KAP ***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 17:46

***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.1 30.000.000 35.081 2.327.395 32.362.476 32.362.476
Transferler
0 2.327.395 -2.327.395 -2.327.395 -2.327.395
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -466.349 -466.349 -466.349
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
27.500.000 0 0 -27.500.000 -27.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13.1 2.500.000 2.362.476 -466.349 4.396.127 4.396.127
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43478 2.500.000 2.362.476 -466.379 4.396.127 4.396.127
Transferler
-466.349 466.349 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -612.458 -612.458 -612.458
Kar Payları
-1.500.000 0 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13.1 2.500.000 396.127 -612.458 2.283.669 2.283.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.804 19.461.386
Dönem Karı (Zararı)
-612.458 -466.349
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-612.458 -466.349
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
315.389 272.926
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-15 340.564 420.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.169 -44.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-15 -8.631 -55.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.2-15 11.800 11.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -28.344 -103.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
804.906 19.654.809
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.684.975 53.437.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.1 -1.684.975 53.437.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
760.073 -479.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 760.073 -479.313
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -660 217.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.671.145 -30.741.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.2 0 -35.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.2 1.671.145 -30.706.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 36 -127.261
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.287 -2.651.578
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.1 -757 -2.474.597
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.2 60.044 -176.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
507.837 19.461.386
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -454.033 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.049 1.433.198
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 986.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.049 482.844
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 7.049 444.756
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 38.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -36.223
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -32.437
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -3.786
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.500.000 -27.500.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -1.500.000 -27.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -1.439.147 -6.605.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.439.147 -6.605.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.279.312 8.884.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 840.165 2.279.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 840.165 2.279.312
Ticari Alacaklar
5.1 6.057.235 4.372.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 6.057.235 4.372.260
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.325 2.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.325 2.665
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 24.018 784.091
ARA TOPLAM
6.924.743 7.438.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.924.743 7.438.328
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 69.947 102.793
Mobilya ve Demirbaşlar
9 30.004 47.646
Özel Maliyetler
9 39.943 55.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.448.135 1.762.902
Lisanslar
10 1.368.968 1.482.676
Bilgisayar Yazılımları
10 79.167 280.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.304 5.944
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.521.386 1.871.639
TOPLAM VARLIKLAR
8.446.129 9.309.967
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.2 6.055.398 4.372.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.2 6.055.398 4.372.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.051 3.015
Diğer Borçlar
87.816 28.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.1 0 757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.2 87.816 27.772
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 454.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 8.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 8.631
ARA TOPLAM
6.146.265 4.866.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.146.265 4.866.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 16.195 47.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.195 47.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.162.460 4.913.840
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.283.669 4.396.127
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
396.127 2.362.476
Net Dönem Karı veya Zararı
-612.458 -466.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.283.669 4.396.127
TOPLAM KAYNAKLAR
8.446.129 9.309.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 0 4.915.428
Satışların Maliyeti
14 0 -1.496.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 3.418.851
BRÜT KAR (ZARAR)
0 3.418.851
Genel Yönetim Giderleri
15 -815.851 -5.194.854
Pazarlama Giderleri
16 -5.933 -349.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.1 1.173 10.461.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17.2 -63 -9.845.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-820.674 -1.509.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.1 52 84.616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18.2 0 -144.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-820.622 -1.569.652
Finansman Gelirleri
19.1 179.820 1.115.740
Finansman Giderleri
19.2 0 -115.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-640.802 -569.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.344 103.489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -454.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.344 557.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-612.458 -466.349
DÖNEM KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.