KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.03.2020 - 18:40
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -69.316 19.957 -7.947.072 1.884.015 5.512.584 5.512.584
Transferler
1.884.015 -1.884.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 -1.377 7.297.689 -2.716.352
Dönem Karı (Zararı)
-2.716.352 -2.716.352 -2.716.352
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.377 7.297.689 7.296.312 7.296.312
Dönem Sonu Bakiyeler
11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -24.615 -24.615 -24.615
Transferler
-2.716.352 2.716.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 -15.469 -7.297.689 -4.415.341 -11.728.499 -11.728.499
Dönem Karı (Zararı)
-4.415.341 -4.415.341 -4.415.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.469 -7.297.689 -7.313.158 -7.313.158
Sermaye Arttırımı
33 727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-485.150 3.128.542
Dönem Karı (Zararı)
-4.415.341 -2.716.352
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56 -4.415.341 -2.716.352
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
325.775 1.057.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48 305.324 264.014
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
351.497 173.427
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 350.275 163.075
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.222 10.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.662 664.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 46.330 27.764
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -21.668 649.856
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 -12.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.791 -4.537
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -23.420 -27.845
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 11.629 23.308
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -343.917 -139.714
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 0 99.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.624.311 4.835.711
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -79.410 91.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.192.019 903.564
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -35.175 1.277.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -723.195 682.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.436.480 1.828.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.217.630 52.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-465.255 3.176.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -19.895 -48.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.933.142 -3.311.303
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.583.308 -3.288.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 4.725 272.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -354.559 -711.093
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53 0 415.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.169.398 277.961
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.374.997 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
359.059 1.644.076
Kredilerden Nakit Girişleri
22 359.059 1.644.076
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.564.658 -1.366.115
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -1.564.658 -1.366.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248.894 95.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248.894 95.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
282.580 187.380
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.686 282.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 33.686 282.580
Ticari Alacaklar
398.787 712.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 398.787 712.839
Diğer Alacaklar
1.539.306 33.492
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 921.956 12.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 617.350 21.152
Stoklar
13 182.955 149.002
Peşin Ödenmiş Giderler
15 323.516 309.920
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 503
Diğer Dönen Varlıklar
17 67.457 92.881
ARA TOPLAM
2.546.223 1.581.217
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 519.802 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.066.025 2.101.019
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 4.871.571 11.487.913
Diğer Alacaklar
686.205 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 686.205 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
20 1.112.703 1.085.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.372.890 1.355.860
Ertelenmiş Vergi Varlığı
729.215 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.172.584 17.328.996
TOPLAM VARLIKLAR
15.238.609 19.430.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 547.289 700.724
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 961.048 1.050.742
Ticari Borçlar
776.079 1.522.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 10.371 80.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 765.708 1.442.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 806.675 265.896
Diğer Borçlar
7.726.180 2.289.700
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 7.726.180 2.289.700
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 358.503 279.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
778.896 800.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 778.896 800.564
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 506.359 79.121
ARA TOPLAM
12.461.029 6.989.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.461.029 6.989.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 527.640 1.490.110
Uzun Vadeli Karşılıklar
121.015 74.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 121.015 74.748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 227.285 755.254
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 187.213 27.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.063.153 2.348.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.524.182 9.337.471
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.714.427 10.092.544
Ödenmiş Sermaye
33 12.352.370 11.625.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 2.647.627 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.162 -70.693
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.162 -70.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -86.162 -70.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 7.297.689
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.297.689
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.297.689
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -8.804.024 -6.063.057
Net Dönem Karı veya Zararı
56 -4.415.341 -2.716.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.714.427 10.092.544
TOPLAM KAYNAKLAR
15.238.609 19.430.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 5.201.762 4.059.879
Satışların Maliyeti
45 -3.019.121 -2.867.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.182.641 1.192.312
BRÜT KAR (ZARAR)
2.182.641 1.192.312
Genel Yönetim Giderleri
48 -2.553.898 -2.307.229
Pazarlama Giderleri
48 -165.311 -398.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 254.276 181.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.444.065 -1.043.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.726.357 -2.376.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 128.598 148.844
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -1.936.274 -143.946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.534.033 -2.371.191
Finansman Gelirleri
51 105.576 134.089
Finansman Giderleri
51 -1.330.801 -618.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.759.258 -2.856.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
343.917 139.714
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 343.917 139.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.415.341 -2.716.352
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.415.341 -2.716.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.415.341 -2.716.352
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 -0,35990000 -0,23370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.469 -1.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30,52 -19.832 -1.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30,52 4.363 344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
52 4.363 344
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.297.689 7.297.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.199.650 8.199.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8,52 -8.199.650 8.199.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 901.961 -901.961
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.313.158 7.296.312
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.728.499 4.579.960
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.728.499 4.579.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830550


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8137 Değişim: 0,01%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8147
Açılış: 7,8127
9,2626 Değişim: -0,02%
Düşük 9,2485 22.10.2020 Yüksek 9,2781
Açılış: 9,2641
482,64 Değişim: -0,18%
Düşük 481,98 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.