KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:08

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 510.386 430.104 150.571 139.124
Satışların Maliyeti
19 -331.592 -259.362 -107.189 -80.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.794 170.742 43.382 58.562
BRÜT KAR (ZARAR)
178.794 170.742 43.382 58.562
Genel Yönetim Giderleri
20 -46.571 -44.667 -12.823 -11.819
Pazarlama Giderleri
20 -93.310 -83.108 -29.249 -26.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 338.163 134.572 224.899 26.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -120.580 -92.206 -81.800 -15.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
256.496 85.333 144.409 31.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8 73.370 134.402 1.218 34.996
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1 -128 -1 -49
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 19.511 -44.883 3.554 -18.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
349.376 174.724 149.180 48.308
Finansman Gelirleri
23 16.788 10.142 11.960 2.978
Finansman Giderleri
23 -11.614 -4.750 -6.961 -902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
354.550 180.116 154.179 50.384
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-63.518 -18.034 -36.806 -6.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -63.494 -17.890 -38.662 -7.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -24 -144 1.856 802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
291.032 162.082 117.373 43.862
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 0 6.791 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
291.032 168.873 117.373 43.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20 3.440 -18 -5
Ana Ortaklık Payları
291.052 165.433 117.391 43.867
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 26 0,42470000 0,23630000 0,17130000 0,06400000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 26 0,00000000 0,00500000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
50.616 134.187 -184.803 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.291 165.433 169.724 3.782 173.506
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-160.434 -182.196 -342.630 -342.630
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
354 -787 6.103 5.670 2.555 8.225
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 1.916.337 168.095 36.481 165.433 3.083.519 72 3.083.591
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.744 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30.602 115.493 -146.095 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57 291.052 291.109 -20 291.089
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-137.052 -137.052 -137.052
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-104 -104 -104
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.000 1.000 1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.801 199.697 14.818 291.052 3.635.541 47 3.635.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
297.686 49.626
Dönem Karı (Zararı)
291.032 168.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.125 -61.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 14 7.844 8.073
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.469 700
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.105 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.364 700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.177 1.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.089 1.106
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 88 61
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
8 -71.569 -99.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-25.181 -17.829
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -38.504 -23.954
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 13.323 6.125
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.050 24.562
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.557 -10.029
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.769 100
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -16.788 -10.129
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -19.511 44.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 63.518 18.034
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.686 -3.783
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32 -5.140
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 11.966
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19 -34.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.951 -48.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.284 -73.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.629 -15.967
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.237 34.806
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.456 -1.714
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.978 52.728
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.807 464
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
22.772 1.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -47.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
292.858 58.449
Ödenen Faiz
0 -2.971
Alınan Faiz
41.012 24.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -921 -386
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.054 -29.471
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-209 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.577 102.347
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-68.825 -23.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43 5.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -7.527 -5.935
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.564 9.544
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.153 -18.842
Alınan Temettüler
8, 3 74.352 101.126
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
123 37.541
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -3.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.786 -313.910
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.175 -4.481
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13.073 14.304
Ödenen Temettüler
-137.052 -342.630
Ödenen Faiz
-13.982 -3.460
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 22.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.477 -161.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.477 -161.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 505.251 660.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 727.728 498.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
291.032 168.873 117.373 43.862
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57 4.633 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6 -2 699 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
59 3.969 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 59 3.969 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 0 -35 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57 4.633 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
291.089 173.506 117.373 43.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20 3.782 -18 -10
Ana Ortaklık Payları
291.109 169.724 117.391 43.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 729.358 506.419
Finansal Yatırımlar
1.315 354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.315 354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 1.315 354
Ticari Alacaklar
151.185 145.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 908 583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 150.277 145.393
Diğer Alacaklar
237 383
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
84 257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
153 126
Türev Araçlar
9.149 5.434
Stoklar
10 71.573 72.636
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.070 2.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.873 63
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.877 7.850
ARA TOPLAM
972.637 741.324
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
972.637 741.324
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.592.209 2.591.403
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 0 2.588.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.993 3.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 3.993 3.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.588.216 0
Diğer Alacaklar
12 275
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 134.933 101.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 357.802 361.789
Maddi Duran Varlıklar
13 6.309 6.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.561 10.620
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.561 10.620
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.787 1.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.920 6.744
Diğer Duran Varlıklar
17 9.104 10.142
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.123.637 3.090.051
TOPLAM VARLIKLAR
4.096.274 3.831.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.807 3.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 15.807 3.600
Ticari Borçlar
177.975 135.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 6.681 3.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 171.294 132.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.797 1.125
Diğer Borçlar
8.711 4.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.711 4.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 1 52.500
Ertelenmiş Gelirler
11 4.056 782
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 37.079 7.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.041 3.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.059 2.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 982 894
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
119 96
ARA TOPLAM
250.586 210.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.586 210.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.000 15.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 63.000 15.032
Ertelenmiş Gelirler
11 19.498 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.813 2.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.813 2.953
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 122.789 122.589
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.100 140.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
460.686 350.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.635.541 3.480.588
Ödenmiş Sermaye
18 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
18 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.874 -3.874
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -3.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.874 -3.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.342.811 2.342.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.332.801 2.332.744
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.332.801 2.332.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 199.697 168.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.818 36.481
Net Dönem Karı veya Zararı
291.052 146.095
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47 67
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.635.588 3.480.655
TOPLAM KAYNAKLAR
4.096.274 3.831.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716539


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,48% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6669 Değişim: -0,59%
Düşük 5,6577 18.09.2019 Yüksek 5,7079
Açılış: 5,7004
6,2725 Değişim: -0,69%
Düşük 6,2586 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
274,79 Değişim: -0,18%
Düşük 273,58 18.09.2019 Yüksek 275,81
Açılış: 275,27
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.