KAP ***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:30

***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
777.632.774 584.675.189
Satışların Maliyeti
-544.103.099 -431.501.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
233.529.675 153.173.367
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
233.529.675 153.173.367
Genel Yönetim Giderleri
-32.185.325 -20.011.766
Pazarlama Giderleri
-19.080.886 -15.060.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.709.014 2.473.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.540.435 -9.538.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
174.432.043 111.035.795
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
96.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
174.432.043 111.132.413
Finansman Gelirleri
208.997.570 67.245.503
Finansman Giderleri
-618.538.402 -222.994.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-235.108.789 -44.617.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
49.317.985 11.658.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.795.708
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.317.985 14.454.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-185.790.804 -32.958.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
-185.790.804 -32.958.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-185.790.804 -32.958.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
167.643.893 -91.862.913 270.117.228 270.117.228 0 270.117.228
Transferler
-79.638.359 91.861.913
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.958.684 3.968.681 3.968.681
Dönem Sonu Bakiyeler
88.005.534 -32.958.684 274.085.909 274.085.909 0 274.085.909
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
59.400.000 1.693.875 3.317.311 108.780 330.831.231 2.705.354 57.016.603 -116.564.124 0 0 338.509.030
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-28.368.286 -88.195.838 116.564.124 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
118.215.457 -185.790.804 -67.575.347
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
59.400.000 1.693.875 3.317.311 108.780 420.678.402 2.705.354 -31.179.235 -185.790.804 270.933.683 0 270.933.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.842.851 215.352.832
Dönem Karı (Zararı)
-185.790.804 -32.958.684
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
487.507.870 227.956.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.331.854 41.221.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.025.166 1.166.115
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
122.510.088 74.245.641
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
368.173.598 131.914.243
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-49.317.985 -11.658.398
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17.785.149 -8.932.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.265.318 21.082.440
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.848.207 -7.746.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.398.680 29.307.746
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.932.658 -927.670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.136.271 -25.956.569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.050.498 26.405.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
196.451.748 216.080.606
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.518 -37.911
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.559.379 -689.863
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
99.308.491 -217.227.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.755.326 311.524.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-357.552.395 -501.885.228
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.105.560 -26.866.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-380.038.457 84.716.681
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
782.783.252 992.634.523
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.040.941.779 -837.030.716
Ödenen Faiz
-121.879.930 -70.887.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-90.887.115 82.842.099
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.009.163 -224.939
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.896.278 82.617.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
185.106.359 101.844.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
90.210.081 184.461.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-185.790.804 -32.958.684
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
118.215.457 36.927.365
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
145.953.702 46.239.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.738.245 -9.231.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-27.738.245 -9.231.841
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.215.457 36.927.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.575.347 3.968.681
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-67.575.347 3.968.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
90.210.081 185.106.359
Finansal Yatırımlar
9.064.761 20.170.321
Ticari Alacaklar
70.320.094 62.097.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.383 872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
70.313.711 62.096.888
Diğer Alacaklar
222.430.820 79.229.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
205.195.397 69.921.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.235.423 9.308.052
Türev Araçlar
181.003.819 115.402.511
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
181.003.819 115.402.511
Stoklar
39.232.108 25.299.450
Peşin Ödenmiş Giderler
52.093.499 50.871.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.093.499 50.871.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
334.816 285.298
Diğer Dönen Varlıklar
16.105.897 93.602.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.105.897 93.602.167
ARA TOPLAM
680.795.895 632.064.649
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
680.795.895 632.064.649
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
96.126.049 57.243.504
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
96.126.049 57.243.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
108.084.995 108.070.000
Maddi Duran Varlıklar
3.098.542.624 3.047.324.289
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.603.618 3.909.994
Peşin Ödenmiş Giderler
2.455.783 0
Diğer Duran Varlıklar
177.559 161.928
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.311.990.628 3.216.709.715
TOPLAM VARLIKLAR
3.992.786.523 3.848.774.364
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
926.925.421 1.018.719.450
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
712.571.410 575.284.805
Ticari Borçlar
135.601.490 151.737.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
211.662 3.973.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
135.389.828 147.764.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.406.426 1.405.498
Diğer Borçlar
23.619.115 19.933.918
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18.863 24.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.600.252 19.909.009
Ertelenmiş Gelirler
53.069.954 50.189.531
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.695.802 10.580.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.671.802 10.528.763
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24.000 51.270
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.018.020 1.096.819
ARA TOPLAM
1.863.907.638 1.828.947.815
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.863.907.638 1.828.947.815
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.741.735.363 1.567.731.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.028.984 2.674.681
Türev Araçlar
64.106.979 37.820.967
Ertelenmiş Gelirler
113.752 2.551.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
48.960.124 70.539.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.857.945.202 1.681.317.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.721.852.840 3.510.265.334
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
270.933.683 338.509.030
Ödenmiş Sermaye
59.400.000 59.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.693.875 1.693.875
Birleşme Denkleştirme Hesabı
3.317.311 3.317.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
420.787.182 330.940.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
420.787.182 330.940.011
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
420.678.402 330.831.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
108.780 108.780
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.705.354 2.705.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-31.179.235 57.016.603
Net Dönem Karı veya Zararı
-185.790.804 -116.564.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
270.933.683 338.509.030
TOPLAM KAYNAKLAR
3.992.786.523 3.848.774.364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702205


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 0,00% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9274 Değişim: 0,18%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9301
Açılış: 5,9168
6,5413 Değişim: 0,17%
Düşük 6,5232 16.10.2019 Yüksek 6,5447
Açılış: 6,5303
282,85 Değişim: 0,43%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 282,98
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.