KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2019 - 18:31

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -347.582 2.841.482 2.922.491 39.182.647 21.382.271 145.204.812 145.204.812
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.273.960 20.108.311 -21.382.271
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-196.809 31.119.827 30.923.018 30.923.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-489.758 -489.758 -489.758
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072
Transferler
950.000 30.169.827 -31.119.827 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
232.248 28.426.630 28.658.878 28.658.878
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-343.478 -343.487 -343.487
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.130.238 23.297.862
Dönem Karı (Zararı)
28.426.630 31.119.827
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.426.630 31.119.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.960.856 19.089.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.770.995 6.212.646
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.514.638 962.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.740.649 888.242
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-81.443 264.488
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-144.568 -190.465
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.891.100 3.032.116
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -518.356 -321.445
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 4.974.759 3.209.715
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
434.697 143.846
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 8.417.623 7.879.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-633.500 1.002.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.866.479 -19.392.643
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
474.964 199.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
474.964 199.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.205 -12.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.205 -12.802
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-85.587.238 241.979
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.419.014 2.983.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.279.362 -32.147.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
82.279.362 -32.147.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
157.358 368.964
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.799 -343.461
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
61.799 -343.461
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-480.327 425.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-374.588 8.891.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-774.588 8.891.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
400.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.521.007 30.816.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-790.661 -356.268
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.600.108 -7.162.203
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.072.881 -18.083.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.072.881 -18.083.952
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.072.881 -18.083.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.946.132 827.176
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.457.500 129.762.052
Kredilerden Nakit Girişleri
124.457.500 129.762.052
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.887.177 -120.897.551
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.887.177 -120.897.551
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -5.000.000
Ödenen Faiz
-5.034.811 -3.358.770
Alınan Faiz
518.356 321.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.888.775 6.041.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.888.775 6.041.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.631.166 4.590.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.742.391 10.631.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.742.391 10.631.166
Ticari Alacaklar
6.108.449 6.637.437
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 0 118.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.108.449 6.518.485
Diğer Alacaklar
117.954 139.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
117.954 139.160
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Stoklar
9 132.725.588 47.573.047
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.515.700 1.638.785
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.515.700 1.638.785
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.213 7.213
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.420.606 1.646.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.420.606 1.646.018
ARA TOPLAM
146.637.901 68.272.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.637.901 68.272.826
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
11 195.883.844 194.929.951
Arazi ve Arsalar
11 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 85.518.241 89.460.827
Binalar
11 25.644.263 19.284.689
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 10.848.954 11.443.317
Taşıtlar
11 3.509.089 4.711.300
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.381.665 2.446.541
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 492.355 94.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.756 53.241
Lisanslar
57.756 53.241
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.542.099 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.542.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 626.314 476.991
Diğer Duran Varlıklar
4.705.000 5.105.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 4.705.000 5.105.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.839.443 200.589.613
TOPLAM VARLIKLAR
363.477.344 268.862.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 37.139.915 46.263.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 37.139.915 46.263.144
Banka Kredileri
37.139.915 46.263.144
Ticari Borçlar
123.682.109 41.601.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 552.167 1.091.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 123.129.942 40.510.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.858.017 1.700.659
Diğer Borçlar
963.229 901.432
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
922.637 860.840
Ertelenmiş Gelirler
10 226.293 706.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 226.293 706.620
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 5.639.036 2.614.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
228.058 309.501
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
228.058 309.501
ARA TOPLAM
169.736.657 94.096.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.736.657 94.096.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.787.215 4.127.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.787.215 4.127.537
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.787.215 4.127.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
174.523.872 98.224.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
188.953.472 170.638.072
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-312.143 -544.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-312.143 -544.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-312.143 -544.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.065.442 4.115.442
Yasal Yedekler
5.065.442 4.115.442
Diğer Yedekler
2.089.255 2.432.733
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 74.460.785 54.290.958
Net Dönem Karı veya Zararı
28.426.630 31.119.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.953.472 170.638.072
TOPLAM KAYNAKLAR
363.477.344 268.862.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 391.735.631 335.571.584
Satışların Maliyeti
17 -273.441.123 -257.626.436
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.294.508 77.945.148
BRÜT KAR (ZARAR)
118.294.508 77.945.148
Genel Yönetim Giderleri
18 -19.987.172 -15.382.598
Pazarlama Giderleri
18 -11.911.214 -14.346.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 41.336.126 15.045.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -80.172.194 -14.902.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.560.054 48.359.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.560.054 48.359.739
Finansman Gelirleri
21 19.448.232 4.263.793
Finansman Giderleri
21 -30.164.033 -13.624.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.844.253 38.999.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.417.623 -7.879.372
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.625.008 -7.833.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 207.385 -45.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.426.630 31.119.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.426.630 31.119.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.426.630 31.119.827
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
232.248 -196.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
290.310 -246.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.062 49.201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-58.062 49.201
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
232.248 -196.809
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.658.878 30.923.018
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8283 Değişim: -0,95%
Düşük 5,8148 17.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4907 Değişim: -0,44%
Düşük 6,4759 17.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
279,63 Değişim: -0,81%
Düşük 279,43 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.