KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:54
KAP ***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.726.351 5.616.872
Dönem Karı (Zararı)
29.872.327 11.803.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-491.101 36.533.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.820.062 8.327.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
371.736 1.179.558
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 463.268 101.498
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -91.532 1.078.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.161.871 -4.681.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 3.846.999 2.710.015
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.024.612 1.696.879
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 290.260 -9.088.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.369.799 14.094.200
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -47.896 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 16.417.695 14.094.200
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-32.396.850 17.897.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-296.159 -192.490
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.515.784 2.382.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.776 -2.474.542
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.776 -2.474.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.559.319 -38.600.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.264.930 -7.384.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.264.930 -7.384.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.516 -525.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.516 -525.042
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.392.576 -22.880.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.403.408 -4.637.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.373.893 -12.209.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.371.273 399.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.002.620 -12.609.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.152.071 2.259.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.135.659 167.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.135.659 167.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.467.010 6.609.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.975.616 3.350.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
508.606 3.259.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.821.907 9.736.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.095.556 -3.200.271
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -919.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.881.863 2.830.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.541 10.849.260
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.541 10.849.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.983.300 -8.094.352
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.913.161 -7.816.746
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.139 -277.606
Alınan Temettüler
0 75.300
Alınan Faiz
20 47.896 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.254.957 -14.273.756
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.912.800 43.318.970
Kredilerden Nakit Girişleri
37.912.800 43.318.970
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.167.757 -57.592.726
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.828.770 -55.717.946
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -12.487
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.338.987 -1.862.293
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.410.469 -5.826.676
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.410.469 -5.826.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.741.417 17.464.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.330.948 11.637.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757
Diğer Düzeltmeler
-427.333 427.333
Transferler
68.127.774 -68.127.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.822.170 18.823.542 11.803.428 23.804.800 23.804.800
Dönem Sonu Bakiyeler
16 66.844.800 45.195.347 161.041 -29.854.543 63.241.268 191.226.990 16.035.194 -424.245.815 131.036.847 11.803.428 71.444.557 71.444.557
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Diğer Düzeltmeler
-554.770 554.770
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.106.745 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 126.415.399 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Transferler
101.230.873 -101.230.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.448.127 -12.890.131 19.738.374 29.872.327 29.272.443 29.272.443
Dönem Sonu Bakiyeler
16 66.844.800 45.195.347 161.041 -58.782.400 35.216.614 220.212.646 16.035.194 -424.245.815 227.646.272 29.872.327 158.156.026 158.156.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.330.948 27.741.417
Ticari Alacaklar
6 186.650.105 154.001.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
186.650.105 154.001.711
Diğer Alacaklar
7 1.019.064 1.335.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.019.064 1.335.268
Stoklar
9 184.668.623 166.184.515
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.868.271 6.629.639
Diğer Dönen Varlıklar
15 8.772.465 7.745.829
ARA TOPLAM
409.309.476 363.638.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
409.309.476 363.638.379
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
169.522.485 161.720.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 169.522.485 161.720.823
Diğer Alacaklar
7 15.130.569 14.585.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.130.569 14.585.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 8.881.592 8.190.316
Maddi Duran Varlıklar
12 810.639.623 777.288.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.281.662 11.842.633
Şerefiye
7.164.597 6.834.872
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.117.065 5.007.761
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.498.564 13.140.604
Diğer Duran Varlıklar
15 12.277.997 9.329.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.035.232.492 996.097.924
TOPLAM VARLIKLAR
1.444.541.968 1.359.736.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 215.974.733 211.809.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 349.066.840 323.526.057
Ticari Borçlar
99.640.203 94.266.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 9.429.760 7.058.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 90.210.443 87.207.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 15.921.961 14.769.890
Diğer Borçlar
7 8.281.855 9.440.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.281.855 9.440.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.029.446 14.637.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.025.032 3.639.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.004.414 10.998.261
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.860.256 3.351.651
ARA TOPLAM
712.775.294 671.802.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
712.775.294 671.802.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 488.712.092 479.994.480
Diğer Borçlar
7 508.998 485.573
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
508.998 485.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.374.470 51.350.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 57.374.470 51.350.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 27.015.088 27.219.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
573.610.648 559.050.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.286.385.942 1.230.852.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
158.156.026 128.883.583
Ödenmiş Sermaye
16 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.565.786 -2.672.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.565.786 -2.672.758
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
35.216.614 48.661.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.782.400 -51.334.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
220.212.646 200.474.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
220.212.646 200.474.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
16 -424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 227.646.272 125.860.629
Net Dönem Karı veya Zararı
29.872.327 101.230.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
158.156.026 128.883.583
TOPLAM KAYNAKLAR
1.444.541.968 1.359.736.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 314.751.257 268.824.113
Satışların Maliyeti
17 -233.959.816 -220.824.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.791.441 47.999.896
BRÜT KAR (ZARAR)
80.791.441 47.999.896
Genel Yönetim Giderleri
-24.332.468 -15.769.848
Pazarlama Giderleri
18 -11.228.671 -12.484.088
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-229.528 -36.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.122.785 13.201.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-507.731 -2.154.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.615.828 30.755.920
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 5.776 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 296.159 192.490
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.917.763 30.948.410
Finansman Gelirleri
24 3.812.186 2.664.558
Finansman Giderleri
25 -24.373.406 -19.426.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.356.543 14.185.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.515.784 -2.382.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.515.784 -2.382.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.872.327 11.803.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.872.327 11.803.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.872.327 11.803.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.338.258 -6.822.170
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-13.390.793 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.310.159 -8.527.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 2.362.694 1.705.543
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.738.374 18.823.542
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.738.374 18.823.542
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-599.884 12.001.372
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.272.443 23.804.800
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.272.443 23.804.800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763262


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0838 Değişim: 1,46%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5573 Değişim: 1,14%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5717
Açılış: 9,4492
494,80 Değişim: 1,56%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 496,51
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.