KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 20:44
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 11.884.379 1.793.759 19.708.952 -481.208 31.348 -17.325.077 -14.095.400 6.516.753 6.516.753
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
1.600.000 -4.593.600 -1.600.000 -584.000 -5.177.600 -5.177.600
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 11.884.379 1.600.000 1.793.759 15.115.352 -481.208 31.348 -18.925.077 -14.679.400 1.339.153 1.339.153
Transferler
-14.679.400 14.679.400 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.277.966 188.431 -4.061.599 -1.595.202 -1.595.202
Sermaye Arttırımı
1.200.000 -1.600.000 5.508.000 0 5.108.000 5.108.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 0 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-300.124 -300.124 -300.124
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.904.601 -4.061.599 4.551.827 4.551.827
Transferler
-4.061.599 4.061.599 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.383 -17.763.811 -17.964.194 -17.964.194
Sermaye Arttırımı
200.000 200.000 200.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.011.916 -9.456.966
Dönem Karı (Zararı)
-17.763.811 -4.061.599
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.763.811 -4.061.599
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.368.648 5.129.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 3.929.436 2.628.245
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 -20.914 -460.862
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -20.914 -460.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
422.771 130.682
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 4.255.459 3.035.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.463.498 -146.164
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 245.394 -571.437
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4-28 0 513.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.182.424 -7.179.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.585.428 -11.539.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.126 443.209
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
762.804 -2.394.867
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.960.626 4.908.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.008.692 1.402.778
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.787.261 -6.111.673
Ödenen Faiz
-4.255.459 -3.035.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -519.886 -309.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.124.406 738.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.985 1.144.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.854.791 -405.869
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 22.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.277.327 9.178.364
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.950.000 5.108.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.914.246 16.795.557
Kredilerden Nakit Girişleri
29 2.988.004 4.620.048
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
29 28.926.242 12.175.509
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -46.141.573 -12.725.193
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -7.030.352 -10.324.354
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
29 -39.111.221 -2.400.839
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
610.183 459.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
610.183 459.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
536.911 77.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.147.094 536.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.147.094 536.911
Ticari Alacaklar
6 14.667.218 19.877.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 114.770 615.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.552.448 19.262.115
Diğer Alacaklar
7 211.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 211.459
Stoklar
8 6.505.343 7.247.233
Peşin Ödenmiş Giderler
5 356.307 155.303
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 356.307 155.303
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.075 3.382
Diğer Dönen Varlıklar
15 162.118 20.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 162.118 20.230
ARA TOPLAM
22.845.155 28.052.323
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 5.793.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.845.155 33.846.123
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
9 28.474.680 25.702.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 66.874 95.776
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.287.420 28.544.044
TOPLAM VARLIKLAR
54.132.575 62.390.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 3.134.440 19.821.476
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 2.837.928 2.597.755
Diğer Finansal Yükümlülükler
27 227.646 425.191
Ticari Borçlar
6 47.979.401 25.018.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.606.954 25.018.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 104.868 90.471
Diğer Borçlar
2.636.249 2.024.443
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.615.898 1.434.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.020.351 590.272
Ertelenmiş Gelirler
5 117.822 188.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
351.018 168.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 238.697 168.632
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
112.321
ARA TOPLAM
57.389.372 50.335.483
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.389.372 50.335.483
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 2.555.305 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
27 0 138.224
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.838.937 2.654.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.838.937 2.654.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.811.328 4.409.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.205.570 7.202.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.594.942 57.538.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-11.462.367 4.851.951
Ödenmiş Sermaye
16 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
16 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.900.158 17.100.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.900.158 17.100.541
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.393.318 17.393.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-493.160 -292.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -36.216.200 -33.604.477
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.763.811 -4.061.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-11.462.367 4.851.951
TOPLAM KAYNAKLAR
54.132.575 62.390.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 65.037.827 56.493.946
Satışların Maliyeti
17 -62.707.956 -51.483.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.329.871 5.010.251
BRÜT KAR (ZARAR)
2.329.871 5.010.251
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.030.982 -2.518.510
Pazarlama Giderleri
18 -3.054.569 -2.133.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.132.263 3.490.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -8.786.940 -4.462.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.410.357 -614.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 571.437
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -245.397
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6 -240.385 -658.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-519.171
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.896.139 -1.220.372
Finansman Gelirleri
22 365.296 72.791
Finansman Giderleri
22 -6.696.466 -3.060.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.227.309 -4.207.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.463.498 146.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.463.498 146.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.763.811 -4.061.599
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.763.811 -4.061.599
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.763.811 -4.061.599
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-200.383 2.466.397
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 2.847.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -250.479 235.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.096 -616.599
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
50.096 -616.599
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-200.383 2.466.397
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.964.194 -1.595.202
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.964.194 -1.595.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744369


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.