KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 20:09
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
180.071.828 139.539.971 73.609.430 62.377.564
Satışların Maliyeti
-127.042.378 -95.108.333 -52.483.283 -36.948.009
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.029.450 44.431.638 21.126.147 25.429.555
BRÜT KAR (ZARAR)
53.029.450 44.431.638 21.126.147 25.429.555
Genel Yönetim Giderleri
-12.982.362 -10.061.201 -4.069.012 -3.907.636
Pazarlama Giderleri
-17.913.955 -12.884.116 -6.984.637 -6.179.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.472.614 36.634.285 9.756.889 28.399.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.878.817 -30.917.472 -12.902.724 -26.874.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.726.930 27.203.134 6.926.663 16.867.200
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
769.690 1.809.626 301.931
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.496.620 29.012.760 6.926.663 17.169.131
Finansman Giderleri
-11.256.852 -32.519.373 2.806.508 -21.062.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.239.768 -3.506.613 9.733.171 -3.893.021
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.347.232 65.723 -2.165.081 529.442
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.993.117 -2.153.119 -2.049.030 -349.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
645.885 2.218.842 -116.051 879.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.892.536 -3.440.890 7.568.090 -3.363.579
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.892.536 -3.440.890 7.568.090 -3.363.579
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
218 47 108 49
Ana Ortaklık Payları
9.892.318 -3.440.937 7.567.982 -3.363.628
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) Not.18 0,00600000 -0,00210000 0,00460000 -0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.584.312 4.779.256
Dönem Karı (Zararı)
9.892.536 -3.440.890
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.145.550 37.561.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 7.049.976 4.600.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.002.449 894.684
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 666.893 855.806
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.6 335.556 38.878
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
857.586 1.883.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.039.160 1.848.489
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.181.574 35.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.460.903 1.601.776
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.16 -247.452 -219.247
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.708.355 1.821.023
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.197.094 30.324.858
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17 2.347.232 65.723
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-769.690 -1.809.626
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -769.690 -1.809.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.773.412 -26.275.766
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.640.697 -27.121.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-781.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.640.697 -26.340.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.983.106 -4.740.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.983.106 -4.740.790
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.424.636 -10.623.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.182.074 12.907.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-792.648 12.066
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.974.722 12.895.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
655.694 849.037
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.155.865 2.453.785
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.155.865 2.453.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.264.674 7.845.233
Ödenen Faiz
-3.708.355 -1.682.706
Alınan Faiz
247.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.432.149 -1.150.002
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.17 -2.787.310 -227.981
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.982.044 -29.557.874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
775.920 5.053.987
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8-9-15 775.920 5.053.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.757.964 -34.611.861
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.949.881 -33.833.897
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-808.083 -777.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.784.423 23.274.919
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.591.838 99.755.496
Kredilerden Nakit Girişleri
70.591.838 99.755.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.807.415 -76.480.577
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.370.532 -74.384.755
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.436.883 -2.095.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.386.691 -1.503.699
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-205.521 -1.337.103
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.181.170 -2.840.802
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.885.694 9.059.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.22 28.066.864 6.218.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 28.066.864 9.885.694
Finansal Yatırımlar
1.460.165 1.995.601
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
1.460.165 1.995.601
Ticari Alacaklar
52.555.013 54.531.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.6 52.555.013 54.531.265
Diğer Alacaklar
74.287 862.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
781.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
74.287 81.080
Stoklar
Not.7 50.641.270 36.883.527
Peşin Ödenmiş Giderler
7.349.954 4.645.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.349.954 4.645.021
Diğer Dönen Varlıklar
2.583.968 2.321.316
ARA TOPLAM
142.731.521 111.124.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.731.521 111.124.669
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
352.260 320.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
352.260 320.092
Maddi Duran Varlıklar
Not8 118.399.447 118.558.451
Arazi ve Arsalar
47.817.888 47.817.888
Binalar
19.825.272 20.197.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
45.625.291 45.414.596
Taşıtlar
50.988 63.064
Mobilya ve Demirbaşlar
3.319.641 3.175.886
Özel Maliyetler
1.422.407 1.133.719
Yapılmakta Olan Yatırımlar
337.960 756.298
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.306.747
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.9 2.825.164 1.756.680
Diğer Haklar
2.684.943 1.750.863
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
140.221 5.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.17 2.193.600 1.437.976
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.077.218 122.073.199
TOPLAM VARLIKLAR
272.808.739 233.197.868
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.19 44.578.975 52.743.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.578.975 52.743.638
Banka Kredileri
35.364.426 44.413.817
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.264.619 7.213.229
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
949.930 1.116.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
35.924.858 33.742.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 285.812 1.078.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 35.639.046 32.664.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.130.455 1.474.761
Diğer Borçlar
1.054.215 357.581
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
980.302 184.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.913 172.722
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.157.868
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
2.157.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.126.948 2.542.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.126.948 2.542.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.029.650 2.787.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
970.568 3.642.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
947.336 2.437.900
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23.232 1.204.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
643.854 818.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
643.854 818.298
ARA TOPLAM
92.617.391 98.109.984
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.617.391 98.109.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.257.738 51.214.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.257.738 51.214.947
Banka Kredileri
53.062.290 21.063.578
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27.195.448 30.151.369
Diğer Borçlar
12.367.200 12.056.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.367.200 12.056.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.917.980
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
4.917.980
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
93.627 187.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
93.627 187.255
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.199.448 5.114.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.17 6.199.448 5.114.424
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.17 4.141.414 3.998.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.977.407 72.570.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.594.798 170.680.896
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.177.740 62.480.902
Ödenmiş Sermaye
Not.11 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.861.448 42.959.926
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.861.448 42.959.926
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.447.171 44.555.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.585.723 -1.595.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.512.311 -1.306.790
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.512.311 -1.306.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
778.020 325.455
Yasal Yedekler
Not.11 778.020 325.455
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.859.244 -16.936.903
Net Dönem Karı veya Zararı
9.892.318 14.421.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.201 36.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.213.941 62.516.972
TOPLAM KAYNAKLAR
272.808.739 233.197.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-44.502 -44.502 -44.502
Transferler
9.334.973 -9.334.973
Dönem Karı (Zararı)
-3.440.937 -3.440.937 47 -3.440.890
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
281.614 -19.262 -1.390.201 19.262 -1.390.257 -1.390.257
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.011.986 35.066.418 -1.931.610 325.455 -16.931.013 -3.440.937 35.093.836 28.405 35.122.241
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972
Transferler
452.565 13.969.140 -14.421.705
Dönem Karı (Zararı)
9.892.318 9.892.318 9.892.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.041 -108.519 -205.521 108.519 -195.480 131 -195.349
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.585.723 44.447.171 -1.512.311 778.020 -2.859.244 9.892.318 72.177.740 36.201 72.213.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.892.536 -3.440.890 7.568.090 -3.363.579
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.041 281.614 183.963 60.455
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.551 352.018 229.953 75.569
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.510 -70.404 -45.990 -15.114
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-205.521 -1.390.201 96.989 -968.243
Yabancı Para Çevrim Farkları
-205.521 -1.390.201 96.989 -968.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.480 -1.108.587 280.952 -907.788
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.697.056 -4.549.477 7.849.042 -4.271.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
131 -9 68 44
Ana Ortaklık Payları
9.696.925 -4.549.468 7.848.974 -4.271.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797384


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.