KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 19:15
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.808.534 2.719.275
Satışların Maliyeti
-1.553.795 -2.395.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
254.739 324.224
BRÜT KAR (ZARAR)
254.739 324.224
Genel Yönetim Giderleri
18.2 -101.846 -95.600
Pazarlama Giderleri
18.1 -76.859 -93.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.157 38.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.009 -16.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.182 157.011
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 9.589 7.253
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -8.928 29.318
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.843 193.582
Finansman Gelirleri
20 22.698 4.374
Finansman Giderleri
20 -182.939 -99.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-75.398 98.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.419 -16.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -614 -25.910
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 8.033 9.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.979 81.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.979 81.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.497 13
Ana Ortaklık Payları
-69.476 81.275
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,35090000 0,41050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,35090000 0,41050000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
266.408 619.243
Dönem Karı (Zararı)
-67.979 81.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
254.032 153.217
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2 33.244 21.013
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
381 693
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
83 -7
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 298 700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.657 61.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.242 2.354
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-37 2.079
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.605 21.654
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
40.847 35.790
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
122.057 89.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -18.454 -4.374
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 140.511 93.679
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.773 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 8.928 -29.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -7.419 16.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.589 -7.253
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -9.589 -7.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
126.158 421.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.631 434.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.916 378.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.547 56.141
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
178.462 -558.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.905 506.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.128 134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-147.777 506.410
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.006 4.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.964 34.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
312.211 655.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-958 -2.817
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-39.160 -27.326
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.687 -6.427
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.169 -14.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.417 25.744
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.417 25.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.248 -40.046
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.121 -33.098
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.127 -6.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.810 -668.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
982.496 681.716
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.074.476 -1.264.379
Ödenen Faiz
-155.284 -85.619
Alınan Faiz
18.454 -3
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.767 -63.344
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-993 -917
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.774 -64.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 365.892 156.266
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 412.666 92.005


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 412.666 365.892
Ticari Alacaklar
631.822 643.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.1 413.175 387.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 218.647 256.279
Diğer Alacaklar
148.642 322.976
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23.2 3.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 145.642 322.976
Stoklar
10 1.187.136 1.365.896
Peşin Ödenmiş Giderler
15.1 44.549 25.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 37.614 35.178
Diğer Dönen Varlıklar
15.4 35.696 57.710
ARA TOPLAM
2.498.125 2.817.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.498.125 2.817.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
567.626 567.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 567.626 567.259
Diğer Alacaklar
510 679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
510 679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 365.752 374.659
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 20.699 20.853
Maddi Duran Varlıklar
12 961.707 982.378
Kullanım Hakkı Varlıkları
25 137.392 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.405 35.354
Peşin Ödenmiş Giderler
15.2 271 337
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.220 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.094.582 1.981.519
TOPLAM VARLIKLAR
4.592.707 4.798.662
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.657.407 2.650.665
Ticari Borçlar
402.452 554.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23.5 67.459 119.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 334.993 434.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.999 18.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.3 17.135 18.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 598 3.235
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.043 44.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 51.043 44.104
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 28.378 73.884
ARA TOPLAM
3.169.012 3.363.145
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.169.012 3.363.145
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 108.904 60.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.685 2.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.279 63.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
41.453 39.152
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23.826 24.006
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.998
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.868 127.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.352.880 3.490.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.232.022 1.301.564
Ödenmiş Sermaye
17 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -220.288 -220.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.333 -20.519
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.333 -20.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.333 -20.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
488.911 488.163
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 1.851 1.473
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
487.060 486.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 487.060 486.690
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 460.402 460.402
Yasal Yedekler
170.419 170.419
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.288 220.288
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
69.695 69.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 350.691 217.534
Net Dönem Karı veya Zararı
-69.476 133.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 7.805 6.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.239.827 1.307.872
TOPLAM KAYNAKLAR
4.592.707 4.798.662


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445
Transferler
14.105 169.127 -183.232 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-770 1.511 -1.541 81.275 80.475 13 80.488
Dönem Karı (Zararı)
81.275 81.275 13 81.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-770 1.511 -1.541 -800 -800
Kar Payları
-143.000 -143.000 -143.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3 3 -3 -3 -3
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.291 -18.784 13.596 497.251 460.405 203.241 81.275 1.259.808 5.122 1.264.930
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872
Transferler
133.157 -133.157 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-814 378 370 -69.476 -69.542 1.497 -68.045
Dönem Karı (Zararı)
-69.476 -69.476 1.497 -67.979
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-814 378 370 -66 -66
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -21.333 1.851 487.060 460.402 350.691 -69.476 1.232.022 7.805 1.239.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.979 81.288
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-814 -770
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.017 -963
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
203 193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 203 193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
748 -30
Yabancı Para Çevrim Farkları
378 1.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
367 -1.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
6 367 -1.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 21 -87
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18 76
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
21 -18 76
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66 -800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.045 80.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.497 13
Ana Ortaklık Payları
-69.542 80.475http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762712


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.