***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:31

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 14.035.797 -359.899 247.830 64.659 -28.121.042 3.142.424 4.674.634 4.674.634
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.142.424 -3.142.424 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.303 1.123.034 1.173.337 1.173.337
Dönem Karı (Zararı)
1.123.034 1.123.034 1.123.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.303 50.303 50.303
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.562.701 1.541.502 -1.541.502 3.562.701 3.562.701
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 17.598.498 -309.596 247.830 1.606.161 -26.520.119 1.123.034 9.410.673 9.410.673
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 18.223.547 -204.250 247.830 1.606.161 -26.520.119 -978.046 8.039.988 8.039.988
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-978.046 978.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.770 -2.824.309 -2.852.079 -2.852.079
Dönem Karı (Zararı)
-2.824.309 -2.824.309 -2.824.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.770 -27.770 -27.770
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-177.913 -177.913 -177.913
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 18.045.634 -232.020 247.830 1.606.161 -27.498.165 -2.824.309 5.009.996 5.009.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
670.703 869.222
Dönem Karı (Zararı)
-2.824.309 1.123.034
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.824.309 1.123.034
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.735.793 -657.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
348.096 228.869
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34.303 -325.058
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.303 -325.058
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.601 23.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.399 39.427
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.000 -16.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
79.178 -26.361
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
79.178 -26.361
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.500.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.269.615 942.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.196.447 403.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-584.857 568.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-389.835 -198.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-195.022 766.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
194.492 32.342
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.339 48.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
277.831 -16.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.006.607 363.669
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
144.689 25.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-364.622 -433.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-364.622 -433.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
491.490 293.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
220.329 -457.138
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.514 -1.042
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
218.815 -456.096
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
88.319 11.038
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.107.931 869.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-437.257
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
218.186 45.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.691 49.373
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.691 49.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.505 -4.318
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.505 -3.793
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-910.646 -914.296
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.358.969 27.803
Kredilerden Nakit Girişleri
1.358.969 27.803
Ödenen Faiz
-2.579.881 -1.407.059
Alınan Faiz
310.266 464.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.757 -19
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.757 -19
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.068 4.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.311 4.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 108.311 130.068
Ticari Alacaklar
8.a 8.892.859 8.337.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.621.124 8.231.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 271.735 106.016
Diğer Alacaklar
9.a 259.060 458.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 198.554 115.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 60.506 343.337
Stoklar
10 135.988 1.142.595
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 576.520 721.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 29
ARA TOPLAM
9.972.738 10.789.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.972.738 10.789.758
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 10.100.000 10.100.000
Maddi Duran Varlıklar
14 17.809.190 18.553.385
Arazi ve Arsalar
13.932.500 13.932.500
Binalar
948.699 971.364
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.471.543 3.119.045
Taşıtlar
216.853 238.112
Mobilya ve Demirbaşlar
239.595 292.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 420 420
Diğer Haklar
420 420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.909.610 28.653.805
TOPLAM VARLIKLAR
37.882.348 39.443.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 11.732.416 10.942.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.732.416 10.942.834
Banka Kredileri
21 11.732.416 10.942.834
Ticari Borçlar
8.b 5.638.404 6.003.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 5.638.404 6.003.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 1.660.787 1.169.297
Diğer Borçlar
9.b 4.578.944 4.358.615
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 4.577.430 4.358.615
Ertelenmiş Gelirler
11.b 1.156.930 1.068.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11.b 1.156.930 1.068.611
Kısa Vadeli Karşılıklar
341.140 348.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 21.140 48.382
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 320.000 300.000
ARA TOPLAM
25.108.621 23.890.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.108.621 23.890.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.530.127 6.960.740
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.530.127 6.960.740
Banka Kredileri
21 7.530.127 6.960.740
Uzun Vadeli Karşılıklar
233.604 552.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 233.604 552.070
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.763.731 7.512.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.872.352 31.403.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.009.996 8.039.988
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.813.614 18.019.297
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -232.020 -204.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-27.498.165 -26.520.119
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.824.309 -978.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.009.996 8.039.988
TOPLAM KAYNAKLAR
37.882.348 39.443.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 33.909.409 9.738.801 3.861.492 5.022.147
Satışların Maliyeti
27 -33.407.082 -9.097.246 -3.643.286 -4.530.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
502.327 641.555 218.206 492.019
BRÜT KAR (ZARAR)
502.327 641.555 218.206 492.019
Genel Yönetim Giderleri
29.b -1.132.572 -808.188 -754.408 -466.469
Pazarlama Giderleri
29.a -231.563 -212.884 -115.184 -106.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 709.720 1.189.916 353.584 425.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -323.428 -232.317 -141.984 -146.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-475.516 578.082 -439.786 198.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.a 1.500.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-475.516 2.078.082 -439.786 198.046
Finansman Gelirleri
32.a 310.266 464.960
Finansman Giderleri
32.b -2.659.059 -1.420.008 -1.182.288 -680.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.824.309 1.123.034 -1.622.074 -482.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.824.309 1.123.034 -1.622.074 -482.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.824.309 1.123.034 -1.622.074 -482.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.824.309 1.123.034 -1.622.074 -482.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,39000000 0,16000000 -0,23000000 -0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-205.683 50.303 -235.815 -22.689
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d -177.913 -177.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -27.770 50.303 -57.902 -22.689
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-205.683 50.303 -235.815 -22.689
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.029.992 1.173.337 -1.857.889 -505.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.029.992 1.173.337 -1.857.889 -505.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702150


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.