KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:13

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.305.497 3.076.475 965.654 1.261.843
Satışların Maliyeti
13 -2.698.280 -3.057.934 -1.487.242 -842.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-392.783 18.541 -521.588 419.498
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-392.783 18.541 -521.588 419.498
Genel Yönetim Giderleri
-529.251 -455.685 -288.785 -230.127
Pazarlama Giderleri
-62.515 -121.853 -45.060 -92.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
195.907 1.064.683 84.528 663.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-536.329 -365.213 -481.120 -173.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.324.971 140.473 -1.252.025 587.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.324.971 140.473 -1.252.025 587.941
Finansman Gelirleri
14 2.760 223.224 751 297.806
Finansman Giderleri
14 -1.049.710 -605.143 -562.808 -217.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.371.921 -241.446 -1.814.082 668.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
262.008 -67.639 178.382 -66.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 262.008 -67.639 178.382 -66.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.109.913 -309.085 -1.635.700 601.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.109.913 -309.085 -1.635.700 601.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -77.105 -4.087 -93.924 -4.186
Ana Ortaklık Payları
16 -2.032.808 -304.998 -1.541.776 605.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -81.298 11.022.337 11.022.337 534.645 -7.280.322 -4.711.089 -11.991.411 6.662.059 2.030.451 8.692.510
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.711.089 4.711.089 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.693 9.693 9.693 -304.998 -304.998 -295.305 -6.084 -301.389
Dönem Karı (Zararı)
-304.998 -304.998 -304.998 -4.087 -309.085
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.693 9.693 9.693 9.693 -1.997 7.696
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -71.605 11.032.030 11.032.030 534.645 -11.991.411 -304.998 -12.296.409 6.366.754 2.024.367 8.391.121
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -71.060 13.332.948 13.332.948 534.645 -12.001.073 -1.388.978 -13.390.051 11.074.030 2.299.756 13.373.786
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.388.978 1.388.978 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.949 -18.949 -18.949 -2.032.808 -2.032.808 -2.051.757 -87.010 -2.138.767
Dönem Karı (Zararı)
-2.032.808 -2.032.808 -2.032.808 -77.105 -2.109.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.949 -18.949 -18.949 -18.949 -9.905 -28.854
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -90.009 13.313.999 13.313.999 534.645 -13.390.051 -2.032.808 -15.422.859 9.022.273 2.212.746 11.235.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.917.290 244.430
Dönem Karı (Zararı)
16 -2.032.808 -304.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
494.242 33.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
749.489 415.720
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.965 -431.369
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.403
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.965 -441.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
118.391 -22.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
118.391 -88.725
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 66.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.369 7.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.369 7.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -269.224 69.565
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-87.010 -6.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-378.724 516.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,17 120.489 534.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.217 -227
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.028.255 38.747
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
143.904 -49.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,17 1.027.519 -103.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -112.233 127.680
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.879 190.069
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
858 -249.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.910 27.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.917.290 244.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.406 8.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 0 16.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -11.406 -8.194
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.632.882 -516.264
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 5.129.223 -516.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.496.341 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 704.186 -263.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 704.186 -263.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 382.845 979.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.087.031 716.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.109.913 -309.085 -1.635.700 601.674
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.854 7.696 1.698 30.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -36.068 9.620 2.123 38.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.214 -1.924 -425 -7.724
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 7.214 -1.924 -425 -7.724
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.854 7.696 1.698 30.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.138.767 -301.389 -1.634.002 632.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-87.010 -6.084 -96.775 -4.348
Ana Ortaklık Payları
-2.051.757 -295.305 -1.537.227 636.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.087.031 382.845
Ticari Alacaklar
177.724 273.844
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 1.378 1.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 176.346 272.505
Diğer Alacaklar
204.717 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
204.717 0
Stoklar
7 5.190.362 4.169.072
Peşin Ödenmiş Giderler
29.911 180.705
Diğer Dönen Varlıklar
451.914 320.004
ARA TOPLAM
7.141.659 5.326.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.141.659 5.326.470
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
601 2.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
601 2.101
Maddi Duran Varlıklar
8 19.234.508 19.971.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.713 5.637
Peşin Ödenmiş Giderler
19.591 12.701
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 13.214 11.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.272.627 20.003.400
TOPLAM VARLIKLAR
26.414.286 25.329.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.416.591 3.912.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.374.681 1.318.487
Ticari Borçlar
1.427.811 400.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,17 3.000 10.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.424.811 389.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 169.166 281.399
Diğer Borçlar
666.874 862.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 601.644 794.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
65.230 67.872
Ertelenmiş Gelirler
40.546 39.688
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
40.546 39.688
Kısa Vadeli Karşılıklar
197.478 181.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 19.984 3.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 177.494 177.494
ARA TOPLAM
6.293.147 6.996.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.293.147 6.996.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.467.788 3.394.759
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
305.613 184.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 305.613 184.555
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.112.719 1.380.023
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.886.120 4.959.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.179.267 11.956.084
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.022.273 11.074.030
Ödenmiş Sermaye
12 10.650.000 10.650.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.313.999 13.332.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.313.999 13.332.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 13.404.008 13.404.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -90.009 -71.060
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -13.390.051 -12.001.073
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -2.032.808 -1.388.978
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 2.212.746 2.299.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.235.019 13.373.786
TOPLAM KAYNAKLAR
26.414.286 25.329.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704330


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.