KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 21:55
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146 345.947.146
Transferler
8.676.302 123.444.813 -132.121.115 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-996.091 248.186.875 247.190.784 247.190.784
Dönem Karı (Zararı)
248.186.875 248.186.875 248.186.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-996.091 -996.091 -996.091
Kar Payları
-86.920.522 -86.920.522 -86.920.522
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.407.593 25.860.485 207.308.536 248.186.875 506.217.408 506.217.408
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791
Transferler
16.145.258 331.374.600 -347.519.858 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.779.413 192.144.998 190.365.585 14.477.489 204.843.074
Dönem Karı (Zararı)
192.144.998 192.144.998 14.887.664 207.032.662
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.779.413 -1.779.413 -410.175 -2.189.588
Kar Payları
-150.010.077 -150.010.077 -5.880.051 -155.890.128
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -6.278.114 42.005.743 388.673.059 192.144.998 645.814.791 170.180.946 815.995.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.176.512 87.497.646
Dönem Karı (Zararı)
207.032.662 248.186.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.477.103 29.158.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2,7 34.806.326 8.151.408
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.022.752 -734.024
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-38.562 -139.232
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.061.314 -594.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.615.396 2.786.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.967.357 1.676.128
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.041 26.937
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.643.998 1.083.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.566.341 -5.316.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -6.014.786 -6.090.991
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 2.448.445 774.015
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.476.598 5.432.090
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.098.284
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 18.872.230 25.946.865
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -749.858 -9.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.413.238 -168.826.167
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-25.950.088 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.523.508 -74.502.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.138.196 -62.517.463
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.419.281 -41.370.828
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
750.582 -7.954.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.414.587 15.487.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.069.156 -749.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.744.287 2.221.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-716.699 560.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.113.437 264.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
396.738 295.770
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
236.096.527 108.519.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.129.027 -366.604
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.697.396 -20.654.873
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.093.592 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.924.334 -733.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.965.518 86.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -44.378.900 -8.285.013
Alınan Temettüler
0 1.784.984
Alınan Faiz
6.489.048 5.679.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.311.931 -90.757.499
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.469.744 2.930.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.611.680 -5.993.291
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-626.086 0
Ödenen Temettüler
-155.890.128 -86.920.522
Ödenen Faiz
-2.653.781 -774.015
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.940.247 -3.993.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.940.247 -3.993.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 217.684.972 213.385.303
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 236.625.219 209.391.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 236.730.017 219.357.624
Finansal Yatırımlar
5 25.950.088 0
Ticari Alacaklar
191.381.209 193.772.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 35.774.050 46.356.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
155.607.159 147.415.873
Diğer Alacaklar
20.705.879 23.855.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.705.879 23.855.381
Stoklar
6 139.200.774 136.080.475
Peşin Ödenmiş Giderler
4.270.630 5.048.118
Diğer Dönen Varlıklar
722.255 1.331.110
ARA TOPLAM
618.960.852 579.445.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
618.960.852 579.445.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
155.163 143.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
155.163 143.857
Maddi Duran Varlıklar
7 238.931.573 220.100.890
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 3.295.831 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
189.415.800 200.505.763
Şerefiye
8 14.534.705 14.534.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 174.881.095 185.971.058
Peşin Ödenmiş Giderler
3.917.688 3.890.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.544.308 2.393.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
438.260.363 427.034.700
TOPLAM VARLIKLAR
1.057.221.215 1.006.479.971
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 49.159.620 28.320.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 19.252.687 24.964.279
Ticari Borçlar
82.379.491 91.794.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 828.973 1.354.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
81.550.518 90.439.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.840.414 6.909.570
Diğer Borçlar
241.393 111.001
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
241.393 111.001
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.237.014 6.617.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.065.263 5.311.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.039.354 5.391.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.080.000 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.959.354 5.391.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
287.982 21.636
ARA TOPLAM
176.503.218 169.441.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.503.218 169.441.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 20.135.821 27.133.805
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
125.131 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.721.137 15.145.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.721.137 15.145.822
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 25.740.171 27.715.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.722.260 69.995.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
241.225.478 239.437.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
645.814.791 605.459.283
Ödenmiş Sermaye
12 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.278.114 -4.498.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.278.114 -4.498.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -6.278.114 -4.498.701
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 42.005.743 25.860.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
388.673.059 207.308.536
Net Dönem Karı veya Zararı
192.144.998 347.519.858
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
170.180.946 161.583.508
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
815.995.737 767.042.791
TOPLAM KAYNAKLAR
1.057.221.215 1.006.479.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
784.831.554 399.470.913 237.524.919 163.057.410
Satışların Maliyeti
-532.496.482 -224.893.987 -169.443.746 -87.951.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
252.335.072 174.576.926 68.081.173 75.106.104
BRÜT KAR (ZARAR)
252.335.072 174.576.926 68.081.173 75.106.104
Genel Yönetim Giderleri
-24.133.637 -10.854.854 -7.694.914 -2.538.299
Pazarlama Giderleri
-24.885.509 -12.938.313 -7.808.538 -5.496.525
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.508.080 -2.415.708 -1.522.397 -940.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 45.836.823 75.395.172 1.054.737 41.670.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -31.224.425 -26.045.034 -5.447.134 -11.677.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.420.244 197.718.189 46.662.927 96.123.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 6.764.644 6.100.538 766.149 2.374.413
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.499 -9.670 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 7.098.284 0 3.400.904
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
221.169.389 210.917.011 47.419.406 101.898.725
Finansman Gelirleri
16 39.080.845 104.120.921 10.179.050 75.443.303
Finansman Giderleri
16 -34.345.342 -40.904.192 -12.943.956 -30.474.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
225.904.892 274.133.740 44.654.500 146.867.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.872.230 -25.946.865 -821.383 -12.037.082
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -20.451.416 -28.025.806 -1.576.689 -13.200.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.579.186 2.078.941 755.306 1.162.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
207.032.662 248.186.875 43.833.117 134.830.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
207.032.662 248.186.875 43.833.117 134.830.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.887.664 0 3.144.867 0
Ana Ortaklık Payları
192.144.998 248.186.875 40.688.250 134.830.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 0,65720000 0,78790000 0,13920000 0,42800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.189.588 -996.091 -959.492 -767.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.736.985 -1.245.114 -1.199.365 -959.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
547.397 249.023 239.873 191.823
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 547.397 249.023 239.873 191.823
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.189.588 -996.091 -959.492 -767.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
204.843.074 247.190.784 42.873.625 134.063.427
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.477.489 0 3.015.709 0
Ana Ortaklık Payları
190.365.585 247.190.784 39.857.916 134.063.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797834


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.