KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 21:46
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 5.662.413 5.078.287 2.698.238 2.981.078
Satışların Maliyeti
4 -4.260.977 -3.569.893 -2.058.123 -2.200.844
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.401.436 1.508.394 640.115 780.234
BRÜT KAR (ZARAR)
1.401.436 1.508.394 640.115 780.234
Genel Yönetim Giderleri
4 -248.559 -188.668 -136.215 -110.770
Pazarlama Giderleri
4 -69.065 -53.807 -35.189 -28.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 42.216 79.938 20.311 42.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -132.628 -58.473 -96.697 -39.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
993.400 1.287.384 392.325 642.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 1.323.038 304.271 859.514 152.813
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -80.501 -848.515 -8.393 -676.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.235.937 743.140 1.243.446 119.139
Finansman Gelirleri
4 114.518 114.316 49.694 83.493
Finansman Giderleri
4 -99.277 -88.416 -17.194 -50.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.251.178 769.040 1.275.946 151.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-332.747 -277.708 -192.369 -152.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-281.356 -234.195 -168.279 -117.563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-51.391 -43.513 -24.090 -34.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.918.431 491.332 1.083.577 -477
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.918.431 491.332 1.083.577 -477
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.013 3.743 -914 8.526
Ana Ortaklık Payları
1.919.444 487.589 1.084.491 -9.003
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam TL) 0,39000000 0,11000000 0,22000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.787.167 938.370
Dönem Karı (Zararı)
1.918.431 491.332
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-621.783 677.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
292.872 227.567
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -58
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.788 14.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-361.614 -250.378
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-61.622 -30.713
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.629 -31.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
332.748 277.708
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.211 -2.981
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-773.443 796.235
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-51.930 -322.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
945.670 89.974
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.496.397 -309.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.533 27.375
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.274 -297.048
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.057.623 725.222
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
457.089 -56.240
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.242.318 1.258.742
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-452.464 -315.130
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.687 -5.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-549.194 281.349
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.774.848 1.262.646
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.286.603 -818.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.448 26.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-472.723 -234.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.431 -226.261
Alınan Temettüler
61.622 30.713
Alınan Faiz
344.645 240.610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-862.010 -647.261
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-52.628 -75.816
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.628 -75.816
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.210 36.067
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.659 -34.607
Ödenen Temettüler
-781.791 -583.567
Ödenen Faiz
-14.485 -7.123
Alınan Faiz
30.343 17.785
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.963 572.458
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
327.843 681.336
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
703.806 1.253.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.291.808 2.944.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.995.614 4.198.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.001.370 3.297.069
Finansal Yatırımlar
6.133.391 4.732.270
Ticari Alacaklar
1.569.600 2.661.689
Diğer Alacaklar
6.894 5.538
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
502 104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.392 5.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
5 270.621 237.806
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 270.621 237.806
Stoklar
1.754.418 1.615.528
Peşin Ödenmiş Giderler
276.798 241.425
Diğer Dönen Varlıklar
306.074 350.803
ARA TOPLAM
14.319.166 13.142.128
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
134.402 122.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.453.568 13.265.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.277.428 9.077.494
Ticari Alacaklar
96.748 232.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 11.593.155 9.948.773
Maddi Duran Varlıklar
7 8.908.421 8.177.510
Kullanım Hakkı Varlıkları
145.633 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
148.199 231.805
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
148.199 231.805
Peşin Ödenmiş Giderler
55.726 33.807
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35.694 28.486
Diğer Duran Varlıklar
21.289 20.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.282.293 27.750.349
TOPLAM VARLIKLAR
45.735.861 41.015.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
337.608 286.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
109.398 99.504
Ticari Borçlar
924.434 1.811.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
108.021 103.905
Diğer Borçlar
103.549 109.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
163 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
103.386 109.302
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.115.856 1.612.871
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
826.061 879.670
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.289.795 733.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
130.514 279.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
309.461 349.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
69.593 77.758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
239.868 271.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
288.014 151.133
ARA TOPLAM
4.426.855 4.804.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.426.855 4.804.519
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
999.746 938.308
Diğer Borçlar
145.169 131.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10.007 5.677
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10.007 5.677
Uzun Vadeli Karşılıklar
72.280 70.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
72.280 70.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.905.578 2.546.593
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.132.780 3.692.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.559.635 8.496.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.750.421 32.106.171
Ödenmiş Sermaye
10 5.021.689 5.021.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 10.167.968 8.863.607
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -373.332 -293.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
883.791 892.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
883.791 892.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.936.939 -6.765.531
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.929.649 -6.756.884
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.290 -8.647
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.000.629 853.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.067.171 21.952.033
Net Dönem Karı veya Zararı
1.919.444 1.582.042
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
425.805 412.600
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.176.226 32.518.771
TOPLAM KAYNAKLAR
45.735.861 41.015.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.051 149.403 2.421.384 -2.567.736 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.404 135.375 -1.364.665 221 3.647.889 487.589 2.886.005 53.631 2.939.636
Dönem Karı (Zararı)
487.589 487.589 3.743 491.332
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.404 135.375 -1.364.665 221 3.647.889 2.398.416 49.888 2.448.304
Sermaye Arttırımı
10 400.000 -23.580 -376.420 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-581.588 -581.588 -1.979 -583.567
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-75.816 -75.816 -75.816
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.016.806 2.016.806 2.016.806
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 7.015.542 -193.783 799.455 -5.404.882 1.280 853.222 19.079.337 487.589 27.659.449 339.523 27.998.972
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771
Transferler
-3.958 147.407 1.438.593 -1.582.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.539 -4.525 -172.765 1.357 2.451.729 1.919.444 4.167.701 19.812 4.187.513
Dönem Karı (Zararı)
1.919.444 1.919.444 -1.013 1.918.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.539 -4.525 -172.765 1.357 2.451.729 2.248.257 20.825 2.269.082
Kar Payları
10 -775.184 -775.184 -6.607 -781.791
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-52.628 -52.628 -52.628
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.304.361 1.304.361 1.304.361
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 10.167.968 -373.332 883.791 -6.929.649 -7.290 1.000.629 25.067.171 1.919.444 36.750.421 425.805 37.176.226


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.918.431 491.332 1.083.577 -477
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.525 135.375 -69.001 103.925
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-91.393 0 -91.393 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
86.868 135.375 22.392 103.925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.273.607 2.312.929 619.656 1.595.455
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.271.438 2.312.708 617.566 1.595.284
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.169 221 2.090 171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.169 221 2.090 171
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.269.082 2.448.304 550.655 1.699.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.187.513 2.939.636 1.634.232 1.698.903
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.812 53.631 -3.883 37.280
Ana Ortaklık Payları
4.167.701 2.886.005 1.638.115 1.661.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781493


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.