KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 17:25
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
215.832 4.100.814 -4.316.646 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.165.024 2.165.024 0 2.165.024
Sermaye Arttırımı
14 0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 1.807.366 8.677.289 2.165.024 17.649.679 0 17.649.679
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.739.992 6.739.992 0 6.739.992
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 2.330.582 7.618.385 6.739.992 26.688.959 0 26.688.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.870.477 3.893.855
Dönem Karı (Zararı)
6.739.992 2.165.024
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.739.992 2.165.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.572.295 393.180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
436.013 356.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 1.247.075 812.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.247.075 812.444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-998.625 -1.423.677
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-796.912 -1.906.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-201.713 482.931
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.887.832 647.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.992.327 -547.972
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-29.459.689 -144.147
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
629.615 -289.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.447 -416.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
692.062 127.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.810 -18.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.430 35.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.982 27.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.448 8.367
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.873 -131.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-212.873 -131.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.680.040 2.010.232
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
15 833.516 1.883.623
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.023.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
643 51.404
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
643 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 51.404
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
51.404
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-878.642 -17.518
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-878.642 -17.518
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-878.642 -17.518
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.748.476 3.927.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.748.476 3.927.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.902.682 15.270.468
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 154.206 19.198.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 154.206 21.939.286
Finansal Yatırımlar
4 29.991.958 532.269
Ticari Alacaklar
5,20 2.693.948 3.323.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.565.678 2.503.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
128.270 820.332
Peşin Ödenmiş Giderler
8 183.076 169.266
ARA TOPLAM
33.023.188 25.964.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.023.188 25.964.384
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 3.799.444 3.615.095
Ertelenmiş Vergi Varlığı
576.774 401.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.376.218 4.016.306
TOPLAM VARLIKLAR
37.399.406 29.980.690
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
182.717 118.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 105.538 80.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 77.179 37.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
195.343 379.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 1.000.123 960.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.901.872 478.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.636.012 478.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 265.860
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.000.000 294.340
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.000.000
ARA TOPLAM
6.280.055 2.231.457
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.280.055 2.231.457
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.631.588 4.090.940
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.631.588 4.090.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.631.588 4.090.940
Uzun Vadeli Karşılıklar
798.804 709.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 798.804 709.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.430.392 4.800.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.710.447 7.031.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.688.959 22.948.967
Ödenmiş Sermaye
9 10.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.330.582 1.807.366
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 7.618.385 677.289
Net Dönem Karı veya Zararı
14 6.739.992 10.464.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.688.959 22.948.967
TOPLAM KAYNAKLAR
37.399.406 29.980.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 14.621.422 8.363.748 7.407.109 4.517.113
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.621.422 8.363.748 7.407.109 4.517.113
BRÜT KAR (ZARAR)
14.621.422 8.363.748 7.407.109 4.517.113
Genel Yönetim Giderleri
17,18 -7.159.985 -6.238.410 -3.332.614 -3.506.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.218.930 1.937.102 598.794 1.051.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -52.543 -72.104 -24.883 -62.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.627.824 3.990.336 4.648.406 1.999.897
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.627.824 3.990.336 4.648.406 1.999.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.627.824 3.990.336 4.648.406 1.999.897
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.887.832 -1.825.312 -1.084.754 -1.201.603
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.063.395 -1.177.614 -1.037.321 -633.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 175.563 -647.698 -47.433 -568.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862640


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: 0,00% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9475 Değişim: 0,12%
Düşük 7,9317 23.10.2020 Yüksek 7,9499
Açılış: 7,9378
9,3805 Değişim: -0,12%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,3993
Açılış: 9,3915
487,43 Değişim: 0,30%
Düşük 485,55 23.10.2020 Yüksek 487,49
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.