KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2019 - 15:25
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu 26.04.2018 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.03.2019
Genel Kurul Tarihi 26.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir ERZİNCAN
İlçe ERZİNCAN MERKEZ
Adres MEVA OTEL TOPLANTI SALONU HALİTPAŞA CAD NO 1 BELEDİYE BİNASI KARŞISI ERZİNCAN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2018 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurula bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,
8 - 2018 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
12 - Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesi uyarınca alınacak önlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
14 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Dilek ve temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILI 44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2018 yılı 44. Olağan Genel Kurul toplantısı için 26.04.2019 tarihinde saat 11:00 de Meva Oteli Toplantı salonu Halitpaşa cad Belediye Binası Karşısı no: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 16.04.2019 tarih ve 43446933 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recai PALABIYIK gözetiminde toplanıldı.
Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 3 Nisan Tarih ve 9801 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 1 Nisan 2019 tarih ve 5465 sayılı Birgün Gazetesi gazetelerinde ilan edildiği,
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL.ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Melek Günden ÇINAR tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Savaş KURT önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.
Gündem 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
Gündem 3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önergeye göre okunmasına gerek görülmemiştir. Bu önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 4. 2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti daha önce gerek İnternet sitemizde gerekse KAP'ta ortakların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önergeye göre okunmasına gerek duyulmaması Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Gündem 5. 2018 Yılına ilişkin yayınlanan Finansal Tablolar önceden ortakların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önergeye göre daha okunmasına gerek duyulmaması teklifi müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 6. Şirketin Genel Müdürü Sn. Sezgin POLAT tarafından tüm ortaklara Yönetim kurulumuz işletmenin satışlarının artırılması maliyetlerin tekrar değerlendirmesi ve bunun sonucunda da rasyo oranlarının işletmenin sürekliğini güçlendirecek şekilde oluşturulması üzerinde faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Şirketin Şeffaflık ilkeleri doğrultusunda azami hassas davranacaktır. Şeklinde açıklamalarda bulundu 2018 Yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri konususun ortakların bilgisine sunulmuştur.
Gündem 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
Gündem 8. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2018 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı oy birliğiyle karar altına alındı.
Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödenmesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Özlem SEVİNDİK tarafından verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası 22.04.2019 tarih ve ve 5994 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Müjdat EKİN, Yönetim Kurulu Başkanlığına Bekir EMRE HAYKIR ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Melek Günden ÇINAR ile Ömer Faruk ÖZKAN'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve denetim Standartları Kurumundan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 12. Şirket Ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi.
Gündem 13. Şirket ortaklarının 3 kişiler lehine verilmiş oldukları timenat, Rehin İpotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususlarında Genel Müdürü Vekili Sezgin POLAT tarafından ortaklara bilgi verildi.
Gündem 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ‘ücret Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili tarafından ortaklara bilgi verildi.
Gündem 15. Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusu görüşüldü şirketin herhangi bir bağışı olmadığı Şirketin Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından beyan edildi. Ayrıca şirketin bu alanda faaliyeti olmadığından 2019 yılında yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmemiştir.
Gündem 16. Dilek ve temennilerde Ulusal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavir Sn Hasan YÜCEER söz alarak yönetimin çalışmalarının verimli ve karlı yürütülmesini temenni etti başka söz alan olmadı.
Gündem 17. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 12:04 toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 26.04.2019 Erzincan
Divan Başkanı Yazman Sayman
Sezgin POLAT Kenan ALKAN Savaş KURT
Bakanlık Temsilcisi
Recai PALABIYIK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.03.2019 tarih ve 2019/9 sayılı kararı ile 2018 yılı 44. Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.04.2019 Cuma günü saat11:00 'de Meva Otel Toplantı salonu Halitpaşa Caddesi No 1 Belediye Binası Karşısı Erzincan Adresinde ekte ki gündem maddeleri ile yapılmasına, bu toplantının herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemesi / ertelenmesi halinde toplantının 27.05.2019 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758259


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.284 Değişim: 0,00% Hacim : 30.254 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 30.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8282 Değişim: 0,03%
Düşük 7,8119 01.12.2020 Yüksek 7,8322
Açılış: 7,8256
9,3431 Değişim: 0,08%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,3506
Açılış: 9,3358
447,17 Değişim: 0,03%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 447,89
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.