KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:18

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 34.228.822 35.241.322 16.661.692 18.285.636
Satışların Maliyeti
22 -25.124.914 -27.171.477 -10.810.882 -12.933.235
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.103.908 8.069.845 5.850.810 5.352.401
BRÜT KAR (ZARAR)
9.103.908 8.069.845 5.850.810 5.352.401
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.466.832 -4.122.085 -2.414.437 -1.690.330
Pazarlama Giderleri
21 -5.081.729 -2.902.105 -2.912.902 -1.504.068
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -648.334 -791.157 -343.028 -427.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 14.619.530 10.867.731 9.013.176 3.134.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -10.824.218 -6.342.743 -5.572.565 -210.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.702.325 4.779.486 3.621.054 4.654.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
124.500 62.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.702.325 4.903.986 3.621.054 4.716.588
Finansman Giderleri
26 -5.834.279 -3.951.485 -3.605.378 -3.104.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.131.954 952.501 15.676 1.612.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 1.241.653 -858.580 809.858 -376.494
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-725.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.241.653 -132.812 809.858 -376.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.890.301 93.921 825.534 1.236.004
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.890.301 93.921 825.534 1.236.004
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28 -1.890.301 93.921 825.534 1.236.004
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,07780000 0,00380000 0,03400000 0,03620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,07780000 0,00380000 0,03400000 0,03620000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -1.268.699 662.867 28.089.434 -778.017 -300.802 5.391.474 -1.366.225 3.105.313 57.835.345 57.835.345
Transferler
18 3.105.313 -3.105.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 1.268.699 381.273 -299.767 587.184 93.921 2.031.310 2.031.310
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 28.089.434 -1.077.784 286.382 5.391.474 1.739.088 93.921 59.866.655 59.866.655
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -597.779 1.044.140 28.089.434 -1.052.528 -712.090 7.344.698 -792.573 -6.705.334 50.917.968 50.917.968
Transferler
18 -6.705.334 6.705.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 4.822 1.737.790 668.468 -1.890.301 520.779 520.779
Kar Payları
18 -669.197 -669.197 -669.197
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -592.957 1.044.140 28.089.434 685.262 -43.622 7.344.698 -8.167.104 -1.890.301 50.769.550 50.769.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.752.882 -10.250.942
Dönem Karı (Zararı)
-1.890.301 93.921
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 -1.890.301 93.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.707.060 4.459.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 13 1.804.815 1.561.952
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-170.329 -1.906.270
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -170.329 -1.906.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
822.572 852.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 822.572 852.654
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-762.792 -491.626
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 41.212 -452.251
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -804.004 -39.375
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 3.012.794 3.735.087
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 707.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
899.098 -14.090.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.019.654 7.415.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -732.586 7.415.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.287.068 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.605.670 613.635
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.553.564 2.073.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -52.106 -1.460.291
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.284.395 -35.727.187
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -9.133.774 -501.869
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.907.861 21.939.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.012.405 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.920.266 21.939.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.475.677 319.586
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
406.428 -12.134.623
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -222.938 -636.797
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 629.366 -11.497.826
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 1.050.091 2.132.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
533.744 1.852.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 1.128.807 -4.975.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -595.063 6.827.361
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.715.857 -9.537.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 37.025 -446.153
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 0 -267.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.679 -4.228.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.220 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 142.220 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -145.899 -4.228.594
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -145.899 -4.228.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.666.739 18.885.383
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.649.972
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.649.972
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.000.000 54.823.041
Kredilerden Nakit Girişleri
5 3.000.000 41.372.120
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 13.450.921
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.541.660 -37.105.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -6.541.660 -30.247.808
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -6.857.699
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -125.079 -482.123
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.464 4.405.847
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
58.852 587.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.316 4.993.031
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.312.216 3.157.071
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.453.532 8.150.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.890.301 93.921 825.534 1.236.004
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-367.266 -98.833 -977.794 -573.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -470.854 -123.543 -1.253.582 -716.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 103.588 24.710 275.788 143.328
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 103.588 24.710 275.788 143.328
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
685.262 587.184 -141.600 635.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
685.262 587.184 -141.600 635.382
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
317.996 488.351 -1.119.394 62.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.572.305 582.272 -293.860 1.298.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 -1.572.305 582.272 -293.860 1.298.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.453.532 4.312.216
Ticari Alacaklar
34.377.925 26.358.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.207.954 7.475.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.169.971 18.882.903
Diğer Alacaklar
2.539.612 1.503.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.539.612 1.503.980
Stoklar
9 56.501.435 58.785.830
Peşin Ödenmiş Giderler
10 32.258.836 22.935.737
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.005.064 16.488.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.253.772 6.446.982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
725.768
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.703.098 2.831.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.703.098 2.831.905
ARA TOPLAM
131.834.438 117.453.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.834.438 117.453.707
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 99.043 94.221
Diğer Alacaklar
18.188.106 16.489.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.710.279 15.156.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.477.827 1.332.546
Maddi Duran Varlıklar
11 58.731.740 60.503.523
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 992.265 521.618
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
992.265 521.618
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.449 203.774
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.613.626 2.784.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.639.229 80.596.766
TOPLAM VARLIKLAR
213.473.667 198.050.473
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13 12.426.274 15.679.763
Ticari Borçlar
71.318.829 57.410.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.012.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 71.318.829 54.398.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.937.090 2.461.413
Diğer Borçlar
14 5.278.173 7.730.807
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34.038 256.976
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.244.135 7.473.831
Ertelenmiş Gelirler
10 17.838.279 16.788.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17.838.279 16.788.188
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
725.768
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.679.333 1.539.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.243.992 1.104.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 435.341 435.341
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.338.152 1.705.207
ARA TOPLAM
113.816.130 104.041.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.816.130 104.041.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13 25.936.779 22.821.827
Diğer Borçlar
10.898.956 8.039.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.898.956 8.039.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.029.893 5.206.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.029.893 5.206.604
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 7.022.359 7.022.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.887.987 43.090.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.704.117 147.132.505
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.769.550 50.917.968
Ödenmiş Sermaye
18 24.300.000 24.300.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -592.957 -597.779
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.774.696 27.036.906
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.774.696 27.036.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 28.089.434 28.089.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 685.262 -1.052.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.622 -712.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 -43.622 -712.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.344.698 7.344.698
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.167.104 -792.573
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.890.301 -6.705.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.769.550 50.917.968
TOPLAM KAYNAKLAR
213.473.667 198.050.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705270


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.008 Değişim: 0,70% Hacim : 2.179 Mio.TL Son veri saati : 11:46
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.081
Açılış: 97.531
5,8405 Değişim: -0,30%
Düşük 5,8283 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,5061 Değişim: -0,42%
Düşük 6,5029 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
279,51 Değişim: -0,04%
Düşük 278,75 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.