23.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 136.741 5.916 67.409 3.068
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.007 -70.072 59.817 -20.723
Finansman Gelirleri
23 0 0 0 0
Finansman Giderleri
24 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.007 -70.072 59.817 -20.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.062 0 -15.761 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -28.062 -15.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.945 -70.072 44.056 -20.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.945 -70.072 44.056 -20.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26 63.945 -70.072 44.056 -20.723
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.945 -70.072 44.056 -20.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.945 -70.072 44.056 -20.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703436


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8201 Değişim: -0,10%
Düşük 5,8125 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4790 Değişim: -0,14%
Düşük 6,4692 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,30 Değişim: -0,06%
Düşük 278,99 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.