KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 19:14
KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -205.626 1.652.079 -136.759 7.709.576 -8.373.576 -17.193.782 57.257.504 57.257.504
Transferler
-17.193.782 17.193.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.744.281 136.759 -2.063.556 -182.516 -182.516
Dönem Karı (Zararı)
-2.063.556 -2.063.556 -2.063.556
Sermaye Arttırımı
66.000.000 66.000.000 66.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -205.626 3.396.360 7.709.576 -25.567.358 -2.063.556 123.074.988 123.074.988
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 7.709.576 -25.567.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106
Transferler
153.106 -2.632.189 2.479.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.422 11.113.935 11.243.357 11.243.357
Dönem Karı (Zararı)
11.113.935 11.113.935 11.113.935
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -132.711 5.799.512 7.862.682 -28.199.547 11.113.935 136.249.463 136.249.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.693.847 28.790.856
Dönem Karı (Zararı)
11.113.935 -2.063.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
237.568 109.926
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.006.242 971.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.534.380 150.000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.534.380 150.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.567.072 -1.832.507
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.684.449 -3.328.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
117.377 1.496.055
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.264.018 758.939
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 61.873
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
61.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.364.780 29.797.734
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.159.814 17.609.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.137.349 6.547.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.137.349 6.547.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.350.970 1.036.037
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.177.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.173.896 1.036.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-60.373 973.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-712.938 3.015.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-712.938 3.015.074
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
678.652 -185.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.378.012 801.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.528.208 -327.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.906.220 1.129.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.013.277 27.844.104
Ödenen Faiz
-117.380 -1.496.057
Alınan Faiz
5.573.480 3.210.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.744.956 -758.939
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.020 -8.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 223.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 223.369
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.954
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.106 19.049.303
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
66.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.106
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.106
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-46.950.697
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.846.953 48.063.528
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
320.154 229.301
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.167.107 48.292.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.002.554 37.488.674
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.169.661 85.781.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.283.807 85.149.063
Finansal Yatırımlar
5 1.241.227 81.414
Ticari Alacaklar
7 46.419.876 33.282.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
46.419.876 33.282.527
Diğer Alacaklar
8 16.572.865 8.221.895
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 4.579.064 1.405.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.993.801 6.816.727
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.067.982 1.007.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.744.956 1.021.009
ARA TOPLAM
156.330.713 128.763.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
156.330.713 128.763.517
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.543.634 4.543.634
Diğer Alacaklar
8 3.795.165 2.411.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.795.165 2.411.035
Maddi Duran Varlıklar
10 2.738.118 2.120.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 202.649 492.956
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.544.826 2.063.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.824.392 11.632.377
TOPLAM VARLIKLAR
169.155.105 140.395.894
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.973.057 8.959.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.973.057 8.959.786
Ticari Borçlar
7 4.083.753 1.845.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.083.753 1.845.064
Diğer Borçlar
8 13.188.255 247.936
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.292.867 80.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22 895.388 167.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.403.745 3.271.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 940.965 1.028.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.462.780 2.243.380
ARA TOPLAM
31.648.810 14.324.329
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.648.810 14.324.329
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
898.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
898.999
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 898.999
Uzun Vadeli Karşılıklar
357.833 1.065.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 357.833 1.065.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.256.832 1.065.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.905.642 15.389.788
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.249.463 125.006.106
Ödenmiş Sermaye
16 114.450.000 114.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-132.711 -132.711
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-132.711 -132.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.799.512 5.670.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.799.512 5.670.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 7.862.682 7.709.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.199.547 -25.567.358
Net Dönem Karı veya Zararı
11.113.935 -2.479.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.249.463 125.006.106
TOPLAM KAYNAKLAR
169.155.105 140.395.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 5.595.026.422 608.694.238 4.984.357.800 27.815.225
Satışların Maliyeti
18 -5.589.032.456 -609.175.929 -4.979.009.053 -27.852.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.993.966 -481.691 5.348.747 -37.491
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
5.832.653 8.830.535 3.001.648 1.787.110
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 5.832.653 8.830.535 3.001.648 1.787.110
BRÜT KAR (ZARAR)
11.826.619 8.348.844 8.350.395 1.749.619
Genel Yönetim Giderleri
-10.798.509 -13.054.040 -4.377.640 -6.792.975
Pazarlama Giderleri
-330.139 -393.554 -178.830 -189.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
83.649 379.226 32.873 156.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-78.616 -48.466 -28.129 -21.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
703.004 -4.767.990 3.798.669 -5.096.922
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
703.004 -4.767.990 3.798.669 -5.096.922
Finansman Gelirleri
19 11.329.892 4.798.781 7.017.284 1.559.943
Finansman Giderleri
20 -399.899 -2.094.347 -135.917 -739.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.632.997 -2.063.556 10.680.036 -4.276.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-519.062 -519.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -519.062 -519.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.113.935 -2.063.556 10.160.974 -4.276.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.113.935 -2.063.556 10.160.974 -4.276.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.113.935 -2.063.556 10.160.974 -4.276.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129.422 0 105.324
Yabancı Para Çevrim Farkları
129.422 105.324
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.881.040 1.234.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.744.281 1.234.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
136.759
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.422 1.881.040 105.324 1.234.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.243.357 -182.516 10.266.298 -3.042.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.243.357 -182.516 10.266.298 -3.042.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781379


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.