KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.09.2019 - 18:17
KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -10.739.016 14.257.247 14.257.247
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.739.016 10.739.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -1.493 0 0 -1.106.631 -1.108.124 -1.108.124
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -15.793 474.975 -9.003.502 -1.106.631 13.149.123 13.149.123
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -8.016.270 -4.917.820 10.323.725 10.323.725
Transferler
27 0 0 0 0 0 -4.917.820 4.917.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -5.659 0 0 -1.393.198 -1.398.857 -1.398.857
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -22.893 474.975 -12.934.090 -1.393.198 8.924.868 8.924.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.603 -201.291
Dönem Karı (Zararı)
37 -1.393.198 -1.106.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
834.575 873.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 535 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-642 5.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-642 5.717
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
834.682 867.745
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 834.682 867.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
567.226 31.878
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
791.039 -568.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.667 478.543
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.719 -405
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.392 47.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.417 96.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.054 5.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.652 -27.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
237 -237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.415 -27.333
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.603 -201.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.561 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.561 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.561 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -265
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
834.682 867.480
Ödenen Faiz
33 -834.682 -867.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42 -201.556
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42 -201.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 203.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61 1.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 61 19
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.809.961 1.661.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.788.653 1.641.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.308 20.282
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 8.143 424
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 237
ARA TOPLAM
1.818.165 1.661.974
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.818.165 1.661.974
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 14.455.826 15.246.865
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.026 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.026 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.463.852 15.246.865
TOPLAM VARLIKLAR
16.282.017 16.908.839
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 6.563.938 5.729.256
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 348.851 241.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 348.851 241.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 196.677 220.094
Diğer Borçlar
11 26.622 234.676
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 73 208.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.549 26.424
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.262 12.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.262 12.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 156.726 100.311
ARA TOPLAM
7.316.076 6.538.221
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.316.076 6.538.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.073 46.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 41.073 46.893
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.073 46.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.357.149 6.585.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.924.868 10.323.725
Ödenmiş Sermaye
27 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -22.893 -17.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.893 -17.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -22.893 -17.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -12.934.090 -8.016.270
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -1.393.198 -4.917.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.924.868 10.323.725
TOPLAM KAYNAKLAR
16.282.017 16.908.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.208.500 0 1.208.500 0
Satışların Maliyeti
28 -1.482.422 0 -1.482.422 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-273.922 0 -273.922 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-273.922 0 -273.922 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -337.919 -236.633 -205.641 -89.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 53.529 29.594 39.195 5.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -150 -31.124 0 -113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-558.462 -238.163 -440.368 -83.950
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-558.462 -238.163 -440.368 -83.950
Finansman Gelirleri
34 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -834.736 -868.468 -419.647 -867.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.393.198 -1.106.631 -860.015 -951.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.393.198 -1.106.631 -860.015 -951.695
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -1.393.198 -1.106.631 -860.015 -951.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -1.393.198 -1.106.631 -860.015 -951.695
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,06330000 -0,05030000 -0,03910000 -0,04330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.659 -1.493 0 -101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.659 -1.493 0 -101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.659 -1.493 0 -101
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.398.857 -1.108.124 -860.015 -951.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.398.857 -1.108.124 -860.015 -951.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/786616


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.343 Değişim: 0,07% Hacim : 18.467 Mio.TL Son veri saati : 14:13
Düşük 1.338 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8135 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3212 Değişim: -0,71%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
454,07 Değişim: -0,87%
Düşük 451,75 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.