KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:23

***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 122.985.618 -5.972.928 117.012.690 -1.472.586 -220.870 -1.693.456 416.144 -107.642.356 11.532.952 -96.109.404 119.674.115 119.674.115
Transferler
-1.753.386 -1.753.386 13.286.338 -11.532.952 1.753.386
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-947.370 -947.370 -1.853.494 153.944 1.699.550 -8.507.383 -8.507.383 -11.154.303 -11.154.303
Dönem Karı (Zararı)
-8.507.383 -8.507.383 -8.507.383 -8.507.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-947.370 -947.370 -1.853.494 153.944 1.699.550 -2.646.920 -2.646.920
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 121.232.232 -6.920.298 114.311.934 -3.326.080 -66.926 3.393.006 416.144 -94.356.018 -8.507.383 -102.863.401 108.519.812 108.519.812
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 159.015.758 -6.914.092 152.101.666 -7.532.247 -7.532.247 416.144 -92.512.425 -3.615.419 -96.127.844 148.905.860 148.905.860
Transferler
-4.002.012 -4.002.012 386.593 3.615.419 4.002.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.472.184 -1.472.184 -8.404.000 -8.404.000 4.895.592 4.895.592 -4.980.592 -4.980.592
Dönem Karı (Zararı)
4.895.592 4.895.592 4.895.592 4.895.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.472.184 -1.472.184 -8.404.000 -8.404.000 -9.876.184 -9.876.184
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 155.013.746 -8.386.276 146.627.470 -15.936.247 -15.936.247 416.144 -92.125.832 4.895.592 87.230.240 143.925.268 143.925.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.750.460 24.326.342
Dönem Karı (Zararı)
4.895.592 -8.507.383
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.895.592 -8.507.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
132.387.279 96.413.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 14.134.043 9.465.010
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.781.608 229.657
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.192.235 31.547
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.589.373 198.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.635.468 60.071.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.429.301 1.944.072
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.498 264.320
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
42.108.669 57.862.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.881.340 25.312.203
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.678.597 -120.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 35.559.937 25.432.769
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.769.040 1.956.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.907 639.859
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 22.907 639.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -770.195 -1.252.887
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.932 -8.467
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-66.932 -8.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-211.161.148 -62.133.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.644.464 -126.879.960
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 2.059.189 2.190.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -221.703.653 -129.070.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.527.186 6.511.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.527.186 6.511.847
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -30.765.712 -20.975.493
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-719.052 -664.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.204.940 66.723.116
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -18.263.119 21.088.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 43.468.059 45.634.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.306.243 1.061.005
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.258.608 11.392.920
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 7.967.132
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.258.608 3.425.788
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-22.907 -653.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-305.990 1.351.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-808.522 779.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
502.532 571.798
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.878.277 25.772.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.872.183 -1.445.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.602.284 -24.605.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
180.994 1.345.451
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
180.994 1.345.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.142.219 -26.071.668
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -15.756.802 -25.791.870
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-385.417 -279.798
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
680.344 0
Alınan Faiz
2.678.597 120.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.829.691 -4.536.186
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.882.450 235.775.643
Kredilerden Nakit Girişleri
8 195.882.450 235.775.643
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-112.616.893 -219.371.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -112.616.893 -219.371.773
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 30.543.914 -115.458
Ödenen Faiz
-26.979.780 -20.824.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.523.053 -4.815.495
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
74.030 -425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.449.023 -4.815.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.596.796 27.854.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.147.773 23.038.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23.147.773 24.596.796
Ticari Alacaklar
660.459.632 344.834.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.405.019 4.762.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 656.054.613 340.071.851
Diğer Alacaklar
2.146.729 2.172.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.146.729 2.172.457
Türev Araçlar
0 502.532
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 502.532
Stoklar
6 163.781.503 135.605.164
Peşin Ödenmiş Giderler
2.691.542 1.911.910
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.691.542 1.911.910
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
969.246 160.724
Diğer Dönen Varlıklar
641.492 11.142.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 641.492 11.142.147
ARA TOPLAM
853.837.917 520.925.752
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 8.691.715 2.757.806
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
862.529.632 523.683.558
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.337.733 1.374.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.337.733 1.374.499
Diğer Alacaklar
1.235.657 1.236.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.235.657 1.236.460
Maddi Duran Varlıklar
7 378.227.148 383.452.651
Arazi ve Arsalar
119.998.605 121.083.605
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.648.295 8.293.527
Binalar
65.698.295 70.675.599
Tesis, Makine ve Cihazlar
130.046.323 136.593.189
Taşıtlar
483.947 468.139
Mobilya ve Demirbaşlar
47.359.225 40.729.353
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.992.458 5.609.239
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.164.612 8.659.247
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.209.561 5.704.196
Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.271.486 1.332.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.271.486 1.332.066
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
391.236.974 396.055.261
TOPLAM VARLIKLAR
1.253.766.606 919.738.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.282.091 31.939.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 46.282.091 31.939.999
Banka Kredileri
46.282.091 31.939.999
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.119.536 128.140.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 137.119.536 128.140.491
Banka Kredileri
137.119.536 128.140.491
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.300 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
2.300 0
Ticari Borçlar
359.067.098 283.874.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 114.749.082 114.163.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 244.318.016 169.711.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.344.233 4.037.990
Diğer Borçlar
37.842.009 4.039.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 31.496.047 952.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.345.962 3.087.354
Ertelenmiş Gelirler
118.490.632 20.338.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 118.490.632 20.338.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.034.344 2.784.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
434.513 390.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 44.599.831 2.393.664
ARA TOPLAM
749.182.243 475.156.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.182.243 475.156.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
309.177.244 241.017.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 309.177.244 241.017.884
Banka Kredileri
309.177.244 241.017.884
Ticari Borçlar
10.451.665 15.126.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.451.665 15.126.933
Ertelenmiş Gelirler
291.000 8.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
291.000 8.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.742.080 20.388.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.742.080 20.388.325
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 17.997.106 19.135.347
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.659.095 295.676.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.109.841.338 770.832.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
143.925.268 148.905.860
Ödenmiş Sermaye
12 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.627.470 152.101.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
146.627.470 152.101.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 155.013.746 159.015.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.386.276 -6.914.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.936.247 -7.532.247
Yabancı Para Çevrim Farkları
-15.936.247 -7.532.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
416.144 416.144
Yasal Yedekler
416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-92.125.832 -92.512.425
Net Dönem Karı veya Zararı
4.895.592 -3.615.419
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.925.268 148.905.860
TOPLAM KAYNAKLAR
1.253.766.606 919.738.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 615.381.957 422.781.591 352.789.124 257.869.379
Satışların Maliyeti
13 -423.266.135 -306.198.295 -244.580.204 -189.715.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
192.115.822 116.583.296 108.208.920 68.153.397
BRÜT KAR (ZARAR)
192.115.822 116.583.296 108.208.920 68.153.397
Genel Yönetim Giderleri
14 -24.127.203 -21.989.071 -12.096.131 -11.246.658
Pazarlama Giderleri
14 -75.093.543 -62.425.714 -44.609.320 -37.473.982
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-11.260.611 -8.911.951 -5.840.044 -4.408.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 73.663.404 52.235.412 32.251.826 -2.114.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -108.907.166 -55.380.876 -61.050.296 340.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.390.703 20.111.096 16.864.955 13.249.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
67.049 52.010 5.301 18.109
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-117 -43.543 0 -4.109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.457.635 20.119.563 16.870.256 13.263.874
Finansman Gelirleri
16 1.129.591 6.920.390 603.022 2.511.357
Finansman Giderleri
16 -43.461.829 -36.772.200 -23.656.629 -17.956.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.125.397 -9.732.247 -6.183.351 -2.181.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
770.195 1.224.864 -1.245.505 1.160.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -28.023 0 -28.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
770.195 1.252.887 -1.245.505 1.188.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.895.592 -8.507.383 -7.428.856 -1.021.020
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.895.592 -8.507.383 -7.428.856 -1.021.020
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.895.592 -8.507.383 -7.428.856 -1.021.020
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (Kayıp) 18 0,04900000 -0,08510000 -0,07430000 -0,01020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.472.184 -947.370 -1.218.886 -729.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.840.230 -1.184.213 -1.523.608 -911.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
368.046 236.843 304.722 182.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
368.046 236.843 304.722 182.386
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.404.000 -1.699.550 -5.106.606 714.920
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.404.000 -1.853.494 -5.106.606 716.356
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-8.404.000 -1.853.494 -5.106.606 716.356
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 192.430 0 -1.795
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 192.430 0 -1.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -38.486 0 359
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -38.486 0 359
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.876.184 -2.646.920 -6.325.492 -14.621
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.980.592 -11.154.303 -13.754.348 -1.035.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.980.592 -11.154.303 -13.754.348 -1.035.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701669


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 0,00% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9229 Değişim: 0,10%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9301
Açılış: 5,9168
6,5357 Değişim: 0,08%
Düşük 6,5232 16.10.2019 Yüksek 6,5447
Açılış: 6,5303
282,47 Değişim: 0,30%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 283,00
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.