***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:38

***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.281 32.903 25.641 16.867
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 21 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 21 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.281 32.924 25.641 16.867


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 903 -142 945 219.463 8.472 210.991 96.308 34.025 62.283 843 358.320
Yeni Bakiye
40.000 903 -142 945 219.463 8.472 210.991 96.308 34.025 62.283 843 358.320
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
24.830 -24.830 -24.830
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.830 24.918 142 -945 -4.908 -4.908 -34.025 -34.025 -843 -40.491
Dönem Net Karı (Zararı)
32.903 32.903 32.903
Kar Dağıtımı
62.283 62.283 -62.283 -62.283
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.283 62.283 -62.283 -62.283
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 25.821 252.008 8.472 243.536 32.903 32.903 350.732
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.860 245.508 8.472 237.036 73.744 73.744 385.112
Yeni Bakiye
40.000 25.860 245.508 8.472 237.036 73.744 73.744 385.112
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
48 48
Dönem Net Karı (Zararı)
52.281 52.281 52.281
Kar Dağıtımı
70.744 550 70.194 -73.744 -73.744 -3.000
Dağıtılan Temettü
-3.000 -3.000 -3.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
73.744 550 73.194 -73.744 -73.744
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 25.908 316.252 9.022 307.230 52.281 52.281 434.441


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
42.595 44.266
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
136.067 84.874
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-77.988 -43.567
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.984 2.977
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-1.823
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 374 622
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
19 -3.735 -3.109
Ödenen Vergiler
-13.773 -4.308
Diğer
-1.511 6.777
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
17.407 19.619
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-27.557 25.869
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-905 83.929
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
715 271
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
40.586 -18.575
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.568 -71.875
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
60.002 63.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8, 9 -612 -47
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-612 -47
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
129.650 148.374
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-187.200 -179.900
Temettü Ödemeleri
-3.000
Diğer
2, 7 -40.491
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-60.550 -72.017
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.160 -8.179
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.498 12.151
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 338 3.972


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
148.085 88.957 77.422 44.562
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 148.085 88.957 77.422 44.562
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
143.468 85.895 75.002 43.022
İskontolu
3.263 2.794 1.377 1.265
Diğer
140.205 83.101 73.625 41.757
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.617 3.062 2.420 1.540
İskontolu
64 186 33 83
Diğer
4.553 2.876 2.387 1.457
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -79.294 -46.722 -41.914 -24.177
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-63.005 -32.631 -33.162 -17.513
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.368 -10.875 -6.114 -4.980
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.921 -3.216 -2.638 -1.684
BRÜT KAR (ZARAR)
68.791 42.235 35.508 20.385
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -8.004 -5.515 -4.994 -2.766
Personel Giderleri
-3.622 -3.109 -1.983 -1.718
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-162 -152 -109 -68
Genel İşletme Giderleri
-4.220 -2.254 -2.902 -980
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
60.787 36.720 30.514 17.619
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 31.079 28.199 19.276 10.600
Bankalardan Alınan Faizler
30 36 30 19
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
9.871 20.486 6.468 7.913
Türev Finansal İşlemlerden
9.871 20.486 6.468 7.913
Kambiyo İşlemleri Karı
20.643 6.834 12.568 2.087
Diğer
535 843 210 581
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -111 -1.224 -28 -306
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -24.792 -22.599 -16.865 -7.064
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-6.262 -8.929 -2.725 -2.056
Kambiyo İşlemleri Zararı
-18.470 -13.643 -14.139 -4.982
Diğer
-60 -27 -1 -26
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
66.963 41.096 32.897 20.849
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.963 41.096 32.897 20.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
16 -14.682 -8.193 -7.256 -3.982
Cari Vergi Karşılığı
-15.511 -6.519 -7.496 -3.205
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.674 -1.947
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
829 240 1.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
52.281 32.903 25.641 16.867
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.281 32.903 25.641 16.867
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
52.281 32.903 25.641 16.867
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 24 1,30700000 0,82260000 0,64100000 0,42160000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 24 1,30700000 0,82260000 0,64100000 0,42160000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 7 0 7 6 0 6
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 1.242 0 1.242 1.136 0 1.136
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.242 0 1.242 1.136 0 1.136
BANKALAR
4 143 188 331 220 1.272 1.492
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 1.409.363 27.961 1.437.324 1.402.194 0 1.402.194
İskontolu Faktoring Alacakları
51.390 0 51.390 62.163 0 62.163
Yurt İçi
54.309 0 54.309 64.030 0 64.030
Kazanılmamış Gelirler (-)
-2.919 0 -2.919 -1.867 0 -1.867
Diğer Faktoring Alacakları
1.357.973 27.961 1.385.934 1.340.031 0 1.340.031
Yurt İçi
1.355.170 27.961 1.383.131 1.337.216 0 1.337.216
Yurt Dışı
2.803 0 2.803 2.815 0 2.815
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 2.770 1 2.771 2.083 6 2.089
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 268 0 268 521 0 521
Takipteki Faktoring Alacakları
6.885 0 6.885 7.397 0 7.397
Özel Karşılıklar (-)
-6.617 0 -6.617 -6.876 0 -6.876
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 701 0 701 281 0 281
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 2 0 2 3 0 3
Diğer
2 0 2 3 0 3
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 613 0 613 435 0 435
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 1.996 0 1.996 1.178 0 1.178
DİĞER AKTİFLER
1 0 1 0 0 0
ARA TOPLAM
1.417.106 28.150 1.445.256 1.408.057 1.278 1.409.335
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
172 0 172 172 0 172
Satış Amaçlı
172 0 172 172 0 172
AKTİF TOPLAMI
1.417.278 28.150 1.445.428 1.408.229 1.278 1.409.507
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 3.666 0 3.666 1.979 0 1.979
ALINAN KREDİLER
13 841.285 14.965 856.250 827.686 0 827.686
FAKTORİNG BORÇLARI
5 2.158 286 2.444 1.729 0 1.729
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 132.516 0 132.516 181.659 0 181.659
Bonolar
132.516 0 132.516 170.073 0 170.073
Tahviller
11.586 0 11.586
DİĞER BORÇLAR
15 1.805 100 1.905 577 0 577
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
1 0 1
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
2.346 0 2.346 1.723 0 1.723
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
17 1.747 0 1.747 1.041 0 1.041
Yeniden Yapılanma Karşılığı
518 0 518 34 0 34
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.229 0 1.229 1.007 0 1.007
ERTELENMİŞ GELİRLER
15 2.614 7 2.621 2.248 0 2.248
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
16 7.491 0 7.491 5.753 0 5.753
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
995.629 15.358 1.010.987 1.024.395 0 1.024.395
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
434.441 0 434.441 385.112 0 385.112
Ödenmiş Sermaye
18 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000
Sermaye Yedekleri
18 25.908 0 25.908 25.860 0 25.860
Diğer Sermaye Yedekleri
25.908 0 25.908 25.860 0 25.860
Kar Yedekleri
18 316.252 0 316.252 245.508 0 245.508
Yasal Yedekler
9.022 0 9.022 8.472 0 8.472
Olağanüstü Yedekler
307.230 0 307.230 237.036 0 237.036
Kar veya Zarar
52.281 0 52.281 73.744 0 73.744
Net Dönem Karı veya Zararı
52.281 0 52.281 73.744 0 73.744
PASİF TOPLAMI
1.430.070 15.358 1.445.428 1.409.507 0 1.409.507


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
417 0 417 1.805 0 1.805
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
151.623 2.544 154.167 104.461 0 104.461
ALINAN TEMİNATLAR
26 25.856.904 609.910 26.466.814 22.399.535 505.126 22.904.661
VERİLEN TEMİNATLAR
26 240.841 0 240.841 220.739 0 220.739
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3, 26 63.453 69.386 132.839 106.153 109.505 215.658
Alım Satım Amaçlı İşlemler
63.453 69.386 132.839 106.153 109.505 215.658
Swap Alım Satım İşlemleri
63.453 69.386 132.839 106.153 109.505 215.658
EMANET KIYMETLER
26 1.266.650 105.626 1.372.276 1.116.698 122.866 1.239.564
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
27.579.888 787.466 28.367.354 23.949.391 737.497 24.686.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702063


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.