KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 17:50
KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 21.436 21.436 21.436 8.373.973 5.183.701 1.096.111 32.084.836 32.084.836
Transferler
70.844 1.025.267 -1.096.111 -70.844 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.415 7.415 7.415 5.572.282 5.572.282 9.826.346 9.826.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.415 7.415 7.415
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kar Payları
-1.158.434 0 -1.158.434 -1.158.434 -1.158.434
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 8.444.817 5.050.534 8.479.728 40.752.748 40.752.748
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 13.530.262 40.752.748 40.752.748
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.339.203 -1.339.203 1.328.900 1.328.900 -10.303 -10.303
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,2 0 0 -1.339.203 -1.339.203 1.328.900 1.328.900 -10.303 -10.303
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 8.444.817 6.379.434 8.479.728 14.859.162 40.742.445 40.742.445
Transferler
9 719.239 7.760.489 -8.479.728 -719.239 -10.303 -10.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.556 6.556 6.556 9.404.046 9.404.046 9.410.602 9.410.602
Dönem Karı (Zararı)
9.404.046 9.404.046 9.404.046 9.404.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.556 6.556 6.556 0 6.556 6.556
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
9 0 0 0 0 719.239 -7.642.394 -7.642.394 -7.642.394 -7.642.394
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 35.407 35.407 35.407 0 0 9.164.056 6.497.529 9.404.046 15.901.575 42.510.653 42.510.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.801.998 -2.678.146
Dönem Karı (Zararı)
9.404.046 8.479.728
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.404.046 8.479.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.954.126 4.199.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 211.571 215.277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.262.634 1.306.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.473.694 2.666.777
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.227 11.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.975.192 -12.847.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.659.315 -5.283.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.475.697 -11.074.859
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.279.057 3.459.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.237 50.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.333.364 -168.312
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.485.416 -1.849.211
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.045.950 -660.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9,10 -258.780 -254.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -258.780 -254.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.642.394 -1.158.434
Ödenen Temettüler
14 -7.642.394 -1.158.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.900.824 -4.091.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.900.824 -4.091.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.980.769 33.071.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.881.593 28.980.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.898.747 29.005.299
Ticari Alacaklar
6 29.861.975 55.521.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 565.546 1.759.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.296.429 53.762.144
Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 184.331 348.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 680.541 0
ARA TOPLAM
66.625.594 84.874.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.625.594 84.874.862
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.841.254 1.825.054
Diğer Alacaklar
9.841.947 14.153.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.841.947 14.153.702
Maddi Duran Varlıklar
318.608 169.551
Mobilya ve Demirbaşlar
9 318.608 169.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.200 221.049
Bilgisayar Yazılımları
10 119.200 221.049
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 302.116 224.476
Diğer Duran Varlıklar
74.821 74.820
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.497.946 16.668.652
TOPLAM VARLIKLAR
79.123.540 101.543.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 32.865.413 56.443.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 32.534.568 55.940.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
330.845 502.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.868 28.639
Diğer Borçlar
4.552 13.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.552 13.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 251.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.335.054 2.742.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.184.250 2.632.778
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 150.804 110.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 897.593 778.356
ARA TOPLAM
36.104.480 60.259.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.104.480 60.259.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
508.407 531.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 508.407 531.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.407 531.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.612.887 60.790.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.510.653 40.752.748
Ödenmiş Sermaye
14 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 8.409.615 8.409.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 35.407 28.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.339.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.339.203
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.339.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 9.164.056 8.444.817
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 6.497.529 5.050.534
Net Dönem Karı veya Zararı
14 9.404.046 8.479.728
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.510.653 40.752.748
TOPLAM KAYNAKLAR
79.123.540 101.543.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 29.909.030 31.853.513
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.909.030 31.853.513
BRÜT KAR (ZARAR)
29.909.030 31.853.513
Genel Yönetim Giderleri
16 -20.287.434 -21.280.449
Pazarlama Giderleri
17 -4.337.680 -3.485.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.665 1.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -35.978 -27.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.250.603 7.062.066
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 150.943 22.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.401.546 7.084.566
Finansman Gelirleri
19 7.205.340 4.186.188
Finansman Giderleri
20 -603.647 -686.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.003.239 10.583.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.599.193 -2.104.060
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.678.473 -2.050.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 79.280 -53.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.404.046 8.479.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.404.046 8.479.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.404.046 8.479.728
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.556 7.415
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 8.196 9.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.640 -1.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -1.640 -1.854
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.339.203
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.409.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -70.484
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.556 1.346.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.410.602 9.826.346
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.410.602 9.826.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747470


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 1,28% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8734 Değişim: 0,02%
Düşük 7,8618 27.11.2020 Yüksek 7,8792
Açılış: 7,8717
9,3862 Değişim: -0,02%
Düşük 9,3627 27.11.2020 Yüksek 9,4002
Açılış: 9,388
458,37 Değişim: 0,07%
Düşük 457,76 27.11.2020 Yüksek 459,08
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.