KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 19:50
KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.286 -8.713.777
Dönem Karı (Zararı)
50.354.362 73.124.344
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.354.362 73.124.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-51.942.532 -74.992.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.748 -37.012
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -187.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -187.461
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
3,14 -34.141.948 -22.122.188
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.751.538 -3.410.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.751.538 -3.410.235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-23.253.025 -43.706.069
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -23.253.025 -43.706.069
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 257.269 1.423.501
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.834.668
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.951.458 -3.118.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-972.889 -9.374.406
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -9.717.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.001.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -3.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -998.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.051 -11.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.051 -11.271
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.342 -52.441
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.938 254.937
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.348 307.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-590 -52.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-873.558 1.153.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-895.313 1.478.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.755 -324.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.561.059 -11.242.904
Alınan Faiz
2.526.488 3.404.154
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 165.857 -875.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
74.920.067 68.302.777
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 15.594.405
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 4.118.313
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-20.210.256 -7.651.805
Alınan Temettüler
3 95.130.323 62.461.584
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 0 -6.219.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.750.000 -78.968.831
Ödenen Temettüler
-78.750.000 -78.968.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.698.647 -19.379.831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.698.647 -19.379.831
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.704.615 54.152.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 41.005.968 34.772.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 244.654.402 183.128.614 1.832.497.374 31.509.203 1.864.006.577
Transferler
1.163.156.347 -1.163.156.347 57.511.681 125.616.933 -183.128.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.389.438 72.575.883 90.965.321 548.461 91.513.782
Dönem Karı (Zararı)
72.575.883 72.575.883 548.461 73.124.344
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.389.438 18.389.438 18.389.438
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-32.057.664 -32.057.664
Kar Payları
11 -218.831 -78.750.000 -78.968.831 -78.968.831
Dönem Sonu Bakiyeler
13 105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.181.545.785 1.876.525 0 87.514.533 291.521.335 72.575.883 1.844.493.864 0 1.844.493.864
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788
Transferler
100.782.169 -100.782.169 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
386.218 50.354.362 50.740.580 50.740.580
Dönem Karı (Zararı)
50.354.362 50.354.362 50.354.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
386.218 386.218 386.218
Kar Payları
11 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.731.644 1.876.525 35.622.785 365.664.083 50.354.362 2.083.665.368 2.083.665.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 41.040.622 44.729.543
Diğer Alacaklar
5 246.634 246.599
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
246.634 246.599
Peşin Ödenmiş Giderler
7 29.460 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.460 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 165.857 0
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
41.482.573 44.976.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.482.573 44.976.142
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19 914.290.504 914.290.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 914.290.504 914.290.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.160.942.844 1.186.031.630
Kullanım Hakkı Varlıkları
32.016 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.097 7.697
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.097 7.697
Peşin Ödenmiş Giderler
16.392 24.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.392 24.510
Diğer Duran Varlıklar
10 7.315.620 6.908.849
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7.315.620 6.908.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.082.603.473 2.107.263.190
TOPLAM VARLIKLAR
2.124.086.046 2.152.239.332
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.331 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.331 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.331 0
Ticari Borçlar
383.370 429.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 383.007 428.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3 363 953
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 119.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 58.541 70.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.541 70.117
ARA TOPLAM
475.242 619.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
475.242 619.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 39.945.053 39.945.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.945.436 39.945.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.420.678 40.564.544
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.083.665.368 2.111.674.788
Ödenmiş Sermaye
11 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.419.974.080 1.419.587.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.419.974.080 1.419.587.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.420.731.644 1.420.345.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 35.622.785 35.622.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
365.664.083 343.631.914
Net Dönem Karı veya Zararı
50.354.362 100.782.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.083.665.368 2.111.674.788
TOPLAM KAYNAKLAR
2.124.086.046 2.152.239.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 27.032.805 0 0
Satışların Maliyeti
12 0 -25.652.001 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.380.804 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12 0 1.380.804 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.485.480 -3.087.589 -1.263.003 -1.436.026
Pazarlama Giderleri
13 0 -46.324 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 38.565.872 32.973.395 36.155.991 29.047.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -768.601 -378.510 -697.454 -374.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.311.791 30.841.776 34.195.534 27.237.153
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,15 15.303.115 43.706.069 29.441.354 32.008.247
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.614.906 74.547.845 63.636.888 59.245.400
Finansman Giderleri
16 -3.275 0 -1.588 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.611.631 74.547.845 63.635.300 59.245.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-257.269 -1.423.501 -11.578 -1.059.570
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -257.269 -1.423.501 -11.578 -1.059.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.354.362 73.124.344 63.623.722 58.185.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.354.362 73.124.344 63.623.722 58.185.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 548.461 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.354.362 72.575.883 63.623.722 58.185.830
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
386.218 18.389.438 368.952 18.389.438
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 14.045.438 0 14.045.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6 386.218 5.046.272 368.952 5.046.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -702.272 0 -702.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -702.272 0 -702.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
386.218 18.389.438 368.952 18.389.438
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.740.580 91.513.782 63.992.674 76.575.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 548.461 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.740.580 90.965.321 63.992.674 76.575.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781410


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.