KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.07.2020 - 23:02
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.752 57 0 2.809 858.017 173.292 -614.226 417.083 0 0 805.297 1.225.189 48 1.225.237
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 85.945 -45.513 778.053 818.485 4.975.601 -631.949 -3.936.139 407.513 7.294.331 4.006.761 805.297 16.716.063 14.444 16.730.507
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.681 0 -351.793 -345.112 1.940.479 -25.243 -1.301.757 613.479 0 0 1.059.140 1.327.507 6.316 1.333.823
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 98.421 -89.801 373.181 381.801 7.101.938 -112.538 -5.364.175 1.625.225 8.630.444 3.973.361 1.059.140 21.433.647 29.088 21.462.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
79.271.715 175.611.307 254.883.022 75.031.858 146.069.232 221.101.090
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.656.132 28.255.455 39.911.587 10.606.904 23.866.157 34.473.061
Teminat Mektupları
11.529.608 18.602.539 30.132.147 10.585.358 15.812.386 26.397.744
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 117.173 196.194 79.021 105.025 184.046
Diğer Teminat Mektupları
11.450.587 18.485.366 29.935.953 10.506.337 15.707.361 26.213.698
Banka Kredileri
12.450 85.772 98.222 8.000 91.876 99.876
İthalat Kabul Kredileri
12.450 85.772 98.222 8.000 91.876 99.876
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
3.171 4.967.245 4.970.416 13.546 4.135.611 4.149.157
Belgeli Akreditifler
0 3.921.651 3.921.651 5.730 3.077.979 3.083.709
Diğer Akreditifler
3.171 1.045.594 1.048.765 7.816 1.057.632 1.065.448
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
110.903 4.599.899 4.710.802 0 3.826.284 3.826.284
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 47.307.249 11.066.731 58.373.980 42.447.877 10.942.665 53.390.542
Cayılamaz Taahhütler
46.102.720 10.977.982 57.080.702 40.560.256 10.848.227 51.408.483
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
667.200 2.655.384 3.322.584 1.674.676 5.189.236 6.863.912
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 2.531.760 2.531.760 0 346.429 346.429
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.869.178 0 15.869.178 13.726.695 0 13.726.695
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.047.572 0 2.047.572 1.973.049 0 1.973.049
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.930 0 1.930 1.837 0 1.837
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.936.152 0 26.936.152 22.664.957 0 22.664.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.244 0 7.244 6.915 0 6.915
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
569.444 5.790.838 6.360.282 508.127 5.312.562 5.820.689
Cayılabilir Taahhütler
1.204.529 88.749 1.293.278 1.887.621 94.438 1.982.059
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.203.970 88.749 1.292.719 1.887.062 94.438 1.981.500
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20.308.334 136.289.121 156.597.455 21.977.077 111.260.410 133.237.487
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
20.308.334 136.289.121 156.597.455 21.977.077 111.260.410 133.237.487
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.583.326 10.346.504 11.929.830 1.255.779 4.154.693 5.410.472
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
956.801 5.009.766 5.966.567 576.828 2.118.997 2.695.825
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
626.525 5.336.738 5.963.263 678.951 2.035.696 2.714.647
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.614.415 110.944.915 125.559.330 17.003.685 93.778.024 110.781.709
Swap Para Alım İşlemleri
907.638 45.462.901 46.370.539 4.390.246 40.474.216 44.864.462
Swap Para Satım İşlemleri
7.096.777 39.288.647 46.385.424 7.273.439 34.741.890 42.015.329
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.305.000 13.096.684 16.401.684 2.670.000 9.280.959 11.950.959
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.305.000 13.096.683 16.401.683 2.670.000 9.280.959 11.950.959
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.949.233 11.617.429 15.566.662 3.654.667 7.266.307 10.920.974
Para Alım Opsiyonları
2.368.115 4.783.508 7.151.623 1.620.919 3.769.594 5.390.513
Para Satım Opsiyonları
1.281.118 6.012.119 7.293.237 2.033.748 3.381.627 5.415.375
Faiz Alım Opsiyonları
0 410.901 410.901 0 57.543 57.543
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 410.901 710.901 0 57.543 57.543
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
161.360 164.894 326.254 62.946 56.418 119.364
Futures Para Alım İşlemleri
93.918 66.899 160.817 62.946 0 62.946
Futures Para Satım İşlemleri
67.442 97.995 165.437 0 56.418 56.418
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.215.379 3.215.379 0 6.004.968 6.004.968
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
622.222.546 286.038.741 908.261.287 593.890.750 240.125.578 834.016.328
EMANET KIYMETLER
58.577.034 16.790.785 75.367.819 74.555.931 11.018.883 85.574.814
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
139.814 0 139.814 139.814 0 139.814
Emanete Alınan Menkul Değerler
55.919.809 13.808.209 69.728.018 71.741.449 8.494.938 80.236.387
Tahsile Alınan Çekler
1.471.153 2.316.268 3.787.421 1.488.707 1.996.891 3.485.598
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.045.010 389.293 1.434.303 1.184.713 335.302 1.520.015
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 277.015 278.263 1.248 191.752 193.000
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
562.611.528 268.168.608 830.780.136 518.395.181 228.151.837 746.547.018
Menkul Kıymetler
2.782.123 69.621 2.851.744 2.718.694 62.184 2.780.878
Teminat Senetleri
367.426.480 89.656.297 457.082.777 336.799.053 73.984.724 410.783.777
Emtia
17.903.883 12.011.473 29.915.356 15.967.774 10.139.026 26.106.800
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
102.380.144 82.526.932 184.907.076 99.845.858 71.451.449 171.297.307
Diğer Rehinli Kıymetler
72.118.898 83.904.285 156.023.183 63.063.802 72.514.454 135.578.256
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.033.984 1.079.348 2.113.332 939.638 954.858 1.894.496
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
701.494.261 461.650.048 1.163.144.309 668.922.608 386.194.810 1.055.117.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.001.598 499.879
Alınan Faizler
8.040.342 9.251.184
Ödenen Faizler
-3.573.544 -6.158.972
Alınan Temettüler
1.489 4.477
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.052.509 2.230.347
Elde Edilen Diğer Kazançlar
192.204 189.304
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.011.637 859.603
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.149.917 -812.922
Ödenen Vergiler
-206.828 -218.125
Diğer
-7.369.490 -4.845.017
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.342.545 5.464.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-175.105 -82.872
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.155.720 -920.783
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.321.540 506.506
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.360.461 -519.141
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.851 -585.054
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.394.970 4.364.695
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.096.598 3.308.917
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.165.862 -607.621
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.344.143 5.964.526
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.359.439 -4.495.018
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.013.576 -181.577
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
169.798 66.844
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.098.958 -5.610.002
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.394.111 1.229.717
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
189.186 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.500.622 -1.022.006
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.614.307 9.876.442
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.960.060 -10.898.448
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-153.625 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.063.419 1.984.648
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.139.541 2.432.150
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
35.787.794 27.458.248
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
33.648.253 29.890.398


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.065.456 805.345
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
268.367 419.893
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-345.112 2.810
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.934 3.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 57
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-351.793 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.253 -937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
613.479 417.083
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.479 858.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-34.448 225.759
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.032 -2.679
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.661.888 -784.790
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
376.368 120.777
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.333.823 1.225.238


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.759.760 58.989.449 70.749.209 11.849.972 48.127.729 59.977.701
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.816.489 45.838.394 48.654.883 4.695.803 38.938.309 43.634.112
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.955.493 37.542.190 39.497.683 1.530.609 34.141.244 35.671.853
Bankalar
(5.I.a) 854.147 8.298.620 9.152.767 1.903.476 4.801.906 6.705.382
Para Piyasalarından Alacaklar
6.920 0 6.920 1.261.789 0 1.261.789
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-71 -2.416 -2.487 -71 -4.841 -4.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 160.345 597.781 758.126 20.633 485.623 506.256
Devlet Borçlanma Senetleri
78.412 9.753 88.165 18.389 3.051 21.440
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
48.630 180.189 228.819 44 153.472 153.516
Diğer Finansal Varlıklar
33.303 407.839 441.142 2.200 329.100 331.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 8.058.483 11.496.771 19.555.254 6.147.636 8.026.934 14.174.570
Devlet Borçlanma Senetleri
7.980.379 10.905.809 18.886.188 6.069.466 7.242.150 13.311.616
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
78.104 262 78.366 78.170 227 78.397
Diğer Finansal Varlıklar
0 590.700 590.700 0 784.557 784.557
Türev Finansal Varlıklar
724.443 1.056.503 1.780.946 985.900 676.863 1.662.763
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 724.443 1.056.503 1.780.946 985.900 676.863 1.662.763
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
79.189.970 88.425.578 167.615.548 69.796.431 79.761.375 149.557.806
Krediler
(5.I.d) 83.991.497 85.852.191 169.843.688 72.255.743 76.632.862 148.888.605
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 562.504 2.366.210 2.928.714 513.049 2.197.532 2.710.581
Faktoring Alacakları
1.168.201 210.131 1.378.332 1.388.379 186.547 1.574.926
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 3.885.914 3.017.005 6.902.919 4.037.660 2.735.394 6.773.054
Devlet Borçlanma Senetleri
3.885.914 3.017.005 6.902.919 4.037.660 2.735.394 6.773.054
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.418.146 -3.019.959 -13.438.105 -8.398.400 -1.990.960 -10.389.360
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
761.971 269 762.240 761.971 233 762.204
İştirakler (Net)
(5.I.f) 13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 745.575 269 745.844 745.575 233 745.808
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
745.575 269 745.844 745.575 233 745.808
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.352.034 312.253 1.664.287 1.364.090 288.076 1.652.166
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
336.283 46.365 382.648 301.199 38.779 339.978
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
336.283 46.365 382.648 301.199 38.779 339.978
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 218.680 0 218.680 218.680 0 218.680
CARİ VERGİ VARLIĞI
128 76.670 76.798 260.787 57.865 318.652
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.475.846 14.460 1.490.306 1.037.985 7.360 1.045.345
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 4.280.025 1.626.249 5.906.274 2.386.842 1.054.699 3.441.541
VARLIKLAR TOPLAMI
99.374.697 149.491.293 248.865.990 87.977.957 129.336.116 217.314.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 55.229.140 113.455.142 168.684.282 51.860.131 106.349.053 158.209.184
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.545.050 22.369.943 23.914.993 941.524 14.245.904 15.187.428
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.162.230 4.380.027 7.542.257 113.392 345.656 459.048
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 4.892.946 284.913 5.177.859 3.935.477 279.296 4.214.773
Bonolar
4.422.541 50.327 4.472.868 3.626.080 0 3.626.080
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
470.405 234.586 704.991 309.397 279.296 588.693
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
304.501 1.129.524 1.434.025 188.257 692.618 880.875
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 304.501 1.129.524 1.434.025 188.257 692.618 880.875
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 585.168 70.073 655.241 547.355 71.247 618.602
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.892.922 116.011 2.008.933 1.734.174 123.552 1.857.726
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
279.424 25.486 304.910 337.981 21.938 359.919
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.613.498 90.525 1.704.023 1.396.193 101.614 1.497.807
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 563.930 7.663 571.593 331.211 3.857 335.068
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 7.004 157.285 164.289 3.172 78.927 82.099
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.372.078 5.372.078 0 7.037.253 7.037.253
Krediler
0 5.372.078 5.372.078 0 7.037.253 7.037.253
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 4.808.320 7.069.385 11.877.705 4.071.344 6.611.761 10.683.105
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 11.512.044 9.950.691 21.462.735 8.230.177 9.518.735 17.748.912
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
327.342 54.459 381.801 679.604 47.309 726.913
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.438.830 7.064.055 1.625.225 -4.166.463 5.178.209 1.011.746
Kar Yedekleri
8.614.252 16.192 8.630.444 7.278.139 16.192 7.294.331
Yasal Yedekler
522.743 5.019 527.762 455.936 5.019 460.955
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.091.509 11.173 8.102.682 6.822.203 11.173 6.833.376
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.216.516 2.815.985 5.032.501 1.032.449 4.277.025 5.309.474
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.373.733 2.599.628 3.973.361 568.878 3.437.883 4.006.761
Dönem Net Kâr veya Zararı
842.783 216.357 1.059.140 463.571 839.142 1.302.713
Azınlık Payları
29.088 0 29.088 22.772 0 22.772
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
84.503.255 164.362.735 248.865.990 71.956.214 145.357.859 217.314.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 8.966.437 9.990.658 4.442.045 5.117.263
Kredilerden Alınan Faizler
7.800.946 8.751.411 3.846.518 4.477.556
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 101.400 0 52.886
Bankalardan Alınan Faizler
82.607 104.146 52.145 64.207
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
24.134 7.714 15.617 3.739
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
821.720 772.316 412.236 396.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.627 11.087 4.367 6.544
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
537.074 472.780 268.468 240.539
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
277.019 288.449 139.401 149.106
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
123.351 129.286 65.805 62.244
Diğer Faiz Gelirleri
113.679 124.385 49.724 60.442
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -3.691.679 -6.346.126 -1.808.754 -3.158.727
Mevduata Verilen Faizler
-2.528.708 -4.901.184 -1.206.676 -2.397.265
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-752.391 -839.985 -378.849 -421.958
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-78.396 -77.903 -59.425 -41.189
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-218.160 -440.840 -119.510 -255.315
Kiralama Faiz Giderleri
-70.660 -69.584 -34.801 -35.415
Diğer Faiz Giderleri
-43.364 -16.630 -9.493 -7.585
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.274.758 3.644.532 2.633.291 1.958.536
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.619.737 1.696.462 637.254 846.633
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.052.509 2.230.347 787.705 1.170.423
Gayri Nakdi Kredilerden
229.331 219.497 115.890 113.516
Diğer
1.823.178 2.010.850 671.815 1.056.907
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-432.772 -533.885 -150.451 -323.790
Gayri Nakdi Kredilere
-3.011 -4.595 -1.405 -2.572
Diğer
-429.761 -529.290 -149.046 -321.218
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.489 4.477 1.244 1.715
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 549.375 -193.223 187.392 -323.826
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
99.634 13.947 68.399 20.719
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
420.182 171.228 -343.734 -603.057
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
29.559 -378.398 462.727 258.512
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 184.917 229.846 67.455 121.487
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.630.276 5.382.094 3.526.636 2.604.545
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -3.564.601 -2.257.277 -1.615.475 -1.144.464
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-239.276 -64.243 -120.303 -64.384
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.105.953 -933.039 -572.626 -488.586
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.261.239 -1.126.197 -608.332 -548.402
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.459.207 1.001.338 609.900 358.709
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.459.207 1.001.338 609.900 358.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -393.751 -195.993 -163.152 -70.115
Cari Vergi Karşılığı
-395.045 -179.707 -324.943 -75.943
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-976.457 -1.159.853 -304.945 -539.703
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
977.751 1.143.567 466.736 545.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.065.456 805.345 446.748 288.594
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.065.456 805.345 446.748 288.594
Grubun Karı (Zararı)
1.059.140 805.297 443.143 288.613
Azınlık Payları Karı (Zararı)
6.316 48 3.605 -19
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,19000000 0,24000000 0,08000000 0,09000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862914


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2735 Değişim: 1,08%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,7195 Değişim: 0,63%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
500,26 Değişim: -0,28%
Düşük 495,80 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.