KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:15
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 34.502.433 1.610.795.893 20.187.820 1.110.984.101
Satışların Maliyeti
17 -30.315.435 -1.604.677.852 -15.794.298 -1.106.843.007
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.186.998 6.118.041 4.393.522 4.141.094
BRÜT KAR (ZARAR)
4.186.998 6.118.041 4.393.522 4.141.094
Genel Yönetim Giderleri
18 -646.135 -670.626 -320.040 -265.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.069 5.260 3.143 2.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -51.257 -26.905 -15.527 -7.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.495.675 5.425.770 4.061.098 3.870.478
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 196 4.425 -20 -272
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp 21 0,17480000 0,27150000 0,20310000 0,19350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.889.538 12.546.667
Dönem Karı (Zararı)
3.495.871 5.430.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-76.087 -58.075
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11- 12- 18 3.171 2.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.438 -57.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 9.438 -57.894
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-88.696 -3.102
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -88.696 -3.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-530.246 7.174.547
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.259.188 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.259.188 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 731.802 7.183.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.729 190
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -20.729 190
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -10.217 -7.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.577 1.444
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.577 1.444
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 6.244 -1.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.265 -2.442
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 20.265 -2.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.889.538 12.546.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.302 -3.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -1.302 -3.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
1.609.000 0
Ödenen Temettüler
-1.600.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.897.236 12.543.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.897.236 12.543.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.650.959 6.263.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.548.195 18.806.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.610.021 20.650.959
Finansal Yatırımlar
9.048.824 9.753.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.048.824 9.753.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 9.048.824 9.753.756
Ticari Alacaklar
8 1.436.188 177.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.436.188 177.000
Diğer Alacaklar
9 28.063 7.334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 28.063 7.334
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.402 2.185
ARA TOPLAM
34.135.498 30.591.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.135.498 30.591.234
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 12.175 14.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.175 14.044
TOPLAM VARLIKLAR
34.147.673 30.605.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 29.759 28.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 29.759 28.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.081 6.391
Diğer Borçlar
9 30.064 9.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 30.064 9.799
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 20.534 14.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 20.534 14.980
ARA TOPLAM
87.438 59.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.438 59.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 77.104 64.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.104 64.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.542 124.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.983.131 30.481.181
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -1.141.000 -2.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.106 -46.185
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.106 -46.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -49.106 -46.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.020.901 3.722.857
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 2.020.901 3.722.857
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 9.626.094 1.324.620
Net Dönem Karı veya Zararı
3.495.871 8.199.518
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.983.131 30.481.181
TOPLAM KAYNAKLAR
34.147.673 30.605.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340
Transferler
15 0 206.453 -206.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -7.774 -7.774 -7.774
Dönem Karı (Zararı)
5.430.195 5.430.195 5.430.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -37.282 456.279 4.673.198 5.430.195 30.552.761 30.552.761
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181
Transferler
15 -1.401.956 9.601.474 -8.199.518 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -2.921 -2.921 -2.921
Dönem Karı (Zararı)
3.495.871 3.495.871 3.495.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 1.609.000 1.609.000 1.609.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -1.141.000 30.371 -49.106 2.320.901 9.326.094 3.495.871 33.983.131 33.983.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.495.871 5.430.195 4.061.078 3.870.206
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.921 -7.774 814 5.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.921 -7.774 814 5.449
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.921 -7.774 814 5.449
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.492.950 5.422.421 4.061.892 3.875.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.492.950 5.422.421 4.061.892 3.875.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862778


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2496 Değişim: 0,79%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,6728 Değişim: 0,14%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
497,42 Değişim: -0,85%
Düşük 496,79 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.