KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2019 - 23:33
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 10.688.489 13.220.361
Satışların Maliyeti
20 -9.387.395 -11.919.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.301.094 1.300.984
BRÜT KAR (ZARAR)
1.301.094 1.300.984
Genel Yönetim Giderleri
21 -390.634 -414.673
Pazarlama Giderleri
21 -401.687 -433.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 111.201 90.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -93.306 -68.981
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
526.668 474.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 55.103 25.602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24.2 0 -5.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 60.768 80.940
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
642.539 575.288
Finansman Gelirleri
14.417 4.106
Finansman Giderleri
25 -508.158 -353.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
148.798 226.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.442 -42.410
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.679 -38.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.763 -4.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
134.356 183.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
134.356 183.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.199 487
Ana Ortaklık Payları
133.157 183.232
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,67250000 0,92540000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,67250000 9,92540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.274 -7.636 5.808 469.664 446.283 -60.557 237.688 1.114.091 4.622 1.118.713
Transferler
237.688 -237.688 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.378 6.277 29.128 183.232 208.259 487 208.746
Dönem Karı (Zararı)
183.232 183.232 487 183.719
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.378 6.277 29.128 25.027 25.027
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-14 14 -14 -14 -14
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445
Transferler
14.105 169.127 -183.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.505 -10.612 -12.102 133.157 107.938 1.199 109.137
Dönem Karı (Zararı)
133.157 133.157 1.199 134.356
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.505 -10.612 -12.102 -25.219 -25.219
Kar Payları
-143.000 -143.000 -143.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.290 14.290 14.290
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.131.595 349.668
Dönem Karı (Zararı)
134.356 183.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
584.919 466.968
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,21.2,22 83.157 82.249
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-75 6.932
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 261 249
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -336 518
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 6.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.920 109.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 12.153 7.003
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.1 10.503 4.541
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.1 117.264 98.012
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -8.927
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
452.160 332.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -14.417 -4.106
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 466.577 336.469
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.186 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -60.768 -80.940
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 14.442 42.410
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.015 -16.675
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -26.015 -16.675
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-29.088 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
598.769 -163.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
781.384 -211.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
724.316 -312.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.068 100.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
59.784 225.098
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.673 -142.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.969 5.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-149.642 -147.783
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-13.008 2.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.718 -37.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.318.044 486.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -11.223 -5.906
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15.1 -128.254 -95.766
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.004 -35.839
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 32 220
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.735 -207.751
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27.149 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 1.223 5.880
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -4.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.600 75.417
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.600 75.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-209.521 -328.346
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -183.981 -305.351
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -25.540 -22.995
Alınan Temettüler
50.814 43.553
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-811.044 -128.268
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 0 -14
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.563.678 2.745.850
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.734.859 -2.615.506
Ödenen Temettüler
19 -143.000 0
Ödenen Faiz
-511.280 -262.704
Alınan Faiz
14.417 4.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
247.816 13.649
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.691 3.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
259.507 17.287
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 106.385 89.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 365.892 106.385


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
134.356 183.719
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.505 -10.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.131 -12.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
626 2.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 626 2.594
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.714 35.405
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.612 6.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.018 28.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6 -12.018 28.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 -685 1.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
601 -1.447
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
26 601 -1.447
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.219 25.027
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.137 208.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.199 487
Ana Ortaklık Payları
107.938 208.259


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 365.892 106.385
Ticari Alacaklar
643.538 1.425.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28.1 387.259 1.111.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 256.279 313.640
Diğer Alacaklar
322.976 189.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 322.976 189.901
Stoklar
10 1.365.896 1.425.344
Peşin Ödenmiş Giderler
17.1 25.953 28.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 35.178 445
Diğer Dönen Varlıklar
17.4 57.710 18.429
ARA TOPLAM
2.817.143 3.194.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.817.143 3.194.267
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
567.259 579.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 567.259 579.277
Diğer Alacaklar
679 524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
679 524
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 374.659 352.323
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 20.853 21.266
Maddi Duran Varlıklar
12 982.378 975.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 35.354 31.731
Peşin Ödenmiş Giderler
17.2 337 10.608
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 1.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.981.519 1.972.615
TOPLAM VARLIKLAR
4.798.662 5.166.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.650.665 2.959.896
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 3.836
Ticari Borçlar
554.172 633.545
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28.4 119.587 44.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 434.585 588.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.760 24.602
Ertelenmiş Gelirler
17.3 18.325 32.644
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.235 5.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.104 45.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.1 44.104 45.539
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 73.884 63.115
ARA TOPLAM
3.363.145 3.769.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.363.145 3.769.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 60.000 11.106
Ertelenmiş Gelirler
2.489 1.178
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.158 58.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 39.152 35.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24.006 23.058
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.998 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.645 70.433
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.490.790 3.839.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.301.564 1.322.336
Ödenmiş Sermaye
19 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -220.288 -220.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.519 -18.014
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.519 -18.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.519 -18.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
488.163 510.877
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 1.473 12.085
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
486.690 498.792
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 486.690 498.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 460.402 446.297
Yasal Yedekler
170.419 156.314
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.288 220.288
Girişim Sermayesi Fonu

Diğer Kısıtlanmış Yedekler
69.695 69.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 217.534 177.117
Net Dönem Karı veya Zararı
133.157 183.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 6.308 5.109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.307.872 1.327.445
TOPLAM KAYNAKLAR
4.798.662 5.166.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740025


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,00% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8578 Değişim: -0,10%
Düşük 7,8541 21.10.2020 Yüksek 7,8661
Açılış: 7,8659
9,3060 Değişim: 0,07%
Düşük 9,2883 21.10.2020 Yüksek 9,3147
Açılış: 9,2998
484,79 Değişim: 0,53%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,47
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.