KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 19:07

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129
Transferler
4.138.092 52.711.086 -56.849.178 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-348.922 55.184.644 54.835.722
Dönem Karı (Zararı)
55.184.644 55.184.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-348.922 -348.922
Kar Payları
17 -41.538.421 -41.538.421
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.209.747 17.184.183 170.784.245 55.184.644 269.212.430 269.212.430
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146
Transferler
8.676.302 123.444.813 -132.121.115 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.802 113.356.159 113.127.357
Dönem Karı (Zararı)
113.356.159 113.356.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.802 -228.802
Kar Payları
17 -86.920.522 -86.920.522
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.640.304 25.860.485 207.308.536 113.356.159 372.153.981 372.153.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.679.499 33.044.652
Dönem Karı (Zararı)
113.356.159 55.184.644
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.291.687 9.891.153
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 5.144.760 2.620.819
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-759.585 -70.527
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -155.759 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -603.826 -70.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.497.440 1.145.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.334.166 807.821
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.452 -94.047
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.155.822 432.116
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.225.874 -1.222.177
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.716.578 -2.289.680
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 490.704 1.067.503
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.432.090 2.130.370
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.697.380 -2.246.005
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 13.909.783 7.592.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.547 -60.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.155.092 -23.520.551
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.060.347 -20.774.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.636.353 1.266.945
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.932.067 -5.177.426
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.261.493 893.273
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.121.961 882.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.341.508 52.774
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.484.099 -55.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.616 -608.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
148.378 192.941
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
322.238 -801.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.492.754 41.555.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -180.568 -181.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -12.632.687 -8.328.648
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
929.841 -5.555.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 86.693 63.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.716.762 -9.102.844
Alınan Temettüler
10 1.784.985 1.019.991
Alınan Faiz
3.774.925 2.464.149
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.404.517 -46.866.664
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 671.680
Kredilerden Nakit Girişleri
0 671.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.993.291 -4.932.420
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.993.291 -4.932.420
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
17 -86.920.522 -41.538.421
Ödenen Faiz
-490.704 -1.067.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.795.177 -19.377.285
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.795.177 -19.377.285
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 213.385.303 169.548.324
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 180.590.126 150.171.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 180.807.215 213.660.739
Ticari Alacaklar
100.401.710 67.185.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 12 229.323 122.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 100.172.387 67.062.806
Diğer Alacaklar
8 11.227.295 7.595.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.227.295 7.595.020
Stoklar
6 73.794.409 49.937.425
Peşin Ödenmiş Giderler
7 9.920.580 3.747.868
Diğer Dönen Varlıklar
8 646.781 795.162
ARA TOPLAM
376.797.990 342.921.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
376.797.990 342.921.818
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.728 120.728
Diğer Alacaklar
32.043 27.965
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.043 27.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 14.814.165 12.901.770
Maddi Duran Varlıklar
9 62.758.969 64.314.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.875.316 12.145.588
Peşin Ödenmiş Giderler
7 302.813 214.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 626.272 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.530.306 89.725.014
TOPLAM VARLIKLAR
468.328.296 432.646.832
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 13.877.094 12.974.147
Ticari Borçlar
35.303.310 30.181.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 12 584.065 354.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 34.719.245 29.826.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.767.722 4.469.230
Diğer Borçlar
201.791 48.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
201.791 48.752
Ertelenmiş Gelirler
1.777.806 283.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 7.659.877 5.466.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.171.383 2.648.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 360.000 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.811.383 2.648.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
186.025 16.827
ARA TOPLAM
65.945.008 56.088.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.945.008 56.088.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 22.115.377 23.579.526
Ertelenmiş Gelirler
0 9.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.113.930 6.674.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.113.930 6.674.330
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 346.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.229.307 30.610.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
96.174.315 86.699.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
372.153.981 345.947.146
Ödenmiş Sermaye
16 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.640.304 -3.411.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.640.304 -3.411.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.640.304 -3.411.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 25.860.485 17.184.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
207.308.536 170.784.245
Net Dönem Karı veya Zararı
113.356.159 132.121.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
372.153.981 345.947.146
TOPLAM KAYNAKLAR
468.328.296 432.646.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
236.413.503 156.543.726 136.632.733 81.461.681
Satışların Maliyeti
-136.942.681 -92.260.341 -76.880.649 -47.465.782
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.470.822 64.283.385 59.752.084 33.995.899
BRÜT KAR (ZARAR)
99.470.822 64.283.385 59.752.084 33.995.899
Genel Yönetim Giderleri
-8.316.555 -7.164.900 -4.627.936 -2.782.170
Pazarlama Giderleri
-7.441.788 -3.422.565 -4.570.058 -1.689.967
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.474.781 -1.216.633 -858.007 -1.122.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 33.724.569 14.343.651 19.155.653 1.527.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -14.367.486 -12.505.051 -4.732.168 -1.036.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.594.781 54.317.887 64.119.568 28.893.070
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.726.125 2.349.863 1.644.619 1.199.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 3.697.380 2.246.005 2.324.076 853.225
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.018.286 58.913.755 68.088.263 30.946.049
Finansman Gelirleri
20 28.677.618 25.262.578 17.518.712 3.948.615
Finansman Giderleri
20 -10.429.962 -21.398.723 -6.335.930 -5.517.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
127.265.942 62.777.610 79.271.045 29.377.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.909.783 -7.592.966 -8.204.383 -3.829.929
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -14.825.792 -7.590.709 -7.938.622 -3.837.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 916.009 -2.257 -265.761 7.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
113.356.159 55.184.644 71.066.662 25.547.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
113.356.159 55.184.644 71.066.662 25.547.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
113.356.159 55.184.644 71.066.662 25.547.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,35990000 0,17520000 0,22560000 0,08110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-228.802 -348.922 767.508 -766.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-286.002 -436.153 959.385 -957.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
57.200 87.231 -191.877 191.598
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 57.200 87.231 -191.877 191.598
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-228.802 -348.922 767.508 -766.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.127.357 54.835.722 71.834.170 24.780.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
113.127.357 54.835.722 71.834.170 24.780.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704891


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.446 Değişim: 3,74% Hacim : 4.921 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7770 Değişim: -0,84%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4421 Değişim: -0,71%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,27 Değişim: -0,79%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.