KAP ***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:49

***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -676 3.604.255 -12.003.132 -7.172.599 21.654.911 21.654.911
Transferler
27 0 0 0 0 0 -7.172.599 7.172.599 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -727 0 0 1.138.453 1.137.726 1.137.726
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -1.403 3.604.255 -19.175.731 1.138.453 22.792.637 22.792.637
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -1.403 3.604.255 -19.175.731 1.138.453 22.792.637 22.792.637
Transferler
27 0 0 0 0 0 1.138.453 -1.138.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -1.634 0 0 -1.344.288 -1.345.922 -1.345.922
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -3.037 3.604.255 -18.037.278 -1.344.288 21.446.715 21.446.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.617 -613
Dönem Karı (Zararı)
37 -1.344.288 1.138.453
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.134.512 126.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 902 1.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.316 24.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 11.316 5.616
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 18.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.122.294 101.400
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 1.122.294 101.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
115.159 -1.265.930
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.579.892 -12.045.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.487.475 10.683.429
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -99 15.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.878 16.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 186.076 -8.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -94.926 523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.187 72.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -37.971 29.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -48.216 43.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-94.617 -613
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.617 -613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.617 -613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 109.162 109.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.545 109.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.545 109.162
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.489.628 2.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.487.078 898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.550 1.255
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.214 2.115
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 39.266 1.295
ARA TOPLAM
1.545.653 114.725
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.545.653 114.725
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 20.551.202 23.253.388
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 104 1.006
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.551.306 23.254.394
TOPLAM VARLIKLAR
22.096.959 23.369.119
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 80.331 62.453
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 80.331 62.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 264.913 78.837
Diğer Borçlar
11 83.044 177.970
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 50.123 145.382
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 32.921 32.588
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 46.036 42.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.222 1.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21-22 40.814 40.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 152.920 101.983
ARA TOPLAM
627.244 463.702
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
627.244 463.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.000 13.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 23.000 13.627
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 99.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.000 112.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
650.244 576.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.446.715 22.792.637
Ödenmiş Sermaye
27 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 17.197.511 17.197.511
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 29.552 29.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -3.037 -1.403
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.037 -1.403
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -3.037 -1.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.604.255 3.604.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -18.037.278 -19.175.731
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -1.344.288 1.138.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.446.715 22.792.637
TOPLAM KAYNAKLAR
22.096.959 23.369.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -526.510 -481.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 313.603 1.753.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.130.978 -133.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.343.885 1.138.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.343.885 1.138.661
Finansman Gelirleri
34 0 0
Finansman Giderleri
33 -403 -208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.344.288 1.138.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.344.288 1.138.453
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -1.344.288 1.138.453
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -1.344.288 1.138.453
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,06700000 0,05700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.634 -727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.634 -727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.634 -727
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.634 -727
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.345.922 1.137.726
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.345.922 1.137.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744203


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.154 Değişim: 0,91% Hacim : 2.843 Mio.TL Son veri saati : 12:59
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.316
Açılış: 95.462
5,7189 Değişim: 1,06%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3407 Değişim: 1,05%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
276,59 Değişim: 1,56%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.