KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.03.2020 - 20:12
KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 111.588.708 825.932 19.817.908 14.277.373 471.192 164.804.571 -20.592.344 309.267.903 148.888.280 458.156.183
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-269.785 -269.785 0 -269.785
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 13.074.563 111.588.708 825.932 19.817.908 14.277.373 471.192 164.534.786 -20.592.344 308.998.118 148.888.280 457.886.398
Transferler
-5.474.703 -15.117.641 20.592.344 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-21.442.965 -21.442.965 -8.192.551 -29.635.516
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.219.675 -48.010 -1.267.685 -83.772 -1.351.457
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-6.426.846 25.387.285 0 18.960.439 15.752.045 34.712.484
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 19.769.898 8.802.670 471.192 174.804.430 -21.442.965 305.247.907 156.364.002 461.611.909
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 19.769.898 8.802.670 471.192 174.804.430 -21.442.965 305.247.907 156.364.002 461.611.909
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-160.988 -160.988 -103.490 -264.478
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 13.074.563 105.161.862 -393.743 19.769.898 8.802.670 174.643.442 -21.442.965 305.086.919 156.260.512 461.347.431
Transferler
-21.442.965 21.442.965 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-144.574.502 -144.574.502 -13.445.084 -158.019.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
233.799.501 -226.058 85.031.032 318.604.475 143.333.400 461.937.875
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 338.961.363 -619.801 104.800.930 8.802.670 471.192 153.200.477 -144.574.502 479.116.892 286.148.828 765.265.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.982.431 -226.420.464
Dönem Karı (Zararı)
-158.019.586 -29.635.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
168.401.758 -11.374.325
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.161.460 21.107.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.877.703 1.190.336
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.279.757 1.650.306
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.597.946 -459.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.226.087 -545.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.212.075 1.115.784
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.012 -1.661.416
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
117.503.913 -900.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.483.531 -28.064.328
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
128.987.444 27.163.628
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.071.723 -9.723.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.071.723 -9.723.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
42.371.648 -15.365.560
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
42.371.648 -15.365.560
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-10.667.330 -7.137.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.128.977 -184.104.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.167.189 -142.994.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
47.243.759 -80.021.744
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.124.708 6.657.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.815.720 37.546.172
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.103.441 -5.291.594
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-69.746.805 -225.114.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.228.861 -1.390.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.765 83.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.775.784 31.779.260
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0di ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.253 525.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.451.124 -14.147.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.946.056 199.390.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
204.468.672 198.489.631
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
204.468.672 198.489.631
Ödenen Faiz
-127.860.879 -27.163.628
Alınan Faiz
11.483.531 28.064.327
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.145.268 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.739.409 4.749.126
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.739.409 4.749.126
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.746.990 997.864
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.486.399 5.746.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.486.399 5.746.990
Finansal Yatırımlar
6 90.270 64.788
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 90.270 64.788
Ticari Alacaklar
243.010.549 155.407.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 28.994.240 6.775.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 214.016.309 148.632.152
Diğer Alacaklar
218.947.968 168.030.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 216.763.934 166.845.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.184.034 1.184.449
Stoklar
10 137.755.442 186.597.147
Peşin Ödenmiş Giderler
22.889.372 6.560.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 22.889.372 6.560.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 6.765 0
Diğer Dönen Varlıklar
10.809.828 21.714.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 10.809.828 21.714.736
ARA TOPLAM
660.996.593 544.122.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
660.996.593 544.122.366
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
700.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
700.000 0
Ticari Alacaklar
2.044.700 4.677.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.044.700 4.677.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
202.275.752 173.673.023
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.714.985 11.643.262
Maddi Duran Varlıklar
686.324.329 260.947.978
Arazi ve Arsalar
441.714.280 198.820.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.997.717 272.404
Binalar
88.827.731 11.709.931
Tesis, Makine ve Cihazlar
134.853.637 30.993.417
Taşıtlar
927.453 2.224.870
Mobilya ve Demirbaşlar
6.488.464 7.723.763
Özel Maliyetler
6.515.047 7.584.313
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.619.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.422.469 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.995.561 27.970.019
Şerefiye
17.657.350 17.657.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.338.211 10.312.669
Peşin Ödenmiş Giderler
13.874 2.038.463
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.874 2.038.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 1.506.254
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
935.491.670 482.456.727
TOPLAM VARLIKLAR
1.596.488.263 1.026.579.093
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
528.666.940 385.277.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
528.666.940 385.277.251
Banka Kredileri
213.195.094 165.184.100
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
315.471.846 220.093.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.012.393 5.591.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.012.393 5.591.317
Banka Kredileri
2.928.936 5.591.317
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
83.457 0
Ticari Borçlar
108.107.614 120.096.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11.683.349 3.525.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
96.424.265 116.570.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.877.020 4.310.678
Diğer Borçlar
34.469.200 11.617.556
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21.318.467 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.150.733 11.617.556
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.587.050 10.483.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.731.588 9.486.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.771.177 1.540.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.960.411 7.946.399
ARA TOPLAM
703.451.805 546.863.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.451.805 546.863.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.360.556 6.634.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.360.556 6.634.388
Banka Kredileri
70.375.752 6.634.388
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.984.804 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Borçlar
0 47.037
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 47.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.442.320 3.645.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.442.320 3.645.034
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
48.967.862 7.777.414
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.770.738 18.103.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
831.222.543 564.967.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
479.116.892 305.247.907
Ödenmiş Sermaye
5.000.000 5.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
443.142.492 124.538.017
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
104.800.930 19.769.898
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
338.341.562 104.768.119
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
338.961.363 105.161.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-619.801 -393.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.802.670 8.802.670
Diğer Yedekler
471.192 471.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
153.200.477 174.804.430
Net Dönem Karı veya Zararı
-144.574.502 -21.442.965
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
286.148.828 156.364.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
765.265.720 461.611.909
TOPLAM KAYNAKLAR
1.596.488.263 1.026.579.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 388.521.501 583.930.505
Satışların Maliyeti
21 -325.822.442 -489.791.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.699.059 94.139.170
BRÜT KAR (ZARAR)
62.699.059 94.139.170
Genel Yönetim Giderleri
22 -27.673.296 -26.575.255
Pazarlama Giderleri
22 -34.380.375 -36.501.364
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -20.259.665 -20.108.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 20.479.991 25.729.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -11.329.879 -20.741.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.464.165 15.942.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 579.056 267.358
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -8.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -42.371.648 15.365.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.256.757 31.566.856
Finansman Gelirleri
25 12.557.284 28.064.328
Finansman Giderleri
25 -128.987.443 -96.403.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-168.686.916 -36.772.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.667.330 7.137.174
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 10.667.330 7.137.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-158.019.586 -29.635.516
DÖNEM KARI (ZARARI)
-158.019.586 -29.635.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.445.084 -8.192.551
Ana Ortaklık Payları
-144.574.502 -21.442.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
461.937.875 -1.351.457
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
430.948.584 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-611.591 -1.645.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
85.031.032 -68.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.430.150 361.923
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-53.546.993 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
116.843 361.923
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
461.937.875 -1.351.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.918.289 -30.986.973
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
174.029.973 -22.710.650
Ana Ortaklık Payları
129.888.316 -8.276.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831878


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,7978 Değişim: -0,87%
Düşük 7,7885 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2621 Değişim: -0,41%
Düşük 9,2460 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
482,82 Değişim: 0,12%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 486,07
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.