KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:23
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -556.570 -379.027 -310.534 -182.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.122.540 1.445.769 598.923 752.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -129.815 -29.830 -94.335 -560
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
436.155 1.036.912 194.054 569.773
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.122.585 5.344.339 1.625.351 2.955.849
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -71.047 -155.417 -34.861 -77.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.487.693 6.225.834 1.784.544 3.447.913
Finansman Gelirleri
26 4.823 430.776 241 212.926
Finansman Giderleri
27 -2.706.244 -3.275.946 -1.397.005 -1.763.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.786.272 3.380.664 387.780 1.897.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
131.906 -181.954 157.534 -418.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 131.906 -181.954 157.534 -418.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.918.178 3.198.710 545.314 1.479.045
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.918.178 3.198.710 545.314 1.479.045
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.918.178 3.198.710 545.314 1.479.045
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.390.642 772.221
Dönem Karı (Zararı)
1.918.178 3.198.710
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.726.142 -2.237.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17 18 39.899 194.983
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-45.474 5.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -25.849 7.536
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -19.625 -1.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.023 -281.776
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -171.307 -544.218
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 192.844 262.589
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.618 9
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-132 -156
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.381.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.616.092 43.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 -3.616.092 43.350
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -133.498 181.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
417.322 -189.329
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -80 318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.394 -3.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.741 -1.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.653 -1.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
761.102 -291.719
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 778.705 -289.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -17.603 -2.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.012 330
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-354.220 -1.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 -1.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -354.220 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 9.339 6.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
489.940 256.419
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 482.440 256.759
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 7.500 -340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-497.165 -156.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-331.064 -41.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-166.101 -114.972
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.390.642 772.221
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 0 -6.552
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.369.050 -758.965
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.369.050 -758.965
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 1.369.050 -758.965
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.592 6.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -21.592 6.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.592 49.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.000 56.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 41.000 62.592
Finansal Yatırımlar
8 32 112
Ticari Alacaklar
1.623 7.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 - 10 1.623 1.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 6.144
Diğer Alacaklar
7.117.756 7.892.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 - 11 7.080.435 7.859.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 37.321 33.218
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.991 12.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 144 214
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.192.883 861.749
ARA TOPLAM
8.363.429 8.836.913
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.363.429 8.836.913
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
57.499.163 53.882.911
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 57.339.450 53.723.198
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 21.093 7.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 197.687 237.435
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 588 739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.349.584 3.365.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.484.930 69.910.825
TOPLAM VARLIKLAR
81.848.359 78.747.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 79.620
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 18.307.953 16.904.916
Ticari Borçlar
360.901 469.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 - 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 357.264 465.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 19.003 9.664
Diğer Borçlar
9.921.565 9.602.932
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 -11 9.907.436 9.596.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 14.129 6.629
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 6.845 26.620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 205.628 371.579
ARA TOPLAM
28.821.895 27.464.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.821.895 27.464.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
76.563 96.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 76.563 96.773
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 597.182 746.428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
673.745 843.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.495.640 28.307.558
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.352.719 50.440.180
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
956.251 961.890
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.971 -9.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -14.971 -9.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -11.267.128 -14.777.009
Net Dönem Karı veya Zararı
1.918.178 3.509.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.352.719 50.440.180
TOPLAM KAYNAKLAR
81.848.359 78.747.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442
Transferler
-389.072 389.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-774 3.198.710 3.197.936 3.197.936
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -6.741 692.434 -14.777.009 3.198.710 49.160.378 49.160.378
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 961.890 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180
Transferler
3.509.881 -3.509.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.639 1.918.178 1.912.539 1.912.539
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 956.251 692.434 -11.267.128 1.918.178 52.352.719 52.352.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.918.178 3.198.710 545.314 1.479.045
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.644 -774 2.456 -2.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -7.236 -992 3.149 -3.519
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.592 218 -693 774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.592 218 -693 774
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.644 -774 2.456 -2.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.912.534 3.197.936 547.770 1.476.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.912.534 3.197.936 547.770 1.476.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781268


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,00% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,2004 Değişim: 0,19%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1848
9,6625 Değişim: 0,04%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,6699
Açılış: 9,6589
503,36 Değişim: 0,34%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 503,49
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.