KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 02:12

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.15 206.398.689 144.558.546
Satışların Maliyeti
Not.15 -136.239.214 -105.340.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.159.475 39.217.709
BRÜT KAR (ZARAR)
70.159.475 39.217.709
Genel Yönetim Giderleri
Not.16 -14.171.592 -11.438.061
Pazarlama Giderleri
Not.16 -19.698.810 -12.726.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.18 38.161.946 18.315.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.18 -36.414.730 -13.263.419
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.036.289 20.106.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.19 2.602.022
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.638.311 20.106.168
Finansman Giderleri
Not.20 -21.930.530 -11.455.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.707.781 8.650.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.285.961 684.438
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.22 -4.602.648 -624.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.22 316.687 1.309.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.421.820 9.335.022
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.421.820 9.335.022
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
115 49
Ana Ortaklık Payları
14.421.705 9.334.973
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / Kayıp Not.23 0,00870000 0,00560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -20.680.913 -5.362.017 13.533.244 14.457 13.547.701
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu -223.632 -223.632 -223.632
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -20.680.913 -5.585.649 13.309.612 14.457 13.324.069
Transferler
-5.585.649 5.585.649
Dönem Karı (Zararı)
9.334.973 9.334.973 49 9.335.022
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
63.869 -25.816 17.372.607 -393.199 25.816 17.043.277 13.908 17.057.185
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 -26.240.746 9.334.973 39.687.862 28.414 39.716.276
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-268.135 -1.798.522 -2.066.657 -2.066.657
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.285.248 9.334.973 39.643.359 28.414 39.671.773
Transferler
9.334.973 -9.334.973 0
Dönem Karı (Zararı)
14.421.705 14.421.705 115 14.421.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-302.164 9.470.010 -765.381 13.373 8.415.838 7.541 8.423.379
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.253.645 17.915.973
Dönem Karı (Zararı)
14.421.820 9.335.024
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.421.820 9.335.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.873.129 14.338.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.9-10 6.763.796 5.489.913
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.918.550 660.348
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 717.925 518.220
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.200.625 142.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.272.678 2.991.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.12 3.272.678 2.991.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.366.274 4.353.800
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.18 -251.198 -304.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.20 2.617.472 4.658.788
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.867.892 4.439.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.22 4.285.961 -684.438
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.911.175
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.602.022 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.19 -2.602.022 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.572.873 -5.799.821
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.275.657 -6.155.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.275.657 -6.155.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.170.304 766.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.170.304 766.232
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.307.575 -6.552.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.518.680 6.884.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
227.134 181.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.291.546 6.703.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
376.968 -55.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
285.015 -687.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
285.015 -687.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.722.076 17.873.825
Alınan Faiz
Not.18 251.198 304.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.12 -567.635 -194.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.22 -568.372 -60.067
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Not.12 -1.583.622 -8.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.537.618 -3.417.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.221.665 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.9-10-19 3.221.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.759.283 -3.417.023
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.9 -31.835.838 -3.340.562
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.10 -923.445 -76.461
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.875.533 -14.999.229
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.778.859 40.399.850
Kredilerden Nakit Girişleri
124.778.859 40.399.850
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.486.822 -46.651.067
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.486.822 -46.651.067
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.215.150 -4.658.995
Ödenen Faiz
-2.367.978 -4.089.182
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-833.376 165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.591.560 -500.279
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-765.381 836.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
826.179 336.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.059.515 8.723.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.885.694 9.059.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.421.820 9.335.022
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.188.812 17.450.384
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.010.470 20.507.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-377.705 79.836
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.443.953 -3.136.658
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-765.381 -393.199
Yabancı Para Çevrim Farkları
-765.381 -393.199
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-765.381 -393.199
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.423.431 17.057.185
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.845.251 26.392.207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63 13.957
Ana Ortaklık Payları
22.845.188 26.378.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.27 9.885.694 9.059.515 8.723.026
Ticari Alacaklar
54.531.265 31.256.716 19.577.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 54.531.265 31.256.716 19.577.432
Diğer Alacaklar
862.245 49.028 46.407
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.4 781.165 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.6 81.080 49.028 46.407
Stoklar
Not.7 36.883.527 22.293.877 16.259.314
Peşin Ödenmiş Giderler
4.645.021 1.186.280 1.065.341
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.8 4.645.021 1.186.280 1.065.341
Diğer Dönen Varlıklar
4.316.917 2.665.669 3.111.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.13 4.316.917 2.665.669 3.111.806
ARA TOPLAM
111.124.669 66.511.085 48.783.326
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.124.669 66.511.085 48.783.326
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
320.092 266.794 286.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.6 320.092 266.794 286.803
Maddi Duran Varlıklar
Not.9 118.558.451 76.830.713 60.086.941
Arazi ve Arsalar
47 36.145.596
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.24 7.213.229 3.152.543 6.217.755
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.24 1.116.592 1.949.968 1.949.803
Ticari Borçlar
33.742.785 27.224.105 16.359.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.4 1.078.460 851.326 670.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 32.664.325 26.372.779 15.689.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 1.474.761 1.097.793 1.153.614
Diğer Borçlar
357.581 180.175 93.655
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.4 184.859 138.475 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.6 172.722 41.700 93.655
Ertelenmiş Gelirler
Not. 8 2.542.906 1.013.924 1.282.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.542.906 1.013.924 1.282.644
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.22 2.787.310 568.372 3.789
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.642.706 1.849.238 202.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.12 2.437.900 1.843.950 194.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.11 1.204.806 5.288 8.251
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
818.297 529.793 593.045
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.13 818.297 529.793 593.045
ARA TOPLAM
98.109.984 67.461.194 64.002.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.109.984 67.461.194 64.002.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.214.947 24.735.161 22.713.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.214.947 24.735.161 22.713.401
Banka Kredileri
Not.24 21.063.578 2.263.600 1.454.807
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.24 30.151.369 22.471.561 21.258.594
Diğer Borçlar
12.056.000 9.031.000 7.419.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.4 -6 12.056.000 9.031.000 7.419.800
Ertelenmiş Gelirler
Not.8 187.255 0 18.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
187.255 0 18.025
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.114.424 4.209.250 3.141.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.12 5.114.424 4.209.250 3.141.695
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.22 3.998.286 2.046.371 46.803
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.570.912 40.021.782 33.339.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
170.680.896 107.482.976 97.342.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.480.902 39.687.862 13.309.612
Ödenmiş Sermaye
Not.14 16.575.788 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.959.926 33.792.080 16.381.420
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.959.926 33.792.080 16.381.420
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.555.690 35.085.680 17.738.889
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.595.764 -1.293.600 -1.357.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.306.790 -541.409 -148.210
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.306.790 -541.409 -148.210
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
325.455 325.455 325.455
Yasal Yedekler
Not.14 325.455 325.455 325.455
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.936.903 -26.240.746 -20.680.913
Net Dönem Karı veya Zararı
14.421.705 9.334.973 -5.585.649
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.070 28.414 14.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.516.972 39.716.276 13.324.069
TOPLAM KAYNAKLAR
233.197.868 147.199.252 110.666.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747318


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5860 Değişim: 0,12%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5930
Açılış: 5,5795
6,1986 Değişim: 0,15%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2105
Açılış: 6,1893
270,71 Değişim: -0,31%
Düşük 270,57 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.