KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.08.2018 - 18:15

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 39.371.136 449.994 -423.091 14.010.096 471.192 138.467.269 13.364.354 223.785.513 107.290.684 331.076.197
Transferler
267.277 13.097.077 -13.364.354
Dönem Karı (Zararı)
-11.586.207 -11.586.207 -4.069.273 -15.655.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
243.395 243.395 115.370 358.765
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 39.371.136 693.389 -423.091 14.277.373 151.564.346 -11.586.207 212.442.701 103.336.781 315.779.482
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 111.588.708 825.932 -423.091 14.277.373 471.192 165.505.665 -20.426.140 289.894.202 148.888.280 438.782.482
Transferler
22.254 -20.448.394 20.426.140 0
Dönem Karı (Zararı)
243.292 243.292 -2.437.620 -2.194.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.073 92.073 59.189 151.262
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.960.439 18.960.439 15.752.045 34.712.484
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 111.588.708 918.005 -423.091 14.299.627 471.192 164.017.710 243.292 309.190.006 162.261.894 471.451.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.405.983 50.681.527
Dönem Karı (Zararı)
-2.194.328 -15.655.480
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.194.328 -15.655.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.695.265 31.708.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 10.441.554 10.018.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-339.417 15.081.607
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-339.417 1.636.334
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
111.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 13.333.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
674.216 2.979.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.094.833 961.255
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-420.617 338.920
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.679.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.769.727 14.957.943
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.742.918 -770.671
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.512.645 15.728.614
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.542.631 -8.553.921
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.542.631 -8.553.921
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.308.184 -2.775.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-104.580.894 34.889.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.766.234 -11.893.603
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.519.930 -3.518.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.286.164 -8.375.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.273.532 37.430.883
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.463.983 38.895.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.809.549 -1.465.056
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.651.888 -2.734.857
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.893.123 -10.091.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.438.343 36.415.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.605.910 581.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.832.433 35.833.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
797.877 978.724
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.776.999 -9.111.972
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
303.301 -2.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.473.698 -9.109.874
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-14.160.694 -1.428.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.365.112 -4.675.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.365.112 -3.609.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.066.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-95.079.957 50.941.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -409.689 -76.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
83.663 -184.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.353.144 -57.144.710
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
34.712.484
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11.165.045 -50.001.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
270.639 304.357
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
270.639 304.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.795.024 -7.448.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.081.683 -6.467.542
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-713.341 -980.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.789.610 5.697.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.559.337 20.655.523
Kredilerden Nakit Girişleri
72.559.337 20.655.523
Ödenen Faiz
-11.512.645 -15.728.614
Alınan Faiz
1.742.918 770.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.736.771 -765.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.736.771 -765.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 997.864 2.208.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.734.635 1.442.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.734.635 997.864
Finansal Yatırımlar
6 52.790 59.428
Ticari Alacaklar
163.369.959 138.465.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.468.034 7.987.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 160.901.925 130.477.490
Diğer Alacaklar
151.628.734 48.355.202
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 140.194.156 46.730.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.434.578 1.625.029
Stoklar
10 183.767.321 106.115.433
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.617.077 8.444.193
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
83.663
Diğer Dönen Varlıklar
14.100.945 28.466.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 14.100.945 28.466.057
ARA TOPLAM
524.271.461 330.987.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
524.271.461 330.987.294
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.201.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.201.146
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 146.544.667 150.160.443
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.896.479 1.920.218
Maddi Duran Varlıklar
14 262.781.658 259.683.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.479.782 36.471.248
Şerefiye
17.657.350 17.657.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 14.822.432 18.813.898
Peşin Ödenmiş Giderler
66.007
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 656.295 992.392
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
450.560.027 449.293.929
TOPLAM VARLIKLAR
974.831.488 780.281.223
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 246.322.003 169.044.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
246.322.003 169.044.961
Banka Kredileri
7 246.322.003 169.044.961
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.930.755 9.134.939
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.930.755 9.134.939
Banka Kredileri
7 4.930.755 9.134.939
Ticari Borçlar
179.524.779 88.086.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 11.388.992 1.783.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 168.135.787 86.303.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.205.520 3.407.643
Diğer Borçlar
12.704.339 5.979.951
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 303.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.401.038 5.979.951
Ertelenmiş Gelirler
11 1.614.509 15.775.203
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.713.845 1.330.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.713.845 1.330.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.187.198 9.607.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 9.187.198 9.607.815
ARA TOPLAM
460.202.948 302.367.635
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
460.202.948 302.367.635
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.319.904 20.833.425
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.319.904 20.833.425
Banka Kredileri
7 20.319.904 20.833.425
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
6.201.146 148.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.201.146 148.535
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.494.558 3.386.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.494.558 3.386.497
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 13.161.032 14.762.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.176.640 39.131.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
503.379.588 341.498.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
309.190.006 289.894.202
Ödenmiş Sermaye
19 5.000.000 5.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
918.005 825.932
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
918.005 825.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
918.005 825.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
111.165.617 111.165.617
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
111.588.708 111.588.708
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-423.091 -423.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.299.627 14.277.373
Diğer Yedekler
471.192 471.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
164.017.710 165.505.665
Net Dönem Karı veya Zararı
243.292 -20.426.140
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
162.261.894 148.888.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
471.451.900 438.782.482
TOPLAM KAYNAKLAR
974.831.488 780.281.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 333.401.651 283.800.497
Satışların Maliyeti
20 -270.564.198 -240.609.770
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.837.453 43.190.727
BRÜT KAR (ZARAR)
62.837.453 43.190.727
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.606.847 -11.397.642
Pazarlama Giderleri
21 -20.459.118 -27.271.073
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -7.448.572 -19.948.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.404.155 8.982.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.440.041 -5.674.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.287.030 -12.118.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
227.040 98.232
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 7.542.631 8.553.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.056.701 -3.473.464
Finansman Gelirleri
1.742.918 770.671
Finansman Giderleri
-38.302.131 -15.728.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22 -3.502.512 -18.431.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 1.308.184 2.775.927
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-145.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.308.184 2.921.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.194.328 -15.655.480
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.194.328 -15.655.480
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.437.620 -4.069.273
Ana Ortaklık Payları
243.292 -11.586.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.262 358.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 193.926 448.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.664 -89.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -42.664 -89.691
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.262 358.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.043.066 -15.296.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.378.431 -3.953.903
Ana Ortaklık Payları
335.365 -11.342.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705476


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7961 Değişim: 0,07%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4715 Değişim: -0,01%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,76 Değişim: 0,05%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.