KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:27
KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 52.808.289 47.778.460 18.479.243 18.148.958
Satışların Maliyeti
28 -23.484.921 -19.122.718 -8.438.671 -6.647.180
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.323.368 28.655.742 10.040.572 11.501.778
BRÜT KAR (ZARAR)
29.323.368 28.655.742 10.040.572 11.501.778
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.929.047 -3.773.248 -1.282.237 -1.159.498
Pazarlama Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.658.531 2.516.650 451.595 1.453.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.228.730 -3.716.047 -764.463 -2.393.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.824.122 23.683.097 8.445.467 9.402.434
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.066 557 696 -2.299
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.828.188 23.683.654 8.446.163 9.400.135
Finansman Gelirleri
33 97.211 1.552.513 -217.886 204.131
Finansman Giderleri
33 -32.263.718 -195.907.706 19.156.282 -126.337.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.338.319 -170.671.539 27.384.559 -116.733.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -269.331 24.044.225 -4.558.231 17.151.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -625.793 0 -31.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-269.331 24.670.018 -4.558.231 17.183.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.607.650 -146.627.314 22.826.328 -99.581.929
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.607.650 -146.627.314 22.826.328 -99.581.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49 -897 136 -599
Ana Ortaklık Payları
-7.607.601 -146.626.417 22.826.192 -99.581.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00117000 -0,02256000 0,00351000 -0,01532000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.222.744 25.719.478
Dönem Karı (Zararı)
-7.607.650 -146.627.314
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.607.650 -146.627.314
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.299.206 174.304.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 322.720 284.025
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.286.066 2.250.169
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.288.132 2.250.726
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.066 -557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
286.961 168.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 177.895 91.203
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 16.834 8.894
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 92.232 68.329
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.804.813 17.270.622
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -55.467 -182.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 20.890.856 17.361.187
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -30.576 91.855
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 11.331.315 178.375.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 269.331 -24.044.225
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -2.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-394.960 -1.047.779
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.836.431 -4.228.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 6.006 -5.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.842.437 -4.223.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -95.726 17.648
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -46.118 -849.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.158.149 1.353.312
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 19.234 39.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.138.915 1.314.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 174.353 78.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.048.871 1.348.089
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.048.871 1.348.089
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 596.175 1.192.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.394.233 40.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.296.596 26.629.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -13.585 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -60.267 -909.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.016.227 -71.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 2.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -185.922 -71.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.832.305 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.837.089 -23.948.567
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.167.755 -7.393.650
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.161.455 -7.393.650
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -6.300 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -70.891 0
Ödenen Faiz
33 -20.653.910 -16.743.419
Alınan Faiz
33 55.467 188.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.630.572 1.699.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.630.572 1.699.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.068.281 11.544.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.437.709 13.243.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.437.709 11.068.281
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 9.551.008 8.972.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.169 7.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.549.839 8.964.958
Diğer Alacaklar
11 165.276 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 165.276 165.276
Stoklar
13 588.432 492.706
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.378.442 1.029.100
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 28.634 29.034
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.459.878 65.645
ARA TOPLAM
20.609.379 21.822.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.609.379 21.822.175
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 736.342.305 734.510.000
Maddi Duran Varlıklar
18 807.811 913.065
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 297.187 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.809 9.630
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 78.809 9.630
Peşin Ödenmiş Giderler
26 281.231 584.455
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
737.807.343 736.017.150
TOPLAM VARLIKLAR
758.416.722 757.839.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 33.259.510 43.296.634
Ticari Borçlar
10 3.619.435 2.461.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 99.120 79.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.520.315 2.381.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 337.516 163.163
Diğer Borçlar
11 1.687.857 748.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.687.170 747.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 3.229.216 1.474.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 60.667
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.022.925 913.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.022.925 913.859
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
43.156.459 49.118.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.156.459 49.118.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 409.463.185 394.700.602
Diğer Borçlar
11 739.222 630.032
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 739.222 630.032
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 116.250 1.275.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
679.415 542.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 679.415 542.990
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 66.284.978 66.010.070
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
477.283.050 463.158.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
520.439.509 512.276.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 237.976.126 245.561.419
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-107.045 -129.353
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.045 -129.353
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
133.216.977 116.968.257
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.607.601 16.248.720
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.087 1.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
237.977.213 245.562.555
TOPLAM KAYNAKLAR
758.416.722 757.839.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.976.967 0 229.511.653 952 229.512.605
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.520 0 0 -100.520 0 -100.520
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.520 0 0 -100.520 0 -100.520
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.945.224 -11.976.967 0 229.411.133 952 229.412.085
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 11.976.967 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.410 0 -31.410 0 0 0 0 0 -31.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.626.417 0 -146.657.827 -897 -146.658.724
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.626.417 0 -146.626.417 -897 -146.627.314
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.410 0 -31.410 0 0 0 0 0 -31.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.410 0 -31.410
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -62.329 0 -62.329 0 0 0 0 0 -62.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 -146.626.417 0 82.753.306 175 82.753.481
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308 0 0 0 0 0 22.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.607.601 0 -7.585.293 -49 -7.585.342
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.607.601 0 -7.607.601 -49 -7.607.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308 0 0 0 0 0 22.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.308 0 22.308
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -107.045 0 -107.045 0 0 0 0 0 -107.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 -7.607.601 0 237.976.126 1.087 237.977.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.607.650 -146.627.314 22.826.328 -99.581.929
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.308 -31.410 15.195 9.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 27.885 -39.263 18.994 12.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.577 7.853 -3.799 -2.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -5.577 7.853 -3.799 -2.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.308 -31.410 15.195 9.906
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.585.342 -146.658.724 22.841.523 -99.572.023
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49 -897 136 -599
Ana Ortaklık Payları
-7.585.293 -146.657.827 22.841.387 -99.571.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797685


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: 0,00% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9527 Değişim: 0,19%
Düşük 7,9317 23.10.2020 Yüksek 7,9594
Açılış: 7,9378
9,3854 Değişim: -0,06%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,3993
Açılış: 9,3915
487,34 Değişim: 0,28%
Düşük 485,55 23.10.2020 Yüksek 487,84
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.