KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

26.09.2018 - 19:47
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Ofis Binası ve Alışveriş Merkezi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Yaklaşık 182.000 metrekare inşaat alanı üzerinde kurulu, buna ilave olarak metro ve metrobüs tünel hattı, bağlantı yolları ve otobüs durakları malik tarafından tamamlanan, 34.674 metrekare kiralanabilir ofis binasına (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 metrekare kiralanabilir alışveriş merkezine (214 adet bağımsız bölüm) sahip, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2524 ada, 3 no.lu parsel üzerinde yer alan, ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil gayrimenkul
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.09.2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Maddi duran varlık alımı dolaylı bağlı ortaklığımız Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından yapılmakta olup, Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin payları borsada işlem görmediğinden ve halka kapalı olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
Ofis Binası Kdv Hariç 453.200.000 Türk Lirası Alışveriş Merkezi Kdv Hariç 396.800.000 Türk Lirası
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
30,11
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
32,48
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,63
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
63,45 ( Maddi Duran Varlıklar + Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller net değerine oranıdır)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8,11
Alım Koşulları
Nakden ve peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Devir işleminin tapuda, 03.10.2018 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Maddi duran varlık alımını yapan dolaylı bağlı ortaklığımız Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin faaliyetlerine ve dolayısıyla Şirketimiz'in konsolide faaliyet sonuçlarına olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.
Karşı Taraf
Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş., dolaylı gerçek kişi nihai hakim ortaklarımız tarafından birlikte kontrol edilmektedir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.09.2018 ve 2018A698/ 21.09.2018 ve 2018R0106-1
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. / EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
a. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun gayrimenkul değerleme şirketleri listesinde bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 21.09.2018 tarih ve 2018A698 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu'na göre ofis binası 452.000.000 Türk Lirası, alışveriş merkezi 393.700.000 Türk Lirası olmak üzere KDV hariç toplam 845.700.000 Türk Lirası değer takdir edildiği, b. SPK'nın gayrimenkul değerleme şirketleri listesinde bulunan Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 21.09.2018 tarih ve 2018R0106-1 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu'na göre ofis binası 454.993.726 Türk Lirası, alışveriş merkezi 400.487.566 Türk Lirası olmak üzere KDV hariç toplam 855.481.292 Türk Lirası değer takdir edildiği,
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar

Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu' nun  26.09.2018 tarihli (bugün) toplantısında
 i.          İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2524 ada, 3 no.lu parsel üzerinde yer alan, ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil gayrimenkul ("Gayrimenkul")'ün, ayrıca yaptırılan metro ve metrobüs tüneli, bağlantı yolları ile otobüs durakları hariç, toplam inşaat alanının yakaşık 182.000 metrekare olduğu alışveriş merkezinin (214 adet bağımsız bölüm) yaklaşık %92 doluluk oranı ile 42.554 metrekare kiralanabilir alana sahip olduğu ofis binasının (86 bağımsız bölüm) yaklaşık %75 doluluk oranı ile 34.674 metrekare kiralanabilir alana sahip olduğu,
 
ii.          Mezkur Gayrimenkul ile ilgili olarak
 
a.    Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun gayrimenkul değerleme şirketleri listesinde bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 21.09.2018 tarih ve 2018A698 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu'na göre ofis binası 452.000.000 Türk Lirası, alışveriş merkezi 393.700.000 Türk Lirası olmak üzere KDV hariç toplam 845.700.000 Türk Lirası değer takdir edildiği,
 
b.    SPK'nın gayrimenkul değerleme şirketleri listesinde bulunan Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 21.09.2018 tarih ve 2018R0106-1 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu'na göre ofis binası 454.993.726 Türk Lirası, alışveriş merkezi 400.487.566 Türk Lirası olmak üzere KDV hariç toplam 855.481.292 Türk Lirası değer takdir edildiği,
 
iii.          Gayrimenkul'ün maliki konumunda olan Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'nin, dolaylı gerçek kişi nihai hakim ortaklarımız tarafından birlikte kontrol ediliyor olması nedeniyle, SPK'nın yürürlükte bulunan düzenleme ve kararları kapsamında, Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz ile "ilişkili taraf" konumunda olduğu,
 
iv.          Yukarıda yer alan Gayrimenkul Değerleme Raporları ile takdir edilen her iki değerin de, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören ve halka açık ortaklık statüsünde olan dolaylı hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. için, SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi ile belirlenen önemlilik kriterlerinin altında kaldığı,
 
v.          Gayrimenkul'ün İstanbul'un en merkezi iş alanlarından olan Mecidiyeköy'de yer aldığı, reklam kabiliyetinin ve bilinirliğinin yüksek olduğu, toplu taşıma ve ulaşım noktalarının oldukça yakınında bulunduğu, doluluk oranları ve ziyaretçi sayısının yüksek olduğu, buna karşılık son dönemde gayrimenkul piyasasında yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle Gayrimenkul'ün rayiç değerinin olması gereken potansiyel değerinin altında tezahür ettiği, bu durumun ve durgunluğun orta vadede geçici olacağı, ekonominin en kısa sürede dengelenme, disiplin, değişim ve canlanma sürecine gireceği ve Gayrimenkulün'de bu süreçte daha etkin, kurumsal ve profesyonel bir yönetim anlayışı altında gelir yaratma kabiliyetini artırabileceği, Şirketimiz'e ve Grubumuz'a değer katacağı Gayrimenkul'e ait bağımsız bölümlerin ayrı ayrı yönetilmesinin ticari olarak rasyonel olmaması nedeniyle ofis ve alış veriş merkezinin bir bütün olarak birlikte yönetileceği, önümüzdeki dönemde Şirketimiz'in SPK düzenleme ve kararlarına uyum sağlamak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi çalışmalarına başlanacağı ve tüm bu hususların Şirketimiz ve Grubumuz için bir fırsat teşkil ettiği şeklinde değerlendirildiği,        
 
görülerek
 
1.      İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2524 ada, 3 no.lu parsel üzerinde yer alan ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil gayrimenkul ("Gayrimenkul")'ün, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun gayrimenkul değerleme şirketleri listesinde bulunan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından takdir edilen değerler dikkate alınmak suretiyle, ofis binasının [Ek Liste-1'de belirtilen beher bağımsız bölüm bedeli toplamı] KDV hariç toplam 453.200.000 Türk Lirası (Ek Liste 1), alışveriş merkezinin [Ek Liste-2'de belirtilen beher bağımsız bölüm bedeli toplamı] KDV hariç toplam 396.800.000 Türk Lirası olmak üzere Gayrimenkul'e ait [Ek Liste-3'de sayılan] demirbaşlar dahil KDV hariç toplam 850.000.000 Türk Lirası bedel ("Satın Alım Bedeli") ile Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'("Satıcı")'den nakden ve peşin olarak Şirketimiz ("Alıcı") tarafından satın alınmasına,
 
2.    Satın Alım Bedeli'nin, Gayrimenkul'ün tapu devir ve tescil işleminin gerçekleştiği tarihte nakden ve peşin olarak ödenmesine,
 
3.    Satıcı'nın tapu devir ve tescil işlemlerini en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlamasının sağlanmasına,
 
4.    Tapu devrine ilişkin harç ve masrafların taraflarca eşit olarak karşılanmasına
 
5.    Gayrimenkul Tapusu'nun devir ve tescil tarihinden önceki ay sonu itibariyle gerçekleşen ve tahakkuk eden tüm gelirler (kira vd.) ve giderlerin Satıcı'ya, Gayrimenkul Tapusu'nun devir ve tescil edildiği tarih itibariyle içinde bulunulan aya ait gerçekleşen ve tahakkuk eden tüm gelirler (kira vd.) ve giderlerin ise Şirketimiz (Alıcı)'e ait olmasına
 
6.    Gayrimenkul Tapusu'nun devir ve tescil edildiği tarihten önceki iş, işlem ve eylemlerden kaynaklanabilecek ve bunlara ait olmak üzere, Gayrimenkul Tapusu'nun devir ve tescil edildiği tarihi itibariyle bilinen veya bilinmeyen ve sonradan ortaya çıkabilecek tüm yükümlülüklerin (vergi, idari, kanuni, hukuki ihtilaf, dava, tazminat vb.), giderlerin ve masrafların Satıcı'ya ait olmasına, bu kapsamda Satıcı'dan gerekli beyan ve tekefüllerin alınmasına bu çerçevede, Gayrimenkul'ün devri kapsamında Alıcı ve Satıcı arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir protokol imzalanmasına
 
7.    Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve Gayrimenkul'ün alımı için gerekli her türlü işlemi yapmaya  vekâletname tanzime, tadile, teslime ve teatiye ve bunlarla ilgili olarak gerekli görülen her türlü işlem ve muameleyi ifa ve icraya yetkili olmak üzere Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
karar verilmiştir.
Yukarıda detayları verilen "Maddi Duran Varlık" alımı ve devri işlemlerinin toplam tutarı olan 850.000.000 Türk Lirası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.
                                                          
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709550


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.477 Değişim: 0,33% Hacim : 12.423 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 110.018 13.12.2019 Yüksek 111.910
Açılış: 111.011
5,8128 Değişim: 0,41%
Düşük 5,7699 14.12.2019 Yüksek 5,8261
Açılış: 5,7892
6,4637 Değişim: 0,22%
Düşük 6,4332 14.12.2019 Yüksek 6,5000
Açılış: 6,4496
275,96 Değişim: 0,86%
Düşük 271,83 13.12.2019 Yüksek 276,72
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.