KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.02.2019 - 18:13
KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-140.342 0
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
391.219 0
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-363.637 0
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
425.079 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,25 26.489 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.349 0
Ödenen Vergiler
-122.468 0
Diğer
-486.675 0
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-333.294 0
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-21.564 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-22.140 0
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-390.029 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
100.439 0
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-473.636 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
8 -97.884 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
275 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-97.609 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
12 -53.221 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-53.221 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.278 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-620.188 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 624.543 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 4.355 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
312.982
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
İskontolu
0
Diğer
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
İskontolu
0
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
23 312.982
Finansal Kiralama Gelirleri
235.492
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
77.490
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
26 -388.457
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-243.039
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Finansal Kiralama Giderleri
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-136.110
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-9.308
BRÜT KAR (ZARAR)
-75.475
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -71.243
Personel Giderleri
-10.286
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-122
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-18.304
Diğer
-42.531
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-146.718
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 3.443.255
Bankalardan Alınan Faizler
54.058
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
445.813
Kambiyo İşlemleri Karı
2.871.592
Diğer
71.792
KARŞILIKLAR
27 -117.108
Özel Karşılıklar
-117.108
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -3.040.307
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.005.136
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.032.751
Diğer
-2.420
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
139.122
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
139.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
29 -30.865
Cari Vergi Karşılığı
29 -37.831
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
29 6.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
108.257
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
108.257
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
108.257
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
108.257 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-29.560 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-151 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -194 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 43 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.409 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-37.704 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 8.295 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.697 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.738 3.427 47.165
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 928 3.427 4.355
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 42.810 0 42.810
Takipteki Finansal Varlıklar
0 0 0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0 0 0
KREDİLER (Net)
545.323 2.304.904 2.850.227
Faktoring Alacakları
0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0
Kiralama İşlemleri
6 440.615 2.160.866 2.601.481
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
433.179 2.143.219 2.576.398
Finansal Kiralama Alacakları
580.856 2.614.941 3.195.797
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6.150 0 6.150
Kazanılmamış Gelirler (-)
-153.827 -471.722 -625.549
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.613 3.895 7.508
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
3.823 13.752 17.575
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar (Net)
6 104.708 144.038 248.746
Takipteki Faktoring Alacakları
0 0 0
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
279.644 207.136 486.780
Özel Karşılıklar (-)
-174.936 -63.098 -238.034
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 240.468 0 240.468
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 2.741 0 2.741
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
16 8.975 0 8.975
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 33.069 0 33.069
DİĞER AKTİFLER
10 17.770 539 18.309
ARA TOPLAM
892.084 2.308.870 3.200.954
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
1.514 0 1.514
Satış Amaçlı
1.514 0 1.514
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
AKTİF TOPLAMI
893.598 2.308.870 3.202.468
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
11 524.279 966.701 1.490.980
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 809.864 0 809.864
Bonolar
802.700 0 802.700
Tahviller
7.164 0 7.164
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
14 3.041 0 3.041
KARŞILIKLAR
16,17 12.973 0 12.973
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
17 1.118 0 1.118
Diğer Karşılıklar
16 11.855 0 11.855
CARİ VERGİ BORCU
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 56.571 29.916 86.487
ARA TOPLAM
1.406.728 996.617 2.403.345
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
799.123 0 799.123
Ödenmiş Sermaye
18 317.000 0 317.000
Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270
Diğer Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-151 0 -151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-29.409 0 -29.409
Kar Yedekleri
19 327.156 0 327.156
Yasal Yedekler
21.608 0 21.608
Olağanüstü Yedekler
305.548 0 305.548
Kar veya Zarar
108.257 0 108.257
Dönem Net Kâr veya Zararı
108.257 0 108.257
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
PASİF TOPLAMI
2.205.851 996.617 3.202.468


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.303 Değişim: 1,49% Hacim : 10.412 Mio.TL Son veri saati : 12:33
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8792 Değişim: 0,68%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4384 Değişim: 1,10%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
454,31 Değişim: 1,63%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,28
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.