KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2019 - 13:39
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 551.935 6.050.019 6.692.558 18.294.512 18.294.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.039.599 5.010.510 -6.050.019 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.316.646 4.316.646 4.316.646
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-7.126.503 -7.126.503
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 15.484.655
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 4.576.475 4.316.646 15.484.655 15.484.655
Transferler
927.581 3.389.065 -4.316.646 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.525.336 1.525.336 1.525.336
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.000.000 2.519.115 7.965.540 1.525.336 17.009.991 17.009.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.481.957 -5.337.864
Dönem Karı (Zararı)
1.525.336 1.480.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.525.336 1.480.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-580.406 -159.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.932 4.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
367.831 472.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
367.831 401.441
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 71.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-882.866 -636.780
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-882.866 -636.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-79.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-200.405 -113.375
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.961 -132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-685.025 192.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-847.232 -57.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
162.207 249.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.751 -78.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
360.641 -6.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.450 4.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
342.191 -11.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
197.769 -220.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -98.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
197.769 -121.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
744.525 1.207.763
Ödenen Temettüler
0 -7.109.015
Alınan Faiz
864.291 646.870
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-126.859 -83.482
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.905.031 -3.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.932 -3.218
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.932 -3.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.891.099
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.891.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.973.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.973.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.550.564 -5.341.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.550.564 -5.341.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.270.468 17.653.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.821.032 12.312.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.848.749 15.279.610
Finansal Yatırımlar
4 553.553 555.514
Ticari Alacaklar
5 1.664.362 979.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.603.046 755.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
61.316 223.523
Peşin Ödenmiş Giderler
223.491 147.740
Diğer Dönen Varlıklar
126.858
ARA TOPLAM
19.417.013 16.962.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.417.013 16.962.201
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 4.152.313 261.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 291.697 212.393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.444.010 473.607
TOPLAM VARLIKLAR
23.861.023 17.435.808
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.044.605 70.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.044.605 70.967
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.044.605 70.967
Ticari Borçlar
5 444.868 84.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
73.930 55.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
370.938 28.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
300.949 457.823
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
544.406 112.104
Kısa Vadeli Karşılıklar
797.853 543.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
386.500 349.542
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
411.353 194.158
ARA TOPLAM
6.132.681 1.268.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.132.681 1.268.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.378 176.378
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.378 176.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
176.378 176.378
Uzun Vadeli Karşılıklar
541.973 505.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
541.973 505.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
718.351 682.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.851.032 1.951.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.009.991 15.484.655
Ödenmiş Sermaye
9 5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 2.519.115 1.591.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 7.965.540 4.576.475
Net Dönem Karı veya Zararı
1.525.336 4.316.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.009.991 15.484.655
TOPLAM KAYNAKLAR
23.861.023 17.435.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 3.846.635 3.218.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.846.635 3.218.460
BRÜT KAR (ZARAR)
3.846.635 3.218.460
Genel Yönetim Giderleri
11,12 -2.731.848 -1.964.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
885.330 663.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.678 -5.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.990.439 1.911.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.990.439 1.911.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.990.439 1.911.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-465.103 -430.796
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-544.406 -514.279
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
79.303 83.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.525.336 1.480.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.525.336 1.480.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.525.336 1.480.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.525.336 1.480.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.525.336 1.480.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758226


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.