KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 20:48
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002
Transferler
0 0 198.161 4.551.469 -4.749.630 -198.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.182 -2.182 0 0 3.076.304 3.076.304 3.074.122 3.074.122
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 3.076.304 3.076.304 3.076.304 3.076.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.182 -2.182 0 0 0 0 -2.182 -2.182
Kar Payları
-819.280 0 -819.280 -819.280 -819.280
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 172.083 172.083 2.219.392 -1.206.350 3.076.304 1.869.954 27.100.844 27.100.844
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130
Transferler
0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
85.973 85.973 0 0 1.971.770 1.971.770 2.057.743 2.057.743
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 1.971.770 1.971.770 1.971.770 1.971.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
85.973 85.973 0 0 0 0 85.973 85.973
Kar Payları
-4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 286.482 286.482 3.018.735 1.565.470 1.971.770 3.537.240 27.647.873 27.647.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.251.060 540.536
Dönem Karı (Zararı)
1.971.770 3.076.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.887.057 8.579.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 2.507.981 2.277.846
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-61.430 95.450
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -61.430 95.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.137.806 1.301.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.137.806 1.301.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
668.785 707.031
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -42.960 -30.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 526.966 532.009
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -78.711 -83.583
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 263.490 289.397
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 1.857.234 4.244.295
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
121.278 120.200
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 121.278 120.200
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -344.597 -166.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
959.016 -8.085.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.441.577 -3.257.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.441.577 -3.257.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.683 -85.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.683 -85.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.519.425 -2.098.908
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.264.757 -1.025.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.182.721 -2.887.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 36.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.182.721 -2.923.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -483.263 451.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
789.319 488.336
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
768.219 511.336
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.100 -23.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -13.004 329.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
761.835 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
304.682 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
457.153 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.817.843 3.569.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -551.885 -3.021.706
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -14.898 -7.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.121.296 -2.078.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.213.778 -2.078.270
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
92.482 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
92.482 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.538.307 -808.450
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 6.892.236 4.773.479
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -7.997.247 -4.437.240
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -88.386 0
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -819.280
Ödenen Faiz
-387.849 -358.304
Alınan Faiz
42.939 32.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-408.543 -2.346.052
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
475.748 -12.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.205 -2.358.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.777.671 5.464.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.844.876 3.105.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.844.897 2.777.671
Ticari Alacaklar
27.643.783 24.410.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 27.643.783 24.410.175
Diğer Alacaklar
207.272 115.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 207.272 115.589
Stoklar
7 17.964.057 21.422.052
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.171.046 906.289
Diğer Dönen Varlıklar
9 885.430 1.190.112
ARA TOPLAM
51.716.485 50.821.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.716.485 50.821.888
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.580 17.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.580 17.580
Maddi Duran Varlıklar
11 30.540.735 29.693.904
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.095.140 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 987.412 1.007.366
Peşin Ödenmiş Giderler
8 543.866 636.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.970.327 1.614.043
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.155.060 32.969.241
TOPLAM VARLIKLAR
87.871.545 83.791.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.523.985 3.616.800
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
311.127 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 311.127 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.212.858 3.616.800
Banka Kredileri
4 7.205.770 3.616.800
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.088 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.509.604 6.846.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.509.604 6.846.614
Banka Kredileri
4 5.509.604 6.846.614
Ticari Borçlar
18.339.544 17.180.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 18.339.544 17.180.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.011.611 2.494.874
Diğer Borçlar
1.703.932 914.613
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 1.596.510 828.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 107.422 86.322
Türev Araçlar
25 121.278 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 917.335 930.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.131 4.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.601.728 1.119.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 945.769 920.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 655.959 198.806
ARA TOPLAM
37.730.148 33.107.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.730.148 33.107.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.167.330 12.328.556
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.862.558 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 1.862.558 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.304.772 12.328.556
Banka Kredileri
4 11.304.772 12.328.556
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.326.194 8.765.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.326.194 8.765.198
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.493.524 21.093.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.223.672 54.200.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.647.873 29.590.130
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.332.193 -4.332.193
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.332.193 -4.332.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.332.193 -4.332.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
286.482 200.509
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 286.482 200.509
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.018.735 2.219.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.565.470 -1.206.350
Net Dönem Karı veya Zararı
1.971.770 7.571.163
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.647.873 29.590.130
TOPLAM KAYNAKLAR
87.871.545 83.791.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 54.435.588 54.758.035 27.526.153 28.887.686
Satışların Maliyeti
17 -41.635.904 -39.921.512 -21.047.028 -21.249.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.799.684 14.836.523 6.479.125 7.638.268
BRÜT KAR (ZARAR)
12.799.684 14.836.523 6.479.125 7.638.268
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.968.700 -4.408.344 -2.499.916 -2.005.251
Pazarlama Giderleri
18 -5.157.575 -4.512.405 -2.795.246 -2.401.417
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -179.583 -758.893 -104.323 -361.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.741.464 4.739.856 1.903.537 3.250.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.740.448 -2.196.302 -682.436 -1.629.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.494.842 7.700.435 2.300.741 4.490.157
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.494.842 7.700.435 2.300.741 4.490.157
Finansman Giderleri
21 -2.867.669 -4.790.616 -1.569.659 -2.743.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.627.173 2.909.819 731.082 1.746.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
344.597 166.485 153.902 172.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -11.687 -15.131 -5.862 -3.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 356.284 181.616 159.764 175.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.971.770 3.076.304 884.984 1.918.942
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.971.770 3.076.304 884.984 1.918.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.971.770 3.076.304 884.984 1.918.942
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,20000000 0,31000000 0,09000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
85.973 -2.182 11.242 -29.750
Yabancı Para Çevrim Farkları
85.973 -2.182 11.242 -29.750
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
85.973 -2.182 11.242 -29.750
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.973 -2.182 11.242 -29.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.057.743 3.074.122 896.226 1.889.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.057.743 3.074.122 896.226 1.889.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781461


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7875 Değişim: 0,64%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4002 Değişim: 0,15%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.