KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 19:51

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 5.078.287 4.949.353 2.981.078 2.504.310
Satışların Maliyeti
4 -3.569.893 -3.743.424 -2.200.844 -1.887.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.508.394 1.205.929 780.234 616.862
BRÜT KAR (ZARAR)
1.508.394 1.205.929 780.234 616.862
Genel Yönetim Giderleri
4 -188.668 -165.407 -110.770 -95.152
Pazarlama Giderleri
4 -53.807 -57.372 -28.848 -34.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 79.938 27.891 42.080 12.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -58.473 -26.274 -39.820 -5.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.287.384 984.767 642.876 493.208
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 304.271 848.807 152.813 377.693
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -848.515 -157.928 -676.550 -72.026
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
743.140 1.675.646 119.139 798.875
Finansman Gelirleri
4 114.316 31.022 83.493 3.898
Finansman Giderleri
4 -88.416 -34.329 -50.686 27.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
769.040 1.672.339 151.946 829.854
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-277.708 -296.543 -152.423 -90.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-234.195 -220.759 -117.563 -63.558
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-43.513 -75.784 -34.860 -27.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
491.332 1.375.796 -477 739.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
491.332 1.375.796 -477 739.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.743 22.646 8.526 11.708
Ana Ortaklık Payları
487.589 1.353.150 -9.003 727.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam TL) 0,10000000 0,27000000 0,00000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.221.689 4.383.554 -42.334 642.647 -3.892.947 -1.902 560.570 12.293.958 1.776.611 19.941.836 217.909 20.159.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.225 143.249 1.636.587 -1.776.611 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
146 -1.654 -177.158 7 239.221 1.353.150 1.413.712 37.673 1.451.385
Dönem Karı (Zararı)
1.353.150 1.353.150 22.646 1.375.796
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
146 -1.654 -177.158 7 239.221 60.562 15.027 75.589
Sermaye Arttırımı
10 400.000 -8.692 -391.308 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-504.000 -504.000 -1.550 -505.550
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-29.587 -29.587 -29.587
Dönem Sonu Bakiyeler
4.621.689 4.345.275 -42.198 637.768 -4.070.105 -1.895 703.819 13.274.458 1.353.150 20.821.961 254.032 21.075.993
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913
Transferler
-3.051 149.403 2.421.384 -2.567.736
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.404 135.375 -1.364.665 221 3.647.889 487.589 2.886.005 53.631 2.939.636
Dönem Karı (Zararı)
487.589 487.589 3.743 491.332
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.404 135.375 -1.364.665 221 3.647.889 2.398.416 49.888 2.448.304
Sermaye Arttırımı
10 400.000 -23.580 -376.420
Kar Payları
10 -581.588 -581.588 -1.979 -583.567
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-75.816 -75.816 -75.816
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.016.806 2.016.806 2.016.806
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 7.015.542 -193.783 799.455 -5.404.882 1.280 853.222 19.079.337 487.589 27.659.449 339.523 27.998.972


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
938.370 969.382
Dönem Karı (Zararı)
491.332 1.375.796
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
677.436 -407.404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
227.567 178.609
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-58 1.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.308 9.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-250.378 -220.810
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-30.713 -21.851
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.461 207
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
277.708 296.543
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.981 -1.961
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
796.235 -354.132
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-322.791 -295.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
89.974 281.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.335 141.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.375 -320.559
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-297.048 7.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
725.222 418.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.240 35.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.258.742 1.250.128
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-315.130 -275.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.242 -4.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
281.349 -93.241
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.262.646 1.226.008
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-818.296 -1.069.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.503 7.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-234.566 -265.647
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-226.261 -228.950
Alınan Temettüler
30.713 21.851
Alınan Faiz
240.610 215.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-647.261 -427.123
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-75.816 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.816 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.067 155.924
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.607 -78.022
Ödenen Temettüler
-583.567 -510.002
Ödenen Faiz
-7.123 -6.949
Alınan Faiz
17.785 11.926
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
572.458 449.018
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
681.336 31.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.253.794 480.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.944.790 3.515.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.198.584 3.995.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
491.332 1.375.796 -477 739.246
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
135.375 -1.654 103.925 -25.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
135.375 -1.654 103.925 -25.097
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.312.929 77.243 1.595.455 -630.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.312.708 77.236 1.595.284 -630.774
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
221 7 171 72
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
221 7 171 72
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.448.304 75.589 1.699.380 -655.799
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.939.636 1.451.385 1.698.903 83.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.631 37.673 37.280 15.684
Ana Ortaklık Payları
2.886.005 1.413.712 1.661.623 67.763


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.203.146 2.948.562
Finansal Yatırımlar
2.261.958 2.183.500
Ticari Alacaklar
1.711.020 1.155.933
Diğer Alacaklar
4.444 3.071
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
382 81
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.062 2.990
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
5 101.168 45.897
Stoklar
1.317.959 844.050
Peşin Ödenmiş Giderler
349.324 339.856
Diğer Dönen Varlıklar
277.611 259.225
ARA TOPLAM
10.226.630 7.780.094
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
107.326 89.154
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.333.956 7.869.248
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.706.646 7.991.420
Ticari Alacaklar
205.218 176.816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 9.172.298 7.852.872
Maddi Duran Varlıklar
7 7.267.335 6.090.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
275.005 215.134
Şerefiye
100.687 83.273
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
174.318 131.861
Peşin Ödenmiş Giderler
109.013 70.705
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11.061 10.408
Diğer Duran Varlıklar
20.621 16.321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.767.197 22.423.978
TOPLAM VARLIKLAR
36.101.153 30.293.226
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
212.407 151.273
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
93.033 141.815
Ticari Borçlar
1.694.678 579.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
121.265 100.726
Diğer Borçlar
101.319 73.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
208 127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
101.111 73.603
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
5 907.625 1.009.471
Ertelenmiş Gelirler
958.284 845.787
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
184.162 227.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
303.906 268.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
60.251 77.175
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
243.655 191.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
182.143 183.828
ARA TOPLAM
4.758.822 3.581.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.758.822 3.581.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.053.799 881.898
Ticari Borçlar
0 222.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 222.550
Diğer Borçlar
81.192 67.883
Ertelenmiş Gelirler
9.672 16.643
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.543 58.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
64.543 58.538
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.134.153 1.762.158
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.343.359 3.009.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.102.181 6.591.313
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.659.449 23.414.042
Ödenmiş Sermaye
10 5.021.689 4.621.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 7.015.542 5.022.316
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -193.783 -97.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
799.455 667.131
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
799.455 667.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.403.602 -4.039.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.404.882 -4.040.217
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.280 1.059
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
853.222 703.819
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.079.337 13.968.072
Net Dönem Karı veya Zararı
487.589 2.567.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
339.523 287.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.998.972 23.701.913
TOPLAM KAYNAKLAR
36.101.153 30.293.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703307


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.